Aandelenrally strandt al in augustus - Maandrapportage augustus

2022-09-14T10:26:13Z
Trustus

De in juli ingezette aandelenrally werd halverwege augustus na zes weken in de kiem gesmoord. De bijeenkomst van centrale bankiers in Jackson Hole (Verenigde Staten) maakte duidelijk dat het de bankiers menens is met het bestrijden van de uit de hand gelopen inflatie. De markt krijgt nog een flinke serie renteverhogingen te verstouwen. Vooral Europese aandelen hadden het moeilijk, de Europese index met de 50 grootste bedrijven moest in augustus ruim 5% terug, de AEX zelfs 6,2%. De aandelenindices in de Verenigde Staten verloren ongeveer 2,5%. De opkomende landen, waarvan beleggers denken dat ze minder last hebben van de inflatie bleven vrijwel onveranderd liggen. Onze modelportefeuille aandelen tenslotte gaf 3% prijs en heeft een jaarrendement eind augustus van -8,4%.

Recessie op komst
In Europa is een recessie (twee opeenvolgende kwartalen van negatieve economische groei) op korte termijn haast onvermijdelijk. De energieprijzen zijn inmiddels dusdanig hoog dat consumenten de broekriem moeten aanhalen. Voor sommige energie intensieve bedrijfstakken is het maar de vraag of zij bij langdurig hoog blijvende energieprijzen in Europa een toekomst hebben. Het goede nieuws is dat de grondstofprijzen dalen en dat de bottlenecks in de aanvoerketens langzamerhand aan het verdwijnen zijn, dit is o.a. te zien aan de transportprijzen over zee. Indien deze tendens doorzet is er een kans op een milde recessie, die niet per se uit hoeft te lopen op een economisch drama of kredietcrisis. De werkgelegenheid staat immers op een hoog peil en kan tegen een stootje.

In de Verenigde Staten ligt de situatie anders. Daar draait de economie op volle toeren met een oververhitte arbeidsmarkt en is de inflatie hardnekkiger. Voorzitter Jerome Powell van de centrale bank FED gaf op de bijeenkomst in Jackson Hole aan dat hij voor een serie van renteverhogingen staat, de inflatie moet, zo zei hij, onder controle. Vermoedelijk zal de korte rente in de VS stijgen naar 4,5% (nu 2,5%). Een recessie wordt, gezien de kracht van de Amerikaanse economie, pas in de tweede helft van 2023 verwacht.

De Amerikaanse dollar, waarover we vorige maand al schreven, was op 22 augustus jongstleden duurder dan de Euro, de verhouding bedroeg 99 dollarcent voor 1 Euro. Zolang de Amerikaanse economie sterk blijft draaien en de renteverschillen met Europa groot blijven, zal dit geen ongewoon beeld zijn.

Koopkracht daalt, schatkist is aangevuld
Ondertussen begint de Nederlandse politiek wakker te worden na publicaties van het Centraal Planbureau. De koopkracht van een gemiddeld huishouden is als gevolg van de inflatie dit jaar 7% lager en er gloort geen herstel voor 2023. De laagste inkomensgroepen krijgen een eenmalige energietoeslag, de vraag is of dit genoeg zal zijn. De schatkist daarentegen draait goed. Er zijn extra aardgasbaten (10 miljard euro) en het tekort aan personeel op de arbeidsmarkt zorgt voor niet-uitvoerbare plannen (10 miljard bezuiniging). Het tekort van de overheid gaat dus omlaag. Er is ruimte voor compensatie van de koopkracht, die vermoedelijk bij de laagste inkomens terecht gaat komen.

Gemengde portefeuilles licht overwogen naar aandelen
In de tweede helft van augustus liepen de koersen op aandelenmarkten terug. Enerzijds kan dit een voorteken zijn van voortzetting van de negatieve trend uit het voorjaar, anderzijds kan dit gezien worden als een onderbreking van de positieve trend die in juni is ingezet. Feit blijft dat veel aandelenindices aanmerkelijk lager staan dan in het begin van het jaar. De grafieken waar Trustus haar tactische beleid mede op baseert gaven een koopsignaal af in augustus. In dit geval op de brede wereldindex voor aandelen. Wij hebben dit signaal opgepakt en gekozen voor een beperkte uitbreiding van aandelen ten koste van risicomijdende beleggingen. Dit betekent dat de gemengde portefeuilles die zowel uit aandelen- als risicomijdende posities bestaan, momenteel licht overwogen zijn naar aandelen. Voorbeeld: gebalanceerde portefeuilles die strategisch voor 50% uit aandelen bestaan, zijn opgehoogd naar 55% in aandelen.

Klik hier om de volledige maandrapportage te lezen/printen.

De in juli ingezette aandelenrally werd halverwege augustus na zes weken in de kiem gesmoord. De bijeenkomst van centrale bankiers in Jackson Hole (Verenigde Staten) maakte duidelijk dat het de bankiers menens is met het bestrijden van de uit de hand gelopen inflatie. De markt krijgt nog een flinke serie renteverhogingen te verstouwen. Vooral Europese aandelen hadden het moeilijk, de Europese index met de 50 grootste bedrijven moest in augustus ruim 5% terug, de AEX zelfs 6,2%. De aandelenindices in de Verenigde Staten verloren ongeveer 2,5%. De opkomende landen, waarvan beleggers denken dat ze minder last hebben van de inflatie bleven vrijwel onveranderd liggen. Onze modelportefeuille aandelen tenslotte gaf 3% prijs en heeft een jaarrendement eind augustus van -8,4%.

Recessie op komst
In Europa is een recessie (twee opeenvolgende kwartalen van negatieve economische groei) op korte termijn haast onvermijdelijk. De energieprijzen zijn inmiddels dusdanig hoog dat consumenten de broekriem moeten aanhalen. Voor sommige energie intensieve bedrijfstakken is het maar de vraag of zij bij langdurig hoog blijvende energieprijzen in Europa een toekomst hebben. Het goede nieuws is dat de grondstofprijzen dalen en dat de bottlenecks in de aanvoerketens langzamerhand aan het verdwijnen zijn, dit is o.a. te zien aan de transportprijzen over zee. Indien deze tendens doorzet is er een kans op een milde recessie, die niet per se uit hoeft te lopen op een economisch drama of kredietcrisis. De werkgelegenheid staat immers op een hoog peil en kan tegen een stootje.

In de Verenigde Staten ligt de situatie anders. Daar draait de economie op volle toeren met een oververhitte arbeidsmarkt en is de inflatie hardnekkiger. Voorzitter Jerome Powell van de centrale bank FED gaf op de bijeenkomst in Jackson Hole aan dat hij voor een serie van renteverhogingen staat, de inflatie moet, zo zei hij, onder controle. Vermoedelijk zal de korte rente in de VS stijgen naar 4,5% (nu 2,5%). Een recessie wordt, gezien de kracht van de Amerikaanse economie, pas in de tweede helft van 2023 verwacht.

De Amerikaanse dollar, waarover we vorige maand al schreven, was op 22 augustus jongstleden duurder dan de Euro, de verhouding bedroeg 99 dollarcent voor 1 Euro. Zolang de Amerikaanse economie sterk blijft draaien en de renteverschillen met Europa groot blijven, zal dit geen ongewoon beeld zijn.

Koopkracht daalt, schatkist is aangevuld
Ondertussen begint de Nederlandse politiek wakker te worden na publicaties van het Centraal Planbureau. De koopkracht van een gemiddeld huishouden is als gevolg van de inflatie dit jaar 7% lager en er gloort geen herstel voor 2023. De laagste inkomensgroepen krijgen een eenmalige energietoeslag, de vraag is of dit genoeg zal zijn. De schatkist daarentegen draait goed. Er zijn extra aardgasbaten (10 miljard euro) en het tekort aan personeel op de arbeidsmarkt zorgt voor niet-uitvoerbare plannen (10 miljard bezuiniging). Het tekort van de overheid gaat dus omlaag. Er is ruimte voor compensatie van de koopkracht, die vermoedelijk bij de laagste inkomens terecht gaat komen.

Gemengde portefeuilles licht overwogen naar aandelen
In de tweede helft van augustus liepen de koersen op aandelenmarkten terug. Enerzijds kan dit een voorteken zijn van voortzetting van de negatieve trend uit het voorjaar, anderzijds kan dit gezien worden als een onderbreking van de positieve trend die in juni is ingezet. Feit blijft dat veel aandelenindices aanmerkelijk lager staan dan in het begin van het jaar. De grafieken waar Trustus haar tactische beleid mede op baseert gaven een koopsignaal af in augustus. In dit geval op de brede wereldindex voor aandelen. Wij hebben dit signaal opgepakt en gekozen voor een beperkte uitbreiding van aandelen ten koste van risicomijdende beleggingen. Dit betekent dat de gemengde portefeuilles die zowel uit aandelen- als risicomijdende posities bestaan, momenteel licht overwogen zijn naar aandelen. Voorbeeld: gebalanceerde portefeuilles die strategisch voor 50% uit aandelen bestaan, zijn opgehoogd naar 55% in aandelen.

Klik hier om de volledige maandrapportage te lezen/printen.