Herstelrally - Maandrapportage juli 2022

2022-08-16T11:30:51Z
Trustus

Herstelrally
Ondanks de matige economische vooruitzichten en de wereldwijde monetaire verkrapping vonden aandelenbeleggers het welletjes in juli. De afkoeling van de aandelenmarkten en de naar beneden bijgestelde waarderingen in het eerste halfjaar, gecombineerd met beter dan verwachte bedrijfscijfers, leidde afgelopen maand tot koopdrift op vrijwel alle aandelenbeurzen, waarbij de Amerikaanse aandelenbeurs de kroon spande (+12%). Ook de wereldindex (+10%) en de Europese aandelenindex (+7%) wisten de weg omhoog moeiteloos te vinden. De Trustus modelportefeuille aandelen, die conservatiever is opgebouwd en in het eerste halfjaar beduidend beter was blijven liggen, boekte een stijging van 3,9% in de maand juli. Het jaarverlies is daarmee teruggelopen naar -5,1%.

Europese Centrale Bank (ECB) past rente aan
De verwachting dat de ECB in juli met een verhoging van de rente zou komen bleek volkomen juist. Het was de eerste renteverhoging sinds 11 jaar waarbij de ECB direct koos voor een verhoging van 0,5% (i.p.v. standaardverhoging van 0,25%). In navolging van de Amerikaanse rentebesluiten in juni was dit toch wel een verrassing voor de markt. President Christine Lagarde van de ECB gaf aan dat de markt er rekening mee moet houden dat bij de komende beleidsvergaderingen, afhankelijk van de ontwikkelingen van de inflatie, verdere verhogingen mogelijk zijn. Een concrete route voor het renteverloop in het najaar gaf ze niet.

Verder introduceerde de ECB een nieuw instrument dat de renteverschillen tussen landen kan verkleinen, bijvoorbeeld tussen Duitsland en Italië, indien speculanten proberen te profiteren van niet-rationele krachten in de markt. Dit kan immers grote problemen veroorzaken in de Eurozone, doordat bij een extreem oplopende rente voor landen als Italië een onhoudbare schuld zou ontstaan.

Bedrijfscijfers
Bedrijven zijn in het algemeen goed weerbaar tegen inflatie, zeker als die inflatie niet jaren te hoog is. Ondernemingen zijn in staat om prijsverhogingen door te voeren waardoor de omzet op peil blijft en zij tegelijkertijd kunnen werken met kostenbesparende programma’s om de gestegen inkoopkosten te pareren. In het lopende cijferseizoen, waarbij bedrijven de eerste halfjaarcijfers publiceren, zien we dat ook terug. 80% van de bedrijven levert cijfers af conform de verwachting of beter. Omdat koersen van aandelen in het eerste halfjaar fors waren gecorrigeerd leidden de beter dan verwachte bedrijfscijfers tot een herstelrally. Aandelenbeurzen staan ten opzichte van eind 2021 allemaal in de min, maar de verliezen zijn draaglijker dan een maand geleden.

US-dollar
Opvallend is de opmars van de US-dollar ten opzichte van de Euro in dit kalenderjaar, de stijging van eerstgenoemde valuta bedraagt zo’n 12%. Dit heeft te maken met een aantal factoren. Ten eerste is er de hogere economische groei in de Verenigde Staten, die een grotere vraag naar US-dollars met zich meebrengt. En dan is er het renteverschil tussen de VS en de Eurozone, waardoor beleggers liever rekeningen in US-dollar aanhouden dan in Euro. Er wordt immers meer rente op US-dollars vergoed. Daarnaast is er de verwachting dat de Amerikaanse centrale bank de rente sneller en met grotere stappen zal verhogen dan in de Eurozone het geval is. Al met al is en blijft de vraag naar US-dollars groot. Of dit op lange termijn standhoudt is zeer de vraag, maar voorlopig is de situatie nog intact en moeten we niet uitsluiten dat we in de komende maanden een koers van de Euro onder pariteit gaan zien, oftewel de Euro zakt dan onder verhouding 1:1 met de US-dollar. Amerikaanse producten en vakanties in de VS worden er niet aantrekkelijker op.

Klik hier om de volledige maandrapportage te lezen/printen.

Herstelrally
Ondanks de matige economische vooruitzichten en de wereldwijde monetaire verkrapping vonden aandelenbeleggers het welletjes in juli. De afkoeling van de aandelenmarkten en de naar beneden bijgestelde waarderingen in het eerste halfjaar, gecombineerd met beter dan verwachte bedrijfscijfers, leidde afgelopen maand tot koopdrift op vrijwel alle aandelenbeurzen, waarbij de Amerikaanse aandelenbeurs de kroon spande (+12%). Ook de wereldindex (+10%) en de Europese aandelenindex (+7%) wisten de weg omhoog moeiteloos te vinden. De Trustus modelportefeuille aandelen, die conservatiever is opgebouwd en in het eerste halfjaar beduidend beter was blijven liggen, boekte een stijging van 3,9% in de maand juli. Het jaarverlies is daarmee teruggelopen naar -5,1%.

Europese Centrale Bank (ECB) past rente aan
De verwachting dat de ECB in juli met een verhoging van de rente zou komen bleek volkomen juist. Het was de eerste renteverhoging sinds 11 jaar waarbij de ECB direct koos voor een verhoging van 0,5% (i.p.v. standaardverhoging van 0,25%). In navolging van de Amerikaanse rentebesluiten in juni was dit toch wel een verrassing voor de markt. President Christine Lagarde van de ECB gaf aan dat de markt er rekening mee moet houden dat bij de komende beleidsvergaderingen, afhankelijk van de ontwikkelingen van de inflatie, verdere verhogingen mogelijk zijn. Een concrete route voor het renteverloop in het najaar gaf ze niet.

Verder introduceerde de ECB een nieuw instrument dat de renteverschillen tussen landen kan verkleinen, bijvoorbeeld tussen Duitsland en Italië, indien speculanten proberen te profiteren van niet-rationele krachten in de markt. Dit kan immers grote problemen veroorzaken in de Eurozone, doordat bij een extreem oplopende rente voor landen als Italië een onhoudbare schuld zou ontstaan.

Bedrijfscijfers
Bedrijven zijn in het algemeen goed weerbaar tegen inflatie, zeker als die inflatie niet jaren te hoog is. Ondernemingen zijn in staat om prijsverhogingen door te voeren waardoor de omzet op peil blijft en zij tegelijkertijd kunnen werken met kostenbesparende programma’s om de gestegen inkoopkosten te pareren. In het lopende cijferseizoen, waarbij bedrijven de eerste halfjaarcijfers publiceren, zien we dat ook terug. 80% van de bedrijven levert cijfers af conform de verwachting of beter. Omdat koersen van aandelen in het eerste halfjaar fors waren gecorrigeerd leidden de beter dan verwachte bedrijfscijfers tot een herstelrally. Aandelenbeurzen staan ten opzichte van eind 2021 allemaal in de min, maar de verliezen zijn draaglijker dan een maand geleden.

US-dollar
Opvallend is de opmars van de US-dollar ten opzichte van de Euro in dit kalenderjaar, de stijging van eerstgenoemde valuta bedraagt zo’n 12%. Dit heeft te maken met een aantal factoren. Ten eerste is er de hogere economische groei in de Verenigde Staten, die een grotere vraag naar US-dollars met zich meebrengt. En dan is er het renteverschil tussen de VS en de Eurozone, waardoor beleggers liever rekeningen in US-dollar aanhouden dan in Euro. Er wordt immers meer rente op US-dollars vergoed. Daarnaast is er de verwachting dat de Amerikaanse centrale bank de rente sneller en met grotere stappen zal verhogen dan in de Eurozone het geval is. Al met al is en blijft de vraag naar US-dollars groot. Of dit op lange termijn standhoudt is zeer de vraag, maar voorlopig is de situatie nog intact en moeten we niet uitsluiten dat we in de komende maanden een koers van de Euro onder pariteit gaan zien, oftewel de Euro zakt dan onder verhouding 1:1 met de US-dollar. Amerikaanse producten en vakanties in de VS worden er niet aantrekkelijker op.

Klik hier om de volledige maandrapportage te lezen/printen.