Inflatie over de piek - Maandrapportage november

2022-12-14T21:31:36Z
Trustus

Inflatie die over zijn piek heen lijkt te zijn en dalende rentes betekenen een verdere verbetering voor het sentiment rond aandelen. Beleggers gaan ervan uit dat de inflatie volgend jaar behoorlijk zal dalen en centrale banken daardoor het monetaire beleid niet veel verder meer hoeven te verkrappen. Dit heeft de afgelopen weken de hoop op een zachte landing van de economie aangewakkerd met stijgende aandelenkoersen tot gevolg. Vooral de beurzen in opkomende landen, lang in het verdomhoekje in 2022, maakten forse koerssprongen. De opkomende landen index wist ruim 10% te stijgen in november, maar ook Europese indices, achtergebleven bij de Amerikaanse beurzen, klommen 9%. De wereldindex steeg een kleine 4% en de modelportefeuille aandelen van Trustus wist bijna 6% toe te voegen aan het resultaat.

Scenario bij dalende inflatie
De methodiek van het meten van de inflatie is als volgt: men kijkt naar het prijsniveau van een jaar geleden en berekent dan de stijging (of daling) ten opzichte van het actuele prijsniveau. Omdat de inflatie een jaar geleden razendsnel steeg ten opzichte van 2020 lijkt de inflatie nu over de piek heen te zijn. Dat zou goed nieuws zijn voor de te verwachten rentemaatregelen van de belangrijkste centrale banken. De verwachting is dat de rente in de Verenigde Staten nog twee keer wordt verhoogd, alvorens we een periode van stabielere korte rente ingaan. In Europa is de inflatie hardnekkiger doordat we hier langer last blijven houden van hoge energieprijzen. Gevolg: de Europese Centrale Bank blijft langer de rente verhogen.

Voor de aandelenmarkten is vooral de langjarige (10-jaars) kapitaalmarktrente van belang. Die wordt bepaald op de obligatiemarkt, waar kopers en verkopers elkaar dagelijks treffen. Lagere inflatie betekent lagere rente-eisen van obligatiebeleggers. Dit heeft op zijn beurt weer een positief effect op de waardering van aandelen. Mocht er daarom volgend jaar sprake zijn van een zachte landing, oftewel een economie waarbij sprake is van een milde recessie, dan is er ondanks de te verwachten dalende bedrijfswinsten, bij de huidige waarderingen genoeg ruimte voor verder herstel.  

Opkomende landen herstellen
Opvallend was het sterke herstel van de aandelenkoersen in opkomende landen. Nu is het ene opkomende land het andere niet: landen met een grote gevoeligheid voor de dollar (i.v.m. schulden) en landen die geen grondstoffen exporteren zijn kwetsbaarder in de huidige tijd, het is belangrijk die factoren mee te wegen. China blijft uiteraard economisch gezien het belangrijkste opkomende land. Onze posities in China stonden het gehele jaar onder druk en de waarderingen waren naar crisisniveau afgezakt. De positieve signalen over versoepeling van de lockdowns en het verbeteren van het sentiment zorgde voor een geweldige opleving van onze Chinese dividend posities met een stijging in november van maar liefst 22%.

Klaas Knot bepleit hogere belastingen
President Klaas Knot van De Nederlandsche Bank hield afgelopen maand een pleidooi voor (tijdelijk) hogere belastingen in Nederland. Hij vindt dat de energietransitie niet ten koste mag gaan van de bestaanszekerheid van kwetsbare groepen. Zolang de energietransitie naar alternatieve goedkopere energiebronnen niet voltooid is zou de rekening daarvoor bij het meer welvarende deel van de bevolking moeten worden neergelegd. De overheid heeft hierin een belangrijke voortrekkersrol te vervullen, aldus Knot.

Overigens is hij er geen voorstander van dat het bedrijfsleven de gestegen inflatie dubbel voor de kiezen krijgt in de vorm van zowel een stijging van de energielasten als een loonstijging. Loonmatiging met stijgingen tot 5 á 6% acht hij acceptabel.

Gemengde portefeuilles blijven onderwogen in aandelen
De gemengde portefeuilles bleven in november onderwogen in aandelen. Als de voortekenen ons niet bedriegen lijkt er in de grafieken ruimte te komen om in de komende maand het aandelenpercentage in de gemengde portefeuille op te hogen en naar een neutrale of licht overwogen positie te manoeuvreren. Wij houden u op de hoogte.

 Klik hier om de volledige maandrapportage te lezen/printen.

Inflatie die over zijn piek heen lijkt te zijn en dalende rentes betekenen een verdere verbetering voor het sentiment rond aandelen. Beleggers gaan ervan uit dat de inflatie volgend jaar behoorlijk zal dalen en centrale banken daardoor het monetaire beleid niet veel verder meer hoeven te verkrappen. Dit heeft de afgelopen weken de hoop op een zachte landing van de economie aangewakkerd met stijgende aandelenkoersen tot gevolg. Vooral de beurzen in opkomende landen, lang in het verdomhoekje in 2022, maakten forse koerssprongen. De opkomende landen index wist ruim 10% te stijgen in november, maar ook Europese indices, achtergebleven bij de Amerikaanse beurzen, klommen 9%. De wereldindex steeg een kleine 4% en de modelportefeuille aandelen van Trustus wist bijna 6% toe te voegen aan het resultaat.

Scenario bij dalende inflatie
De methodiek van het meten van de inflatie is als volgt: men kijkt naar het prijsniveau van een jaar geleden en berekent dan de stijging (of daling) ten opzichte van het actuele prijsniveau. Omdat de inflatie een jaar geleden razendsnel steeg ten opzichte van 2020 lijkt de inflatie nu over de piek heen te zijn. Dat zou goed nieuws zijn voor de te verwachten rentemaatregelen van de belangrijkste centrale banken. De verwachting is dat de rente in de Verenigde Staten nog twee keer wordt verhoogd, alvorens we een periode van stabielere korte rente ingaan. In Europa is de inflatie hardnekkiger doordat we hier langer last blijven houden van hoge energieprijzen. Gevolg: de Europese Centrale Bank blijft langer de rente verhogen.

Voor de aandelenmarkten is vooral de langjarige (10-jaars) kapitaalmarktrente van belang. Die wordt bepaald op de obligatiemarkt, waar kopers en verkopers elkaar dagelijks treffen. Lagere inflatie betekent lagere rente-eisen van obligatiebeleggers. Dit heeft op zijn beurt weer een positief effect op de waardering van aandelen. Mocht er daarom volgend jaar sprake zijn van een zachte landing, oftewel een economie waarbij sprake is van een milde recessie, dan is er ondanks de te verwachten dalende bedrijfswinsten, bij de huidige waarderingen genoeg ruimte voor verder herstel.  

Opkomende landen herstellen
Opvallend was het sterke herstel van de aandelenkoersen in opkomende landen. Nu is het ene opkomende land het andere niet: landen met een grote gevoeligheid voor de dollar (i.v.m. schulden) en landen die geen grondstoffen exporteren zijn kwetsbaarder in de huidige tijd, het is belangrijk die factoren mee te wegen. China blijft uiteraard economisch gezien het belangrijkste opkomende land. Onze posities in China stonden het gehele jaar onder druk en de waarderingen waren naar crisisniveau afgezakt. De positieve signalen over versoepeling van de lockdowns en het verbeteren van het sentiment zorgde voor een geweldige opleving van onze Chinese dividend posities met een stijging in november van maar liefst 22%.

Klaas Knot bepleit hogere belastingen
President Klaas Knot van De Nederlandsche Bank hield afgelopen maand een pleidooi voor (tijdelijk) hogere belastingen in Nederland. Hij vindt dat de energietransitie niet ten koste mag gaan van de bestaanszekerheid van kwetsbare groepen. Zolang de energietransitie naar alternatieve goedkopere energiebronnen niet voltooid is zou de rekening daarvoor bij het meer welvarende deel van de bevolking moeten worden neergelegd. De overheid heeft hierin een belangrijke voortrekkersrol te vervullen, aldus Knot.

Overigens is hij er geen voorstander van dat het bedrijfsleven de gestegen inflatie dubbel voor de kiezen krijgt in de vorm van zowel een stijging van de energielasten als een loonstijging. Loonmatiging met stijgingen tot 5 á 6% acht hij acceptabel.

Gemengde portefeuilles blijven onderwogen in aandelen
De gemengde portefeuilles bleven in november onderwogen in aandelen. Als de voortekenen ons niet bedriegen lijkt er in de grafieken ruimte te komen om in de komende maand het aandelenpercentage in de gemengde portefeuille op te hogen en naar een neutrale of licht overwogen positie te manoeuvreren. Wij houden u op de hoogte.

 Klik hier om de volledige maandrapportage te lezen/printen.