header-vervolg

Aandelen overgewaardeerd?

Gepubliceerd op 20 september 2021
Aandelen overgewaardeerd?

Onverdroten stegen de aandelenkoersen in vrijwel alle regio’s naar nieuwe hoogtepunten de afgelopen maand. De waarschuwing van verschillende overheids- en centrale bankfunctionarissen over overgewaardeerde aandelen werd door beleggers volledig in de wind geslagen. De hamvraag blijft of aandelen zijn overgewaardeerd. Wat kunnen we verwachten voor het najaar? In ieder geval ging de stelling ”Sell in May and go away, but remember to come back in September”, in het geheel niet op.

De wereldindex voor aandelen steeg in augustus 2,62% naar een jaarresultaat van bijna 20% en ook de Amerikaanse en Europese aandelenindices deden dit met vergelijkbare cijfers. De opkomende markten lopen nog wat achter, maar groeiverwachtingen voor komend jaar zullen ook hier ongetwijfeld een nieuwe impuls gaan geven. De modelportefeuille aandelen van Trustus voegde 2,7% toe aan het jaarresultaat en staat nu bijna op 17%.
 
Waardering aandelen
Beleggers zien de koersen van aandelen in hun portefeuilles naar nieuwe records stijgen. De vraag is dan gerechtvaardigd of er sprake is van een overwaardering? Daarvoor moeten we kijken naar een aantal elementen. Een koers is feitelijk niets anders dan de verdiscontering (het contant maken) van toekomstige winststromen van bedrijven. Immers, de investering in een aandeel vandaag moet terugverdiend worden met de toekomstige kasstromen uit de winst van deze bedrijven (in de vorm van dividenden). Belangrijke elementen zijn daarom de winst- en winstgroeiverwachting evenals de rentestand, die de toekomstige kasstromen van winsten contant maakt. De rentestand is dit jaar redelijk constant en laag, zeer laag. Bovendien lijkt de rente langere tijd laag te blijven, dus daar is voorlopig geen verslechtering voor aandelenbeleggers te verwachten. Hoe zit het dan met de winst en winstgroei? De winsten van bedrijven zijn dit jaar enorm gestegen, zo’n 40% ten opzichte van vorig jaar, terwijl de koersen grosso modo zo’n 20% zijn gestegen. Dat zou dus betekenen dat aandelen juist goedkoper zijn geworden ten opzichte van vorig jaar. Tel daarbij op dat de economische groei voor de komende jaren een impuls krijgt door forse investeringsprogramma’s in duurzaamheid (Europa) en infrastructuur (Verenigde Staten) en er is een klimaat van positief sentiment geschapen waarop de beurs momenteel drijft.
Zijn er dan geen gevaren? Zeker wel. De schuldenberg in de wereld is stijgende, historisch hoog en omvangrijke faillissementen kunnen het sentiment op de beurs snel doen keren. En de inflatie dan? Deze prijsstijgingen zijn voor bedrijven door te rekenen in prijsverhogingen aan consumenten. Maar de problemen aan de aanbodzijde, omdat grondstoffen of bijvoorbeeld computerchips niet te krijgen zijn, kunnen de winstcijfers van bedrijven hard raken. Voor de Nederlandse economie geldt overigens dat 80% van ons Bruto Nationaal Product wordt verdiend in de dienstensector (en niet in de industrie) en daar zijn geen prijsstijgingen zichtbaar. Voorlopig lijken de wereldwijde aandelenbeurzen nog niet te stuiten.
 
Voornemens van de centrale banken
De centrale banken in de westerse wereld hadden vroeger als belangrijkste rol inflatiebestrijding, maar lijken momenteel meer op de hoeders van economische groei. Er leeft onder centrale bankiers nog geen overtuiging dat de stijgende inflatie structureel zal zijn. De president van de FED, Jerome Powell, vindt de huidige inflatie geen probleem en de werkgelegenheid in de Verenigde Staten is nog niet maximaal, dus de rente verhogen is niet aan de orde. Er wordt wel gedacht aan het terugschroeven van het maandelijkse opkoopprogramma van 120 miljard US$. Voor Europa geldt min of meer dezelfde analyse.
 
Gemengde portefeuilles weer licht overwogen in aandelen
Nadat wij vorige maand de positie in de Japanse Nikkei verkochten naar aanleiding van de verzwakking van de koerstrend, zette deze verzwakking in korte tijd snel door. De markt raakte zoals dat heet “oversold”. Dit doorgeschoten negatieve sentiment rechtvaardigde een aankoopbeslissing. Dit betekent dat gemengde portefeuilles, die zowel aandelen als risicomijdende posities herbergen, nu weer licht overwogen zijn in aandelen.

Klik hier als u de meest recente maandrapportage als pdf wilt bekijken/printen.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of wilt u meer weten over onze dienstverlening? Neem dan contact met ons op.

Hoogdividendbeleggen

Onze unieke hoog dividend strategie profiteert van een positieve samenhang tussen dividend en toekomstige winstgroei, levert een constante inkomstenstroom op en is defensief in tijden van koersdaling. U bepaalt natuurlijk zelf of u de inkomsten opneemt of herbelegt.
 
Lees meer over hoog dividend beleggen

Wat onze relaties over ons zeggen:

Team Trustus

Bij Trustus werken ervaren mensen die uw belangen op waarde weten te schatten.Ontmoet het team


 

Vestigingen

Over Trustus

Trustus is specialist op het gebied van persoonlijk en effectief vermogensbeheer, met jarenlange ervaring in de beleggingswereld.
Onze dienstverlening is tweeledig. Naast het beheren van het vermogen van onze relaties beheren we ook een aantal gespecialiseerde beleggingsfondsen. Onze relaties zijn particulieren, ondernemers, verenigingen of stichtingen. Zij geven ons het vertrouwen om te doen wat goed is, op basis van een vooraf afgesproken risicoprofiel. Niet iedereen heeft tijd, zin of het inzicht om te beleggen. Door dit aan Trustus uit te besteden weet u dat uw vermogen beheerd wordt door professionals die hun vak met kennis en passie uitoefenen.
Trustus heeft alle benodigde vergunningen en inschrijvingen en valt onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank.

Benieuwd naar wat Trustus voor u kan betekenen? Vul ons contactformulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.