header-vervolg

Corona virus schrikt beurzen op

Gepubliceerd op 18 februari 2020
Corona virus schrikt beurzen op

Na een aanvankelijk positieve start van het jaar werd de wereld in de tweede helft van januari opgeschrikt door het Corona virus, dat zijn oorsprong kent in Wuhan, China.

Het optimisme op de beurzen sloeg om in ongerustheid over de omvang, intensiteit en gevolgen van het virus en de verwachte tijdsduur voor het onder controle krijgen ervan. Aandelenbeurzen daalden in rap tempo met wel -6%, waardoor de meeste aandelenbeurzen de maand negatief afsloten.
Zoals verwacht waren de verliezen in Azië het grootst, de opkomende markten index eindigde op bijna -5% en ook Europa sloot in de min (-2,3%). In de Verenigde Staten kon de Dow Jones een kleine plus laten zien (+0,4%). De Trustus modelportefeuille aandelen, die belegd is in alle werelddelen, moest 2% aan waarde inleveren.

2020
In 2019 speelden de centrale banken in de westerse wereld een belangrijke rol in het stimuleren van de economie door een ruim en accomoderend beleid. Daar hebben beleggers in aandelen volop van kunnen profiteren. Gevolg is dat er in 2020 nauwelijks ruimte is voor verdere verruiming of verlaging van de rente, terwijl de groei in bijvoorbeeld de EU gedaald is van ongeveer 3% in 2017 naar 1% in 2019. De overheden zijn nu aan zet en worden geacht met ruimer begrotingsbeleid en een investeringsagenda de kar te trekken. Dat betekent wel dat de Europese begrotingsregels opgerekt dienen te worden en de verwachting is dat dit gaat gebeuren. Een impuls is belangrijk voor de industrie, die in het slop dreigt te raken met als typerend voorbeeld de auto-industrie. Deze staat voor de belangrijke opgave de vergroening van het wagenpark in Europa vorm te geven door de elektrificatie van de modellen. Dit vraagt grote investeringen en biedt volop kansen om op grote schaal een inhaalslag te maken.
In de VS zijn de politieke kampen te verdeeld om richting te geven aan gericht investeringsbeleid en dat is slecht nieuws voor de middellange en lange termijn. Op korte termijn zal Trump de tekorten in aanloop naar de verkiezingen vermoedelijk op laten lopen om de economie te stimuleren en kiezers te behagen. De kans is reëel dat de dollar door de vergrote schuldpositie gaat verzwakken.
Een crisis of zware recessie lijkt niet waarschijnlijk. De consumentenbestedingen zijn wereldwijd op peil en de dienstensector draait naar behoren. Langzaam wordt een spiraal zichtbaar waarbij lonen de prijzen en de inflatie opdrijven. Bij een oplopende rente zijn posities in obligaties het komend jaar minder interessant en aandelen met hun dividendrendement aantrekkelijker. De winstgroei verwachtingen van analisten liggen momenteel rond de 10%.

Details handelsakkoord
In januari werden de details over het handelsakkoord (fase 1) tussen China en de VS bekend. Afgesproken is dat China voor een waarde van 200 miljard US$ aan extra goederen uit de VS importeert, zorgt voor een betere bescherming van het intellectuele eigendom en stopt met het manipuleren van de Renminbi. Als tegenprestatie plaatst de VS geen heffingen op goederen uit China ter waarde van 160 miljard US$ en halveert het de heffing op Chinese goederen ter waarde van 120 miljard US$. Er komt een halfjaarlijks overleg en men ontwikkelt een gezamenlijke procedure om geschillen te beslechten. Wij gaan er van uit dat de onderhandelingen, die feitelijk neerkomen op de wereldheerschappij, de komende decennia op de agenda blijven staan.

Implicaties Corona virus
De uitbraak van het Corona virus wordt in de pers vergeleken met de Sars uitbraak in 2002. Destijds was de Chinese economie goed voor 4% van de totale wereldeconomie, tegenwoordig is dat 16%. Het bruto binnenlands product (BBP) is in de tussenliggende jaren met 700% gegroeid! China vertegenwoordigt bovendien een veel belangrijker schakel in de economische keten door de expansieve groei van de in- en export in diezelfde periode. Daardoor hebben productie- en vraaguitval grotere consequenties voor zowel de Chinese binnenlandse economie als voor de totale wereldeconomie in vergelijking met 2002.
De Chinese overheid heeft direct een aantal maatregelen genomen om de problemen aan te pakken. Er is omgerekend 40 miljard US$ vrijgemaakt voor maatregelen op korte termijn en bedrijven in de getroffen gebieden betalen een lagere rente op (aangegane) leningen. Macro-economen becijferen dat een langduriger rondwarend virus met bijbehorende bedrijfssluitingen de Chinese economie 1% groei kan gaan kosten en ook de wereldeconomie wordt uiteraard negatief geraakt.

Tactische asset allocatie: Risico in portefeuilles verlaagd per januari 2020
Zoals wij in de vorige nieuwsbrief reeds meldden is begin januari het risico in de gemengde portefeuilles, die zowel uit risicodragende en risicomijdende posities bestaan, verlaagd. Er is voor 5% aan aandelen uit de portefeuilles verkocht. De portefeuilles zijn momenteel nog licht overwogen in aandelen. In de grafiekanalyse op de volgende pagina ziet u onze analyse toegelicht.

Klik hier als u de meest recente maandrapportage als pdf wilt bekijken/printen.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of wilt u meer weten over onze dienstverlening? Neem dan contact met ons op.

Hoogdividendbeleggen

Onze unieke hoog dividend strategie profiteert van een positieve samenhang tussen dividend en toekomstige winstgroei, levert een constante inkomstenstroom op en is defensief in tijden van koersdaling. U bepaalt natuurlijk zelf of u de inkomsten opneemt of herbelegt.
 
Lees meer over hoog dividend beleggen

Wat onze relaties over ons zeggen:

Team Trustus

Bij TRUSTUS Capital Management werken alleen zeer ervaren mensen die uw belangen als geen ander op waarde weten te schatten.


Ontmoet het team


 

Vestigingen

Over Trustus

Trustus is specialist op het gebied van persoonlijk en effectief vermogensbeheer, met jarenlange ervaring in de beleggingswereld.
Onze dienstverlening is tweeledig. Naast het beheren van het vermogen van onze relaties beheren we ook een aantal gespecialiseerde beleggingsfondsen. Onze relaties zijn particulieren, ondernemers, verenigingen of stichtingen. Zij geven ons het vertrouwen om te doen wat goed is, op basis van een vooraf afgesproken risicoprofiel. Niet iedereen heeft tijd, zin of het inzicht om te beleggen. Door dit aan Trustus uit te besteden weet u dat uw vermogen beheerd wordt door professionals die hun vak met kennis en passie uitoefenen.
Trustus heeft alle benodigde vergunningen en inschrijvingen en valt onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank.

Benieuwd naar wat Trustus voor u kan betekenen? Vul ons contactformulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.