header-vervolg

De corona-krimp

Gepubliceerd op 31 augustus 2020
De corona-krimp

Langzamerhand beginnen de economische gevolgen van de corona-lockdown duidelijk te worden. Statistische bureaus van een aantal landen publiceerden voor het tweede kwartaal van dit jaar nogal deprimerende cijfers. De meest gebruikte maatstaf voor de omvang van de economie, het bruto binnenlands product (bbp) daalde overal flink. 

Gemiddeld in de EU kromp het bbp met 11 procent. Uitschieter naar boven, of eigenlijk naar beneden, was de economische krimp in het Verenigd Koninkrijk (VK) met 20 procent. Nederland en Zweden kwamen er nog 'goed' af met een krimp van ruim 8 procent.
 
Wat zeggen de cijfers?
Het is goed te bedenken wat deze cijfers precies zeggen. Ze zeggen in hoeverre de economische activiteit in het tweede kwartaal minder was ten opzichte van het eerste kwartaal van 2020. Hoe somber deze cijfers er ook uitzien, het zijn kwartaalcijfers. Ze hebben betrekking op een relatief korte periode. Misschien valt de krimp over het hele jaar mee. De vraag is dan ook in hoeverre de economie in staat is in het tweede halfjaar weer 'op te veren'.
 
Een V of een U?
Gehoopt werd op een beweging in de vorm van een V: een sterke terugval, snel gevolgd door een (bijna) even sterke opleving. Dat lijkt echter een gepasseerd station te zijn, daarvoor duurde de periode van krimp toch iets te lang. Een U-vorm dan? Het herstel laat dan iets langer op zich wachten, maar komt uiteindelijk wel. Dat is nog steeds mogelijk. In principe kan de Nederlandse economie het laatste halfjaar het verlies van het tweede kwartaal goedmaken. Erg waarschijnlijk is dat overigens niet, gegeven de nog steeds bestaande onzekerheid en af en toe weer terugkerende, zij het lokale, lockdown maatregelen. Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht over heel 2020 dan ook een krimp van 5 procent.
  
Zoals in de jaren dertig?
De vergelijking met de jaren dertig wordt regelmatig gemaakt, maar gaat op een bepaalde manier mank. Toen de crisis in 1929 uitbrak was de heersende opvatting dat de economie zelf weer een nieuw evenwicht moest vinden. Overheidsingrijpen zou het herstel alleen maar vertragen. In de loop van de jaren dertig werd de overheid wel wat actiever, maar die draai kwam eigenlijk te laat. In de corona-crisis heeft de overheid vanaf het begin zeer ruime steunmaatregelen getroffen. Denk aan de NOW-regeling, bedoeld om onder voorwaarden werkgevers een tegemoetkoming in de loonkosten te bieden.
 
Gevolgen voor de werkloosheid
Deze voortvarende overheidsaanpak heeft de werkloosheid sterk beperkt. In juni was 'slechts' 4,3 procent van de beroepsbevolking werkloos. Het CPB verwacht een toename van de werkloosheid tot 7 procent in 2021. Mocht er een tweede coronagolf komen, dan kan de werkloosheid tot 10 procent oplopen. Ter vergelijking: tijdens de crisis van de jaren dertig zat op het dieptepunt 20 procent van de beroepsbevolking zonder werk.
 
Verschillen tussen landen
Intussen is het een interessante vraag hoe het verschil in economische krimp tussen de landen kan worden verklaard. Het antwoord op die vraag kan immers helpen als er een tweede golf zou komen. Waarom 'scoorden' landen als Nederland, Zweden en Duitsland beter dan landen als het VK, Frankrijk en Spanje? Helaas weten economen even weinig van dit soort effecten als de virologen van het gedrag van het Covid 19-virus. Het blijft in bepaalde opzichten gissen.
 
Toch kan er wel iets over gezegd worden. De mate van lockdown zal zeker een rol hebben gespeeld. Nederland kende een lichte lockdown en kwam er relatief goed van af. Maar waarom Zweden, dat vrijwel geen lockdown kende, toch ongeveer in gelijke mate kromp is niet duidelijk. Frankrijk, Italië en Spanje kenden een zware lockdown. In Frankrijk bijvoorbeeld sloten ook de niet-essentiële winkels de deuren en mocht je alleen met een schriftelijke toestemming over straat. Je kon er zelfs honden huren per uur, omdat honden nu eenmaal uitgelaten moeten worden.
 
Krimp en mobiliteit
ING-economen hebben de mate van krimp afgezet tegen het niveau van mobiliteit. De mobiliteit, zoals bijvoorbeeld op wegen, in binnensteden en het openbaar vervoer, kan worden gemeten. De veronderstelling is dan dat meer mobiliteit samenhangt met meer binnenlandse bestedingen. Een lichtere lockdown laat meer mobiliteit toe, die vervolgens iets zegt over het niveau van de bestedingen. Inderdaad blijkt er een redelijke samenhang tussen het niveau van mobiliteit en de economische krimp.
 
Andere factoren
Om de verschillen tussen landen te verklaren spelen uiteraard ook andere factoren dan de mate van lockdown een rol. Bijvoorbeeld: in hoeverre is een land afhankelijk van het toerisme en daarmee van de horeca? Zuid-Europese landen hebben daar veel last van gehad. Aan de positieve kant: denk aan de mate van digitalisering. Nederland en Zweden zijn relatief goed gedigitaliseerd, zodat via thuiswerken veel activiteiten 'gewoon' konden doorgaan. Er is echter nog wel enig onderzoek nodig om dit soort effecten in kaart te brengen.

Klik hier als u het volledige artikel als pdf wilt bekijken/printen.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of wilt u meer weten over onze dienstverlening? Neem dan contact met ons op.

Hoogdividendbeleggen

Onze unieke hoog dividend strategie profiteert van een positieve samenhang tussen dividend en toekomstige winstgroei, levert een constante inkomstenstroom op en is defensief in tijden van koersdaling. U bepaalt natuurlijk zelf of u de inkomsten opneemt of herbelegt.
 
Lees meer over hoog dividend beleggen

Wat onze relaties over ons zeggen:

Team Trustus

Bij TRUSTUS Capital Management werken alleen zeer ervaren mensen die uw belangen als geen ander op waarde weten te schatten.


Ontmoet het team


 

Vestigingen

Over Trustus

Trustus is specialist op het gebied van persoonlijk en effectief vermogensbeheer, met jarenlange ervaring in de beleggingswereld.
Onze dienstverlening is tweeledig. Naast het beheren van het vermogen van onze relaties beheren we ook een aantal gespecialiseerde beleggingsfondsen. Onze relaties zijn particulieren, ondernemers, verenigingen of stichtingen. Zij geven ons het vertrouwen om te doen wat goed is, op basis van een vooraf afgesproken risicoprofiel. Niet iedereen heeft tijd, zin of het inzicht om te beleggen. Door dit aan Trustus uit te besteden weet u dat uw vermogen beheerd wordt door professionals die hun vak met kennis en passie uitoefenen.
Trustus heeft alle benodigde vergunningen en inschrijvingen en valt onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank.

Benieuwd naar wat Trustus voor u kan betekenen? Vul ons contactformulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.