header-vervolg

Markten koelen af

Gepubliceerd op 17 augustus 2020
Markten koelen af

Na de sterke opmars van de aandelenbeurzen in de afgelopen maanden deden de meeste beurzen een stapje terug in juli. Belangrijke oorzaak voor de afkoeling was de start van het cijferseizoen, waarin veel bedrijven hun halfjaarcijfers presenteerden. De Corona crisis liet bij vele ondernemingen diepe sporen na, maar omdat de taxaties van analisten gemiddeld al 35% lager stonden, viel het beleggers vanuit dat perspectief gezien nog enigszins mee. 

Opkomende markten, die in het eerste halfjaar fors waren afgestraft, wisten zich aan de neergang van de markten in juli te onttrekken en klommen ruim 3%. In de Verenigde Staten en Europa lag dat anders, deze beurzen gingen respectievelijk 2% en 1,5% onderuit. De model aandelenportefeuille van Trustus leverde 1% in.
 
Europa slaat de handen ineen
Het akkoord tussen de lidstaten kwam moeizaam en na lang onderhandelen tot stand. De EU gaat met een hulppakket van 750 miljard Euro de Corona crisis te lijf en zet met dit geld in op verduurzaming van haar economie. Een deel wordt uitgekeerd als gift aan de meest getroffen gebieden. Het bijzondere aan dit akkoord is dat voor de financiering zogenaamde Eurobonds worden ingezet, waarbij de lidstaten gezamenlijk garant staan voor de rente- en terugbetaling. De gevolgen daarvan zijn groot: het versterkt het vertrouwen onder beleggers dat de Euro behouden blijft en haalt daarmee spanning weg op de kapitaalmarkten. Ook verkleint het de renteverschillen die er nu tussen landen bestaan, omdat beleggers vertrouwen op de back-up van de gehele Unie. Het is een sterk teken van solidariteit en een eerste stap naar een federatie, iets waar men o.a. in Nederland en Duitsland lang op tegen is geweest. Tevens wordt het probleem verminderd van het wel hebben van één munt, maar geen gezamenlijke begroting. De EU gaat namelijk zelfstandig belasting heffen om aan haar rente- en aflossingsverplichtingen te voldoen.
 
Dollar daalt, FED handhaaft beleid
Deze actie van de EU zal de rol van de Euro als reservemunt verstevigen en die van de US Dollar verzwakken. En doordat daarnaast de rente in de VS de afgelopen maanden is gedaald en de Corona uitbraak in de VS niet bepaald onder controle lijkt, zagen we de US Dollar in korte tijd 6% in waarde dalen ten opzichte van de Euro. Een zwakkere US Dollar wordt voor opkomende landen als positief gezien, aangezien een groot deel van hun schulden in US dollars genoteerd is.
De Amerikaanse centrale bank FED besloot eind juli om haar ruime beleid voorlopig niet te wijzigen. Men laat de korte rente ongemoeid op 0-0,25% en gaat met het opkoopprogramma door tot minimaal januari 2021. Ook de ruime lening faciliteiten voor de banken zijn verlengd tot het einde van het jaar.
 
Chinese economie groeit ook in 2020
Het Corona virus raakte de Chinese economie al hard in het eerste kwartaal. Europa en de VS kregen de grootste economische schok te verwerken in Q2. In cijfers voor China: Q1 -6,8%, Q2 +3,2%. Per saldo is het Bruto Nationaal Product in China in het eerste halfjaar gedaald. De verwachting is dat de groei uit het tweede kwartaal doorzet en dat de getroffen maatregelen, zoals het verhogen van de overheidsuitgaven en de lage rente op leningen voor bedrijven, ertoe leiden dat 2020 als geheel met positieve economische groei wordt afgesloten. Voor de westerse landen wordt vooralsnog een stevige krimp verwacht over geheel 2020.
 
Tweede golf
Er is bezorgdheid over een tweede golf Corona gevallen en wereldwijd neemt het aantal besmettingen nog steeds toe. In de VS zijn de uitbraken niet onder controle en de zomervakantie, met alle versoepelingen in Europa, zorgt voor een snelle toename van het aantal besmettingen. De invloed op de beurs van een tweede golf heeft waarschijnlijk veel minder impact. Het verrassingseffect en de hoge mate van onzekerheid leidde tot een paniekgolf van verkopen op de beurs. Er is inmiddels veel meer kennis over het virus en er wordt gewerkt aan 160 potentiële vaccins. Beleggers zullen bij een tweede golf selectiever kijken op bedrijfsniveau en minder naar de aandelenbeurs als geheel. Het vermijden van bedrijven die zonder steun niet kunnen overleven en focussen op solide en toekomstbestendige bedrijfsmodellen is daarom essentieel.
 
Gemengde portefeuilles blijven neutraal gewogen
Sinds begin mei hebben de gemengde portefeuilles, die bestaan uit zowel risicodragende beleggingen (aandelen) als risicomijdende beleggingen, een neutrale weging. De gemengde portefeuilles zijn aldus ingericht conform de strategische afspraak die per portefeuille is gemaakt. Ook in de maand juli hebben wij deze verdeling gehandhaafd en wijken daar voorlopig niet vanaf, totdat de Corona pandemie onder controle is door een vaccin of anderszins.

Klik hier als u de meest recente maandrapportage als pdf wilt bekijken/printen.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of wilt u meer weten over onze dienstverlening? Neem dan contact met ons op.

Hoogdividendbeleggen

Onze unieke hoog dividend strategie profiteert van een positieve samenhang tussen dividend en toekomstige winstgroei, levert een constante inkomstenstroom op en is defensief in tijden van koersdaling. U bepaalt natuurlijk zelf of u de inkomsten opneemt of herbelegt.
 
Lees meer over hoog dividend beleggen

Wat onze relaties over ons zeggen:

Team Trustus

Bij TRUSTUS Capital Management werken alleen zeer ervaren mensen die uw belangen als geen ander op waarde weten te schatten.


Ontmoet het team


 

Vestigingen

Over Trustus

Trustus is specialist op het gebied van persoonlijk en effectief vermogensbeheer, met jarenlange ervaring in de beleggingswereld.
Onze dienstverlening is tweeledig. Naast het beheren van het vermogen van onze relaties beheren we ook een aantal gespecialiseerde beleggingsfondsen. Onze relaties zijn particulieren, ondernemers, verenigingen of stichtingen. Zij geven ons het vertrouwen om te doen wat goed is, op basis van een vooraf afgesproken risicoprofiel. Niet iedereen heeft tijd, zin of het inzicht om te beleggen. Door dit aan Trustus uit te besteden weet u dat uw vermogen beheerd wordt door professionals die hun vak met kennis en passie uitoefenen.
Trustus heeft alle benodigde vergunningen en inschrijvingen en valt onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank.

Benieuwd naar wat Trustus voor u kan betekenen? Vul ons contactformulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.