header-vervolg

Wordt de EU een transferunie?

Gepubliceerd op 25 juli 2019
Wordt de EU een transferunie?

In Nederland wordt relatief het meeste geld verdiend in de Randstad. Denk aan de Rotterdamse haven, Schiphol, de Amsterdamse Zuid-as. Vervolgens wordt een deel van dat geld, bijvoorbeeld in de vorm van AOW- en bijstandsuitkeringen, naar perifere gebieden overgeheveld. Zonder deze overheveling van inkomen zou het besteedbaar inkomen in provincies als Friesland, Overijssel en Limburg zeker tien procent lager liggen dan nu het geval is.

Deze overheveling van inkomens roept doorgaans geen bezwaren op. Je hoort niemand roepen dat die Friezen hun eigen AOW-uitkeringen maar moeten verdienen. Waarom niet? Omdat er een sterke nationale verbondenheid bestaat, we voelen ons allemaal Nederlander. Heel anders ligt dat binnen de Europese Unie. Zijn we bereid de arme bevolking in de laars van Italië van een bijstandsuitkering te voorzien? Nou nee, zo Europees voelen we ons nu ook weer niet.

Het ESM-fonds

Toch lijkt iets dergelijks wel degelijk te gaan gebeuren. In 2010 is het ESM-fonds opgericht (ESM staat voor Europees Stabiliteitsmechanisme) met het doel het in de problemen gekomen Griekenland van goedkope leningen te voorzien. De Europese Commissie is onlangs met het plan gekomen dit ESM-fonds uit te bouwen tot een meer algemeen en permanent fonds, dat in moeilijkheden verkerende lidstaten tijdelijk moet gaan ondersteunen. De EU zou dan richting een transferunie gaan, waarbinnen geldstromen van rijke naar arme landen bewegen.
 
Maar zo vanzelfsprekend overheveling van koopkracht binnen de lidstaten is, zo problematisch is dat tussen landen. Uiteraard zijn het de rijkere EU-landen die bezwaar maken. Onze minister van Financiën, Wopke Hoekstra, heeft samen met een aantal noordelijke lidstaten verzet tegen dit plan georganiseerd. Niet toevallig noordelijke lidstaten, want het ESM-plan zou neerkomen op een inkomenstransfer van noord naar zuid.
 
Op het eerste gezicht lijkt het een overzichtelijk probleem: de noordelijke lidstaten hebben gewoon geen zin geld over te maken naar een land als Italië, dat een staatsschuld heeft van ruim 130 procent van het nationale inkomen, terwijl 60 procent de EU-norm is. Laat Italië eerst zijn overheidsfinanciën maar eens op orde brengen.

De euro

Het probleem is echter minder eenvoudig dan het lijkt. Er speelt op de achtergrond een andere factor een rol, namelijk de koers van de euro. De meeste EU-landen gebruiken de euro – Denemarken, Zweden, Polen en Hongarije niet, om het Verenigd Koninkrijk maar buiten beschouwing te laten. De meeste eurolanden hebben allemaal met dezelfde valuta te maken, met dezelfde koers ten opzichte van de Amerikaanse dollar, de Japanse yen of de Chinese yuan. En die koers pakt voor het ene land veel voordeliger uit dan voor een ander land.
 
Het punt is dat de huidige eurokoers voor de noordelijke landen veel gunstiger uitpakt dan voor de zuidelijke landen. Voor landen als Griekenland en Italië is de eurokoers zodanig hoog dat hun export eronder lijdt. Duitsland en Nederland hebben geen last van de sterke euro omdat hun economieën efficiënter zijn dan die van hun zuidelijke collega's. Ze kunnen daardoor goedkoper exporteren. Dat zie je terug in de handelsbalansen van de diverse landen. Duitsland en Nederland hebben grote overschotten op hun handelsbalans (ze exporteren meer dan ze importeren), terwijl Italië en Griekenland met flinke tekorten zitten.

Wat te doen?

De situatie is dus dat met de huidige eurokoers de noordelijke eurolanden de zuidelijke eurolanden wegconcurreren. Vóór de invoering van de euro kon dit probleem worden verholpen door de lire en de drachme te devalueren en door de mark en de gulden te revalueren. Die mogelijkheid bestaat nu niet meer. Wat kunnen de zuidelijke landen dan wel doen? Ze kunnen op korte termijn niet eventjes efficiënter gaan produceren. Ze kunnen alleen goedkoper produceren en wel door hun levensstandaard te verlagen: lage lonen betekenen immers lage prijzen. Dat is dan wel een behoorlijk offer om de euro te kunnen gebruiken.
 
Het lijkt erop dat de noordelijke eurolanden niet ongevoelig zijn voor de situatie waarin de zuidelijke landen zich bevinden. Illustratief is de houding ten opzichte van Italië. Dat land kondigde demonstratief aan zich niet te zullen houden aan de EU-regels voor het begrotingstekort. Vanuit Brussel blijft het vooralsnog bij waarschuwingen dat het nu toch echt afgelopen moet zijn. Van boetes, die het probleem overigens alleen maar verergeren, is het niet gekomen. Maar het lijkt onwaarschijnlijk dat deze relatief lankmoedige houding op korte termijn tot een transferunie leidt.

Klik hier als u het volledige artikel als pdf wilt bekijken/printen.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of wilt u meer weten over onze dienstverlening? Neem dan contact met ons op.
 

Hoogdividendbeleggen

Onze unieke hoog dividend strategie profiteert van een positieve samenhang tussen dividend en toekomstige winstgroei, levert een constante inkomstenstroom op en is defensief in tijden van koersdaling. U bepaalt natuurlijk zelf of u de inkomsten opneemt of herbelegt.
 
Lees meer over hoog dividend beleggen

Wat onze relaties over ons zeggen:

Team Trustus

Bij TRUSTUS Capital Management werken alleen zeer ervaren mensen die uw belangen als geen ander op waarde weten te schatten.


Ontmoet het team


 

Vestigingen

Over Trustus

Trustus is specialist op het gebied van persoonlijk en effectief vermogensbeheer, met jarenlange ervaring in de beleggingswereld.
Onze dienstverlening is tweeledig. Naast het beheren van het vermogen van onze relaties beheren we ook een aantal gespecialiseerde beleggingsfondsen. Onze relaties zijn particulieren, ondernemers, verenigingen of stichtingen. Zij geven ons het vertrouwen om te doen wat goed is, op basis van een vooraf afgesproken risicoprofiel. Niet iedereen heeft tijd, zin of het inzicht om te beleggen. Door dit aan Trustus uit te besteden weet u dat uw vermogen beheerd wordt door professionals die hun vak met kennis en passie uitoefenen.
Trustus heeft alle benodigde vergunningen en inschrijvingen en valt onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank.

Benieuwd naar wat Trustus voor u kan betekenen? Vul ons contactformulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.