header-vervolg

Privacy verklaring relaties

Onze dienstverlening draait om gegevens; uw persoonsgegevens. Bescherming daarvan en controle daarover is voor ons essentieel. Uw vragen over hoe uw gegevens worden gebruikt beantwoorden wij graag. In deze privacy verklaring voor relaties van Trustus vindt u zulke antwoorden in het kort. Voor verdere vragen of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met ons.
 
De bedoelde gegevens zijn voornamelijk van uzelf afkomstig, maar wij verwerken ook persoonsgegevens afkomstig van andere partijen, bijvoorbeeld van Google of de Kamer van Koophandel, voor controledoeleinden. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt om optimaal uitvoering te kunnen geven aan onze dienstverlening, omdat wij dat verplicht zijn op basis van de wet, of omdat wij daarbij rechtmatige belangen hebben. De gegevens worden niet langer bewaard dan voor het doel van het gebruik noodzakelijk is. Wij delen uw gegevens niet met anderen, tenzij het gaat om:
• Toezichthouders of overheden, zoals de Belastingdienst, wanneer dat wettelijk verplicht is;
• De depotbank Insinger Gilissen Services, wanneer dat noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of ter bescherming van gerechtvaardigde belangen.
 
In dergelijke gevallen zullen altijd heldere afspraken bestaan met zulke derden over onze verantwoordelijkheid voor uw gegevens. In het kader van beleggingsdiensten, ook buiten Europa, zijn wij bijvoorbeeld op grond van MiFID II of anti-witwasregels wettelijk verplicht transactiegegevens, inclusief uw rekeningnummer en BSN nummer te delen met (fiscale) toezichthouders, ook buiten Europa. Wanneer uw gegevens op die manier buiten Europa kunnen worden gedeeld, doen wij dat alleen op basis van door de Europese wetgever voorgeschreven afspraken of op basis van uw toestemming, bijvoorbeeld bij het terugvorderen van bronbelasting.
 
In bepaalde situaties verwerken wij ook uw – in de zin van de privacy wetgeving - ‘bijzondere gegevens’. Dergelijke gegevens worden bijzonder genoemd, omdat ze in het bijzonder iets kunnen zeggen over uw persoonlijke levenssfeer. Onze ervaring leert dat cliënten ons soms bijzondere persoonsgegevens over bijvoorbeeld gezondheid of bepaalde voorkeuren toevertrouwen. Omdat zij dat, net als wij, relevant vinden voor optimale bepaling van de passendheid of geschiktheid van onze dienstverlening en producten. Als u ons zulke bijzondere gegevens toevertrouwt, veronderstellen wij uw toestemming, die voor ons gebruik van uw gegevens wettelijk vereist is. Wij spreken in dat geval af, dat u ons informeert, wanneer u uw toestemming wilt intrekken. Zolang wij ondanks uw onthouden toestemming in staat zijn en blijven de passendheid en geschiktheid voor dienstverlening te bepalen, kunnen wij desgewenst bijzondere gegevens verwijderen en de dienstverlening eventueel gewijzigd voortzetten. Het kan echter óók betekenen dat wij van mening zijn dat wij zonder zulke informatie de dienstverlening geheel of gedeeltelijk zullen moeten staken. Omdat wij in zo’n geval niet langer aan onze zorgplicht kunnen voldoen.
 
U kunt ons altijd om inzage, correctie, overdracht, beperking van het gebruik of verwijdering van uw persoonsgegevens vragen of bezwaar aantekenen tegen het gebruik daarvan.
 

Hoogdividendbeleggen

Onze unieke hoog dividend strategie profiteert van een positieve samenhang tussen dividend en toekomstige winstgroei, levert een constante inkomstenstroom op en is defensief in tijden van koersdaling. U bepaalt natuurlijk zelf of u de inkomsten opneemt of herbelegt.
 
Lees meer over hoog dividend beleggen

Wat onze relaties over ons zeggen:

Team Trustus

Bij Trustus werken ervaren mensen die uw belangen op waarde weten te schatten.Ontmoet het team


 

Vestigingen

Over Trustus

Trustus is specialist op het gebied van persoonlijk en effectief vermogensbeheer, met jarenlange ervaring in de beleggingswereld.
Onze dienstverlening is tweeledig. Naast het beheren van het vermogen van onze relaties beheren we ook een aantal gespecialiseerde beleggingsfondsen. Onze relaties zijn particulieren, ondernemers, verenigingen of stichtingen. Zij geven ons het vertrouwen om te doen wat goed is, op basis van een vooraf afgesproken risicoprofiel. Niet iedereen heeft tijd, zin of het inzicht om te beleggen. Door dit aan Trustus uit te besteden weet u dat uw vermogen beheerd wordt door professionals die hun vak met kennis en passie uitoefenen.
Trustus heeft alle benodigde vergunningen en inschrijvingen en valt onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank.

Benieuwd naar wat Trustus voor u kan betekenen? Vul ons contactformulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.