Beurshausse houdt aan in januari - Maandrapportage januari 2024

2024-02-15T13:37:52Z
Trustus

Het begin van het nieuwe beleggingsjaar op de aandelenmarkten werd gekenmerkt door een voortzetting van de positieve trend in december. Op dit moment lijkt alles voorspoedig te verlopen. De aandelenhausse wordt weliswaar (nog) niet breed gedragen, maar verschillende economische indicatoren zijn dermate positief dat het einde van de aandelenhausse nog niet in zicht lijkt.

Als we dieper ingaan op deze economische indicatoren, lijkt een ernstige recessie in zowel de Verenigde Staten als Europa te kunnen worden vermeden. De productiviteit stijgt aanzienlijk, of dat nu veroorzaakt wordt door de opkomst van AI of doordat de problemen aan de aanbodzijde van de economie zijn verholpen. De inflatie is dalende en tendeert richting de door de centrale banken gestelde normen, waardoor de beleidsrente in de loop van dit jaar kan worden verlaagd.

De Europese Centrale Bank, onder leiding van mevrouw Lagarde, handhaafde de rentetarieven in januari en gaf aan dat de inflatie "duurzaam" op weg is naar 2%, met een mogelijke eerste renteverlaging in de zomer. Toch kunnen escalaties in het Midden-Oosten, die kunnen leiden tot hogere vracht- en energieprijzen, voor complicaties zorgen.

Op dit moment liggen de uitdagingen en risico's vooral op het gebied van de overheidsfinanciën. Hogere uitgaven aan defensie, gezondheidszorg en sociale zekerheid als gevolg van vergrijzing, klimaatverandering en stijgende rentelasten brengen aanzienlijke uitdagingen met zich mee in de westerse wereld. De opkomst van populisme kan de focus verschuiven van investeringsbeleid naar inkomensbeleid, wat negatieve gevolgen heeft voor de concurrentiepositie van onze westerse economieën. Bovendien kunnen geopolitieke spanningen het veelbelovende beeld voor 2024 verstoren.

Trustus Aandelen Dividend Strategie
De dividendstrategie wist in januari een bescheiden winst van 0,62% te boeken. De stijgingen van de verschillende aandelenindices lijken erop te wijzen dat er sprake is van een breed gedragen stijging op de aandelenmarkten, maar het tegendeel is waar. De stijgingen vinden vooral plaats in het segment groeiaandelen. De zogenaamde “waarde” aandelen, waar dividendaandelen onderdeel van uitmaken, lieten veel bescheidener koerswinsten zien. Dat wil niet zeggen dat het potentieel bij deze bedrijven er niet is of dat deze ondernemingen niet over goede vooruitzichten beschikken. De dividendaandelen worden in de basis geselecteerd op sterke financiële uitgangspunten en structurele winstgevendheid. Beleggers zijn echter momenteel meer geïnteresseerd in groeiaandelen. Positieve uitschieter in de portefeuille was Capgemini met een plus van +10%. FMC Corporation, actief in verbetering van landbouwopbrengsten, was de dissonant in januari met een daling van 9%, het koersdoel blijft onveranderd. In de maand januari vonden er geen mutaties plaats in de strategie.

Trustus Aandelen Groei Strategie
De groeiaandelen schoten in januari uit de startblokken. Dit type aandeel is al langer favoriet onder beleggers, zeker waar het beleggingen in de technologiesector betreft. Het is belangrijk te vermelden dat Trustus de strategie beheert volgens het gelijk gewogen principe, hetgeen inhoudt dat alle aandelen in de portefeuille dezelfde weging hebben. Dit voorkomt dat de (opgelopen) marktwaarde van bedrijven ook het gewicht van die bedrijven in de portefeuille bepaalt. Dit is een belangrijk risico dat passieve beleggers in indexfondsen bijvoorbeeld wel lopen. “Dure” aandelen worden in de Trustus Aandelen Groei Strategie afgeroomd en teruggebracht naar het gelijk gewogen principe. De Aandelen Groei strategie wist in januari een winst te boeken van 3,7%. Het aandeel Nvidia wist afgelopen maand maar liefst 26% te stijgen. Er vonden geen mutaties plaats.

Trustus Risicomijdende Strategie
De risicomijdende strategie bestaat uit een wereldwijde obligatieportefeuille aangevuld met een aantal alternatieve beleggingen. Omdat de obligatierente in januari licht opliep daalden de obligaties gemiddeld in waarde. De langjarige Nederlandse Staatslening gaf een kleine 2% prijs. De alternatieve beleggingen daarentegen, goed voor ongeveer 20% van het totaal van de strategie, wisten te profiteren van het marksentiment en lieten mooie plussen zien, variërend tussen de 2% en 3,5%. In de maand januari werd niet gemuteerd in de risicomijdende strategie, het maandrendement van de strategie bedroeg 0,56%.  

Trustus Tactische Strategie
De tactische strategie probeert o.a. te profiteren van trends en het sentiment op de verschillende aandelenmarkten. Als deze mogelijkheden er niet zijn worden de middelen risicomijdend weggezet.  Begin januari werd de trend in Europese aandelen dermate positief dat de aandelenposities in de tactische strategie zijn uitgebreid. Er is een positie ingenomen op de Europese aandelenindex na verkoop van een geldmarkt belegging. Dit betekent dat de tactische strategie nu bestaat uit drie posities aandelen (Europa, wereldwijd en Japan) en één positie in goud. Het rendement van de strategie bedroeg in januari 3,15%, waarbij vooral de stijging van de Japanse beurs (+6%) voor een extra impuls zorgde.

Rendement in Euro

januari 2024

t/m januari 2024

Wereldindex aandelen

2,28%

2,28%

Wereldindex dividend aandelen

1,12%

1,12%

S&P 500

3,21%

3,21%

Eurostoxx 50

3,11%

3,11%

AEX

4,48%

4,48%

Opkomende landen index

-2,84%

-2,84%

Europese obligaties

-0,11%

-0,11%

US-dollar

0,93%

0,93%

Brent olie

8,67%

8,67%

Goud

-0,63%

-0,63%

Trustus Aandelen Dividend Strategie

0,62%

0,62%

Trustus Aandelen Groei Strategie

3,70%

3,70%

Trustus Tactische Strategie

3,15%

3,15%

Trustus Risicomijdende Strategie

0,56%

0,56%

Klik hier om de volledige maandrapportage als pdf te bekijken/printen.

Het begin van het nieuwe beleggingsjaar op de aandelenmarkten werd gekenmerkt door een voortzetting van de positieve trend in december. Op dit moment lijkt alles voorspoedig te verlopen. De aandelenhausse wordt weliswaar (nog) niet breed gedragen, maar verschillende economische indicatoren zijn dermate positief dat het einde van de aandelenhausse nog niet in zicht lijkt.

Als we dieper ingaan op deze economische indicatoren, lijkt een ernstige recessie in zowel de Verenigde Staten als Europa te kunnen worden vermeden. De productiviteit stijgt aanzienlijk, of dat nu veroorzaakt wordt door de opkomst van AI of doordat de problemen aan de aanbodzijde van de economie zijn verholpen. De inflatie is dalende en tendeert richting de door de centrale banken gestelde normen, waardoor de beleidsrente in de loop van dit jaar kan worden verlaagd.

De Europese Centrale Bank, onder leiding van mevrouw Lagarde, handhaafde de rentetarieven in januari en gaf aan dat de inflatie "duurzaam" op weg is naar 2%, met een mogelijke eerste renteverlaging in de zomer. Toch kunnen escalaties in het Midden-Oosten, die kunnen leiden tot hogere vracht- en energieprijzen, voor complicaties zorgen.

Op dit moment liggen de uitdagingen en risico's vooral op het gebied van de overheidsfinanciën. Hogere uitgaven aan defensie, gezondheidszorg en sociale zekerheid als gevolg van vergrijzing, klimaatverandering en stijgende rentelasten brengen aanzienlijke uitdagingen met zich mee in de westerse wereld. De opkomst van populisme kan de focus verschuiven van investeringsbeleid naar inkomensbeleid, wat negatieve gevolgen heeft voor de concurrentiepositie van onze westerse economieën. Bovendien kunnen geopolitieke spanningen het veelbelovende beeld voor 2024 verstoren.

Trustus Aandelen Dividend Strategie
De dividendstrategie wist in januari een bescheiden winst van 0,62% te boeken. De stijgingen van de verschillende aandelenindices lijken erop te wijzen dat er sprake is van een breed gedragen stijging op de aandelenmarkten, maar het tegendeel is waar. De stijgingen vinden vooral plaats in het segment groeiaandelen. De zogenaamde “waarde” aandelen, waar dividendaandelen onderdeel van uitmaken, lieten veel bescheidener koerswinsten zien. Dat wil niet zeggen dat het potentieel bij deze bedrijven er niet is of dat deze ondernemingen niet over goede vooruitzichten beschikken. De dividendaandelen worden in de basis geselecteerd op sterke financiële uitgangspunten en structurele winstgevendheid. Beleggers zijn echter momenteel meer geïnteresseerd in groeiaandelen. Positieve uitschieter in de portefeuille was Capgemini met een plus van +10%. FMC Corporation, actief in verbetering van landbouwopbrengsten, was de dissonant in januari met een daling van 9%, het koersdoel blijft onveranderd. In de maand januari vonden er geen mutaties plaats in de strategie.

Trustus Aandelen Groei Strategie
De groeiaandelen schoten in januari uit de startblokken. Dit type aandeel is al langer favoriet onder beleggers, zeker waar het beleggingen in de technologiesector betreft. Het is belangrijk te vermelden dat Trustus de strategie beheert volgens het gelijk gewogen principe, hetgeen inhoudt dat alle aandelen in de portefeuille dezelfde weging hebben. Dit voorkomt dat de (opgelopen) marktwaarde van bedrijven ook het gewicht van die bedrijven in de portefeuille bepaalt. Dit is een belangrijk risico dat passieve beleggers in indexfondsen bijvoorbeeld wel lopen. “Dure” aandelen worden in de Trustus Aandelen Groei Strategie afgeroomd en teruggebracht naar het gelijk gewogen principe. De Aandelen Groei strategie wist in januari een winst te boeken van 3,7%. Het aandeel Nvidia wist afgelopen maand maar liefst 26% te stijgen. Er vonden geen mutaties plaats.

Trustus Risicomijdende Strategie
De risicomijdende strategie bestaat uit een wereldwijde obligatieportefeuille aangevuld met een aantal alternatieve beleggingen. Omdat de obligatierente in januari licht opliep daalden de obligaties gemiddeld in waarde. De langjarige Nederlandse Staatslening gaf een kleine 2% prijs. De alternatieve beleggingen daarentegen, goed voor ongeveer 20% van het totaal van de strategie, wisten te profiteren van het marksentiment en lieten mooie plussen zien, variërend tussen de 2% en 3,5%. In de maand januari werd niet gemuteerd in de risicomijdende strategie, het maandrendement van de strategie bedroeg 0,56%.  

Trustus Tactische Strategie
De tactische strategie probeert o.a. te profiteren van trends en het sentiment op de verschillende aandelenmarkten. Als deze mogelijkheden er niet zijn worden de middelen risicomijdend weggezet.  Begin januari werd de trend in Europese aandelen dermate positief dat de aandelenposities in de tactische strategie zijn uitgebreid. Er is een positie ingenomen op de Europese aandelenindex na verkoop van een geldmarkt belegging. Dit betekent dat de tactische strategie nu bestaat uit drie posities aandelen (Europa, wereldwijd en Japan) en één positie in goud. Het rendement van de strategie bedroeg in januari 3,15%, waarbij vooral de stijging van de Japanse beurs (+6%) voor een extra impuls zorgde.

Rendement in Euro

januari 2024

t/m januari 2024

Wereldindex aandelen

2,28%

2,28%

Wereldindex dividend aandelen

1,12%

1,12%

S&P 500

3,21%

3,21%

Eurostoxx 50

3,11%

3,11%

AEX

4,48%

4,48%

Opkomende landen index

-2,84%

-2,84%

Europese obligaties

-0,11%

-0,11%

US-dollar

0,93%

0,93%

Brent olie

8,67%

8,67%

Goud

-0,63%

-0,63%

Trustus Aandelen Dividend Strategie

0,62%

0,62%

Trustus Aandelen Groei Strategie

3,70%

3,70%

Trustus Tactische Strategie

3,15%

3,15%

Trustus Risicomijdende Strategie

0,56%

0,56%

Klik hier om de volledige maandrapportage als pdf te bekijken/printen.