Naast de kosten die Trustus u voor het actieve beheer in rekening brengt en de kosten die de depotbank in rekening brengt voor het uitvoeren van de transacties en de administratieve afwikkeling, worden er kosten doorberekend die niet direct zichtbaar zijn. Dit betreffen de kosten die beleggingsfondsen en trackers u indirect berekenen.

Om u een goed inzicht te geven in de totale kosten die gemoeid zijn met uw portefeuille hebben wij een overzicht samengesteld. Hierbij zijn wij uitgegaan van een portefeuille met een gebalanceerd profiel, dat voor 50% uit risicodragende beleggingen (aandelen) en 50% risicomijdende beleggingen (o. a. obligaties) bestaat. De kosten zijn gebaseerd op een portefeuille omvang van 500.000 euro.

Bekijk de tarieven van vermogensbeheer.