Trustus ontwikkelt strategieën die inkomsten voor u opleveren in de vorm van rente en dividend. Onze unieke hoog dividend strategie heeft zich door de jaren heen onder vele marktomstandigheden bewezen. Gemiddeld levert het goede rendementen op tegen een lager risico.

Het beleggen in dividend uitkerende aandelen vindt zijn oorsprong in de Verenigde Staten. Omdat de sociale zekerheid en de pensioenopbouw in Amerika op een veel lager pitje staan, hebben particulieren een grotere verantwoordelijkheid voor het opbouwen van hun eigen voorzieningen. Hoog dividend uitkerende ondernemingen lenen zich uitstekend voor dit doel, zowel in de opbouwfase als in de uitkerende fase.

Dividend uitkerende bedrijven houden permanent rekening met de aandeelhouder

Bedrijven die winst maken kunnen verschillende keuzes maken met het verdiende geld. Investeren in nieuwe activiteiten, andere bedrijven overnemen of dividend betalen. Bedrijven die een reputatie hoog te houden hebben als dividendbetaler weten dat de aandeelhouders hierop rekenen. Dit betekent dat dit type bedrijf veel kritischer is op het doen van investeringen en overnames. De kapitaalsdiscipline is veel groter, waardoor de kans op niet succesvolle zakelijke avonturen kleiner is. Op de lange termijn betekent dat dus vaak ook een hogere winstgevendheid.

 

Het bezit van dividendaandelen ligt bij lange termijn beleggers

Omdat de dividendreputatie voor bedrijven zo belangrijk is trekt het een bepaald type belegger aan. Niet de korte termijn speculant of gokker, maar de beleggers met een lange horizon, die zich doelen op termijn hebben gesteld en vastberaden zijn die te behalen. Beleggers die wars zijn van opportunistisch gedrag en voor lange termijn resultaten en stabiliteit gaan, zoals pensioenfondsen, verzekeraars, family offices en vermogende particulieren die beleggen met een visie. Zij laten deze aandelen niet in de steek als het beurssentiment even tegenzit. Dit maakt de koersen minder gevoelig voor de grillen van de beurs.

Dividend is duurzamer dan aandeleninkoop

Bedrijven die een dividend uitkeren zullen er alles aan doen om het dividend te handhaven of te verhogen. Het geeft een sterk signaal over de financiële stabiliteit van de onderneming en het vertrouwen in het uitgestippelde beleid. Dividend heeft een duurzaam karakter.

Een andere manier om aandeelhouders te plezieren is een deel van de kas te gebruiken voor aandeleninkoop. Een dergelijk programma is in de praktijk conjunctuurgevoeliger. Toen de crisis in 2008 uitbrak werden vele aandelen inkoopprogramma’s teruggedraaid.

Dividend aandelen bieden bescherming tegen inflatie

Inflatie is één van de grote bedreigingen voor beleggers, het holt de waarde van geld immers uit. Beleggers zoeken daarom naar inflatiebestendige beleggingen, zodat de koopkracht op peil blijft. In een inflatoir klimaat zijn dividendaandelen redelijk goed in staat de geldontwaarding bij te benen. Deze ondernemingen kunnen het dividend namelijk laten groeien, en doen dat ook. Uit verschillende onderzoeken is naar voren gekomen dat de dividendgroei de inflatie kan bijbenen indien die tussen de 2% en 10% ligt. Een plezierig vooruitzicht.