Koersinformatie beleggingsfondsen

Hieronder vindt u de meest recente intrinsieke waarde van onze beleggingsfondsen.

 

Naam fonds

Intrinsieke waarde (euro) op

22 juli 2024

Trustus Tech en Innovation Fonds *

77,46

Trustus Aandelen Index Fonds *

 101,52

Trustus Behoudend Mix Fonds *

49,51

Trustus Neutraal Mix Fonds *

59,76

Trustus Dynamisch Mix Fonds *

89,17

Trustus Risicomijdende Strategie

47,21

Trustus Tactische Strategie

54,91

Trustus Aandelen Groei Strategie

72,51

Trustus Aandelen Dividend Strategie

    114,20

Trustus Structured Products Strategie

100,5998

Active Leverage Emerging Markets Fonds

10,9344

*De intrinsieke waarde van alle hierboven vermelde fondsen wordt weliswaar dagelijks berekend, maar aan- en verkopen van de met een * gemerkte fondsen is (conform de bepalingen in het prospectus) slechts één maal per maand mogelijk.