Koersinformatie beleggingsfondsen

Hieronder vindt u de meest recente intrinsieke waarde van onze beleggingsfondsen.

 

Naam fonds

Intrinsieke waarde (euro) op

 01 juni 2023

Trustus Tech en Innovation Fonds *

59,21

Trustus Aandelen Index Fonds *

84,81

Trustus Behoudend Mix Fonds *

45.46

Trustus Neutraal Mix Fonds *

52,89

Trustus Dynamisch Mix Fonds *

76,06

Trustus Risicomijdende Strategie

44,97

Trustus Tactische Strategie

46,70

Trustus Aandelen Groei Strategie

58,88

Trustus Aandelen Dividend Strategie

    103,94

* De intrinsieke waarde van alle hierboven vermelde fondsen wordt weliswaar dagelijks berekend, maar aan- en verkopen van de met een * gemerkte fondsen is (conform de bepalingen in het prospectus) slechts één maal per maand mogelijk.