Koersinformatie beleggingsfondsen

Hieronder vindt u de meest recente intrinsieke waarde van onze beleggingsfondsen.

 

Naam fonds

Intrinsieke waarde (euro) op

19 april 2024

Trustus Tech en Innovation Fonds *

77,74

Trustus Aandelen Index Fonds *

 97,21

Trustus Behoudend Mix Fonds *

48,66

Trustus Neutraal Mix Fonds *

58,93

Trustus Dynamisch Mix Fonds *

87,89

Trustus Risicomijdende Strategie

46,80

Trustus Tactische Strategie

53,69

Trustus Aandelen Groei Strategie

71,13

Trustus Aandelen Dividend Strategie

    112,38

Trustus Structured Products Strategie

99,00

Active Leverage Emerging Markets Fonds

9,7415

* De intrinsieke waarde van alle hierboven vermelde fondsen wordt weliswaar dagelijks berekend, maar aan- en verkopen van de met een * gemerkte fondsen is (conform de bepalingen in het prospectus) slechts één maal per maand mogelijk.