Koersinformatie beleggingsfondsen

Hieronder vindt u de meest recente intrinsieke waarde van onze beleggingsfondsen.

 

Naam fonds

Intrinsieke waarde (euro) op

8 december 2023

Trustus Tech en Innovation Fonds *

71,43

Trustus Aandelen Index Fonds *

90,26

Trustus Behoudend Mix Fonds *

47,01

Trustus Neutraal Mix Fonds *

55,66

Trustus Dynamisch Mix Fonds *

81,08

Trustus Risicomijdende Strategie

45,85

Trustus Tactische Strategie

48,08

Trustus Aandelen Groei Strategie

63,69

Trustus Aandelen Dividend Strategie

    106,80

* De intrinsieke waarde van alle hierboven vermelde fondsen wordt weliswaar dagelijks berekend, maar aan- en verkopen van de met een * gemerkte fondsen is (conform de bepalingen in het prospectus) slechts één maal per maand mogelijk.