Heeft u een polis afgesloten, maar bent u niet tevreden over uw huidige aanbieder of wilt u uw uitkering uitstellen? Bijvoorbeeld omdat de kosten te hoog zijn, het rendement te laag is of uw aanbieder te weinig transparantie biedt? Overstappen naar Trustus kan in uw geval interessant zijn.

Lijfrente bij een beleggingsinstelling

Met het beleggen van uw lijfrente bij een beleggingsinstelling heeft u mogelijk zicht op een hoger rendement op uw vermogen, waardoor uw kapitaal op de einddatum aantrekkelijk blijft. Garanties heeft u met beleggen uiteraard nooit; u loopt het risico dat de beleggingen in waarde dalen. Door een brede spreiding van uw kapitaal over verschillende fondsen kunt u dat risico beperken. Hoe langer de looptijd van uw beleggingen, hoe groter de kans op een goed rendement.

U bepaalt de looptijd zelf (binnen de fiscale mogelijkheden), net als hoe risicovol u wilt beleggen.

Voelt u meer voor een combinatie van sparen en beleggen? Dat kan ook. U spaart dan een deel van uw lijfrentekapitaal bij een bank of verzekeraar en het andere deel belegt u.

Bekijk hieronder de 3 fondsen waarin u kunt beleggen.

Behoudend Mix Fonds

Behoudend Mix Fonds

Bent u een voorzichtige belegger en wilt u met een klein deel van uw vermogen in aandelen beleggen? Dan is dit het juiste fonds voor u. Het doel van dit fonds is uw vermogen te beschermen door spreiding en te beleggen in laag risico beleggingen.

Meer weten

Behoudend Mix Fonds

Behoudend Mix Fonds

Het fonds bestaat voor ongeveer 75% uit obligaties en risicomijdende fondsen en ongeveer 25% uit internationale aandelen. Het fonds wordt actief beheerd door onze beleggingsspecialisten. Zij zorgen ervoor dat de portefeuille inspeelt op actuele ontwikkelingen en dat de behoudend mix-verdeling in de tijd gehandhaafd blijft. De dividenden in het fonds worden herbelegd

Neutraal Mix Fonds

Neutraal Mix Fonds

Bent u een belegger die best wat risico wil nemen, maar wel met mate? Dan is dit het juiste fonds voor u Het doel van dit fonds is een evenwichtige balans tussen risicomijdende beleggingen en aandelen.

Meer weten

Neutraal Mix Fonds

Neutraal Mix Fonds

Het fonds bestaat voor circa 50% uit obligaties en risicomijdende fondsen en voor ongeveer 50% uit een internationaal gespreide aandelenportefeuille. Ook dit fonds wordt actief beheerd door onze beleggingsspecialisten. Zij zorgen ervoor dat de portefeuille inspeelt op actuele ontwikkelingen en dat de neutrale mix-verdeling in balans blijft. De dividenden in het fonds worden herbelegd.

Dynamisch Mix Fonds

Dynamisch Mix Fonds

Bent u een belegger die beleggen in aandelen als een goede lange termijn investering ziet? Heeft u geen problemen met de schommelingen van de markten en blijft u de grote lijnen zien? Dat is dit het juiste fonds voor u.

Meer weten

Dynamisch Mix Fonds

Dynamisch Mix Fonds

Het fonds belegt voor ongeveer 75% in een internationaal gespreide aandelenportefeuille en bestaat voor circa 25% uit obligaties en risicomijdende fondsen. Het fonds wordt actief beheerd door onze beleggingsspecialisten. Zij zorgen ervoor dat de portefeuille inspeelt op actuele ontwikkelingen en dat het dynamisch profiel gehandhaafd blijft. De dividenden in dit fonds worden eveneens herbelegd.

Rendement, risico en kosten

Rendement en risico
Aan een belegging zijn risico’s verbonden. Meer informatie over de risico’s en kosten vindt u in het prospectus en het Essentiële-informatiedocument (Eid) op trustus.nl/downloads. Het rendement op en de waarde van de beleggingen kunnen zich in positieve en negatieve zin ontwikkelen. De omvang van het uiteindelijk beschikbare kapitaal of de periodieke uitkeringen hangt af van het rendement van deze beleggingsfondsen. Het is belangrijk dat u hier rekening mee houdt bij de planning van uw pensioen. Heeft u onvoldoende kennis van beleggen, vraag dan advies aan een financieel adviseur.

Kosten
Voor onze lijfrente brengen wij instap- en beheerkosten in rekening. De instapkosten zijn 1,05% en betaalt u eenmalig over elke geldstorting. De beheerkosten betaalt u over de totale waarden van uw belegging. De beheerkosten zijn jaarlijks 0,60% en worden per maand  na rato verrekend. Daarnaast betaalt u fondskosten (afhankelijk van de gekozen fondsen).

Het volledige kostenoverzicht van onze beleggingsfondsen vindt u in het prospectus en het Essentiële Informatie Document (EID) van Lijfrente Uitkeren en Lijfrente Opbouwen. Deze documenten staan op de pagina downloads.

Meer weten of informatie aanvragen?

Wilt u meer van deze dienst weten? Vraag dan een brochure aan of maak een afspraak.