Februari doet er een schep bovenop - Maandrapportage februari

2024-03-14T11:04:12Z
Trustus

De mooie jaarstart van de aandelenmarkten werd in februari voortgezet. De sterke Amerikaanse economie zorgde onder andere voor het positieve sentiment op de aandelenmarkten, maar ook de Europese economie leek op te leven. Daarnaast rapporteerden veel bedrijven solide en relatief sterke bedrijfscijfers over het afgelopen jaar. Deze economische veerkracht in combinatie met nog niet voldoende afnemende inflatie, zorgde er wel voor dat centrale banken terughoudend reageerden op door de markt verwachte renteverlagingen.

Wat overeind blijft staan is dat na de vele renteverhogingen van de afgelopen jaren er dit jaar ruimte is voor renteverlagingen in de westerse economieën. De inflatie loopt terug en is volgens de Europese centrale bank eind 2025 weer binnen de grens van 2% per jaar. Zoals vorige maand aangegeven verwachten we in Europa de renteverlagingen later in het jaar, waarbij de Amerikaanse economie nog te sterk is en renteverlagingen zullen daar de komende maanden nog niet aan de orde zijn.

De lange (obligatie-) rente zal waarschijnlijk wel op een hoger niveau blijven dan we de afgelopen jaren gewend zijn geweest. Dat geeft uitdagingen waar het gaat om herfinancieringen, vooral in de onroerend goed hoek kunnen we de nodige problemen verwachten, zonder dat dit overigens tot een brede crisis zal gaan leiden. De financieringsbehoefte in de economie blijft onveranderd groot om aan de doelstellingen m.b.t. defensie, klimaatveranderingen en energietransitie te voldoen.

De Chinese economie en beurs zijn een zorgenkindje aan het worden. Daar is al sprake van behoorlijke pijn in de onroerend goed markt, die de economie geen goed doet. De burgers houden de hand op de knip en het opkomende wereldwijde protectionisme is geen feest voor de grootste exporteur ter wereld. De Chinese leider Xi lijkt echter andere prioriteiten te hebben dan het stimuleren van groei en welvaart. De vooruitzichten voor de Chinese beurzen zijn ook verslechterd.

De goudprijs blijft stijgen en ook daar speelt de Chinese economie een belangrijke rol in. Enerzijds is er het vooruitzicht van rentedalingen, hetgeen goud een aantrekkelijker alternatief maakt. Anderzijds zien wij steeds meer signalen dat de sterk toegenomen vraag naar goud komt vanuit beheerders van grote fondsen buiten het Westen en vooral uit China. Beheerders van niet-westerse grote reservefondsen houden hun tegoeden niet graag in het Westen aan, omdat zij bang zijn dat het Westen te makkelijk kan overgaan tot het blokkeren en/of confisqueren van tegoeden. Goud vormt dan een mooi alternatief.

Ook Chinese staatsburgers vluchten steeds meer in goud. In China is namelijk sprake van een crisis in de onroerend goed- en aandelenmarkten. En in China wordt veel gespaard. Waar moeten de Chinezen dan nu met hun spaargeld naartoe als beleggen in onroerend goed en aandelen veel minder aantrekkelijk is geworden? Beleggen in het buitenland is dan waarschijnlijk een goed alternatief met name in de rest van Azië, maar in China kan men niet zomaar de eigen munt omwisselen in andere munten. Tegen deze achtergrond lijkt goud daarom verreweg het beste alternatief.

Trustus Aandelen Dividend Strategie
De dividendstrategie kon in februari profiteren van het positieve aandelenklimaat en voegde 2,9% toe aan het resultaat van januari. Ruim 90% van de grote Europese bedrijven heeft inmiddels de jaarcijfers over 2023 gepresenteerd en daarbij het uit te keren dividend bekend gemaakt. Als de balans wordt opgemaakt, is het dividend in het algemeen iets hoger uitgekomen dan aanvankelijk verwacht. Verzekeraars verrasten in positieve zin met betrekking tot dividenduitkeringen over 2023, het aandeel Allianz kwam met een aanmerkelijk hoger dividend dan de markt verwachtte. In de maand februari vonden er geen mutaties plaats in de strategie.

Trustus Aandelen Groei Strategie
Onder aanvoering van Nvidia (+29%), de koploper op het gebied van AI gerelateerde aandelen, dat met prachtige cijfers en dito vooruitzichten kwam, tekende de groeistrategie voor een stijging van maar liefst 7,7% in februari. Ook financiële dienstverlener Adyen steeg meer dan 21% op de winst- en omzetcijfers over 2023 en is terug op het niveau van voor de crash. We zijn verheugd dat onze analyse van Adyen door de markt is opgepakt en dat we dit aandeel destijds niet hebben verkocht. Een tegenvaller in de portefeuille was Adobe, waar winstnemingen zorgden voor een daling van 9%. In februari vonden er geen mutaties in de strategie plaats.

Trustus Risicomijdende Strategie
De obligatierente in Europa liep wat op in februari, hetgeen een negatieve invloed had op de obligatieportefeuille binnen de risicomijdende strategie. Met een rentegevoeligheid van ongeveer 4 heeft de strategie veel minder last dan de benchmark, die een rentegevoeligheid van ongeveer 5,5 heeft. Een positieve bijdrage in de strategie kwam van de obligaties uit opkomende landen die meer dan 2,4% erbij kregen. Al met al leverde de strategie -0,2% in gedurende de maand februari, tegenover -1,1% voor de benchmark met Europese obligaties. Er is niet gemuteerd in de strategie in februari.

Trustus Tactische Strategie
De tactische strategie probeert o.a. te profiteren van trends en het sentiment op de verschillende markten, waaronder aandelenmarkten en de markt voor goud. Als deze mogelijkheden er niet zijn, worden delen van de portefeuille, of de gehele portefeuille risicomijdend weggezet. In de maand februari bleven de trends op de bestaande posities intact, er is niet gemuteerd. De strategie wist de performance met ruim 3% uit te breiden naar een resultaat van 6,3% per eind februari. De tactische strategie nu bestaat uit drie posities aandelen (Europa, wereldwijd en Japan) en één positie in goud.

 

Rendement in Euro

februari 2024

t/m februari 2024

Wereldindex aandelen

4,69%

7,07%

Wereldindex dividend aandelen

2,15%

3,47%

S&P 500

5,83%

9,22%

Eurostoxx 50

5,08%

8,35%

AEX

4,01%

8,67%

Opkomende landen index

5,26%

2,27%

Europese obligaties

-1,11%

-1,23%

US-dollar

0,46%

1,39%

Brent olie

2,81%

11,73%

Goud

-0,19%

-0,82%

Trustus Aandelen Dividend Strategie

2,90%

3,55%

Trustus Aandelen Groei Strategie

7,77%

11,76%

Trustus Tactische Strategie

3,11%

6,36%

Trustus Risicomijdende Strategie

-0,19%

0,37%

 

Klik hier om de volledige maandrapportage als pdf te bekijken/printen.

De mooie jaarstart van de aandelenmarkten werd in februari voortgezet. De sterke Amerikaanse economie zorgde onder andere voor het positieve sentiment op de aandelenmarkten, maar ook de Europese economie leek op te leven. Daarnaast rapporteerden veel bedrijven solide en relatief sterke bedrijfscijfers over het afgelopen jaar. Deze economische veerkracht in combinatie met nog niet voldoende afnemende inflatie, zorgde er wel voor dat centrale banken terughoudend reageerden op door de markt verwachte renteverlagingen.

Wat overeind blijft staan is dat na de vele renteverhogingen van de afgelopen jaren er dit jaar ruimte is voor renteverlagingen in de westerse economieën. De inflatie loopt terug en is volgens de Europese centrale bank eind 2025 weer binnen de grens van 2% per jaar. Zoals vorige maand aangegeven verwachten we in Europa de renteverlagingen later in het jaar, waarbij de Amerikaanse economie nog te sterk is en renteverlagingen zullen daar de komende maanden nog niet aan de orde zijn.

De lange (obligatie-) rente zal waarschijnlijk wel op een hoger niveau blijven dan we de afgelopen jaren gewend zijn geweest. Dat geeft uitdagingen waar het gaat om herfinancieringen, vooral in de onroerend goed hoek kunnen we de nodige problemen verwachten, zonder dat dit overigens tot een brede crisis zal gaan leiden. De financieringsbehoefte in de economie blijft onveranderd groot om aan de doelstellingen m.b.t. defensie, klimaatveranderingen en energietransitie te voldoen.

De Chinese economie en beurs zijn een zorgenkindje aan het worden. Daar is al sprake van behoorlijke pijn in de onroerend goed markt, die de economie geen goed doet. De burgers houden de hand op de knip en het opkomende wereldwijde protectionisme is geen feest voor de grootste exporteur ter wereld. De Chinese leider Xi lijkt echter andere prioriteiten te hebben dan het stimuleren van groei en welvaart. De vooruitzichten voor de Chinese beurzen zijn ook verslechterd.

De goudprijs blijft stijgen en ook daar speelt de Chinese economie een belangrijke rol in. Enerzijds is er het vooruitzicht van rentedalingen, hetgeen goud een aantrekkelijker alternatief maakt. Anderzijds zien wij steeds meer signalen dat de sterk toegenomen vraag naar goud komt vanuit beheerders van grote fondsen buiten het Westen en vooral uit China. Beheerders van niet-westerse grote reservefondsen houden hun tegoeden niet graag in het Westen aan, omdat zij bang zijn dat het Westen te makkelijk kan overgaan tot het blokkeren en/of confisqueren van tegoeden. Goud vormt dan een mooi alternatief.

Ook Chinese staatsburgers vluchten steeds meer in goud. In China is namelijk sprake van een crisis in de onroerend goed- en aandelenmarkten. En in China wordt veel gespaard. Waar moeten de Chinezen dan nu met hun spaargeld naartoe als beleggen in onroerend goed en aandelen veel minder aantrekkelijk is geworden? Beleggen in het buitenland is dan waarschijnlijk een goed alternatief met name in de rest van Azië, maar in China kan men niet zomaar de eigen munt omwisselen in andere munten. Tegen deze achtergrond lijkt goud daarom verreweg het beste alternatief.

Trustus Aandelen Dividend Strategie
De dividendstrategie kon in februari profiteren van het positieve aandelenklimaat en voegde 2,9% toe aan het resultaat van januari. Ruim 90% van de grote Europese bedrijven heeft inmiddels de jaarcijfers over 2023 gepresenteerd en daarbij het uit te keren dividend bekend gemaakt. Als de balans wordt opgemaakt, is het dividend in het algemeen iets hoger uitgekomen dan aanvankelijk verwacht. Verzekeraars verrasten in positieve zin met betrekking tot dividenduitkeringen over 2023, het aandeel Allianz kwam met een aanmerkelijk hoger dividend dan de markt verwachtte. In de maand februari vonden er geen mutaties plaats in de strategie.

Trustus Aandelen Groei Strategie
Onder aanvoering van Nvidia (+29%), de koploper op het gebied van AI gerelateerde aandelen, dat met prachtige cijfers en dito vooruitzichten kwam, tekende de groeistrategie voor een stijging van maar liefst 7,7% in februari. Ook financiële dienstverlener Adyen steeg meer dan 21% op de winst- en omzetcijfers over 2023 en is terug op het niveau van voor de crash. We zijn verheugd dat onze analyse van Adyen door de markt is opgepakt en dat we dit aandeel destijds niet hebben verkocht. Een tegenvaller in de portefeuille was Adobe, waar winstnemingen zorgden voor een daling van 9%. In februari vonden er geen mutaties in de strategie plaats.

Trustus Risicomijdende Strategie
De obligatierente in Europa liep wat op in februari, hetgeen een negatieve invloed had op de obligatieportefeuille binnen de risicomijdende strategie. Met een rentegevoeligheid van ongeveer 4 heeft de strategie veel minder last dan de benchmark, die een rentegevoeligheid van ongeveer 5,5 heeft. Een positieve bijdrage in de strategie kwam van de obligaties uit opkomende landen die meer dan 2,4% erbij kregen. Al met al leverde de strategie -0,2% in gedurende de maand februari, tegenover -1,1% voor de benchmark met Europese obligaties. Er is niet gemuteerd in de strategie in februari.

Trustus Tactische Strategie
De tactische strategie probeert o.a. te profiteren van trends en het sentiment op de verschillende markten, waaronder aandelenmarkten en de markt voor goud. Als deze mogelijkheden er niet zijn, worden delen van de portefeuille, of de gehele portefeuille risicomijdend weggezet. In de maand februari bleven de trends op de bestaande posities intact, er is niet gemuteerd. De strategie wist de performance met ruim 3% uit te breiden naar een resultaat van 6,3% per eind februari. De tactische strategie nu bestaat uit drie posities aandelen (Europa, wereldwijd en Japan) en één positie in goud.

 

Rendement in Euro

februari 2024

t/m februari 2024

Wereldindex aandelen

4,69%

7,07%

Wereldindex dividend aandelen

2,15%

3,47%

S&P 500

5,83%

9,22%

Eurostoxx 50

5,08%

8,35%

AEX

4,01%

8,67%

Opkomende landen index

5,26%

2,27%

Europese obligaties

-1,11%

-1,23%

US-dollar

0,46%

1,39%

Brent olie

2,81%

11,73%

Goud

-0,19%

-0,82%

Trustus Aandelen Dividend Strategie

2,90%

3,55%

Trustus Aandelen Groei Strategie

7,77%

11,76%

Trustus Tactische Strategie

3,11%

6,36%

Trustus Risicomijdende Strategie

-0,19%

0,37%

 

Klik hier om de volledige maandrapportage als pdf te bekijken/printen.