Het sentiment draait in april - Maandrapportage april

2024-05-13T13:16:21Z
Trustus

Het sentiment draait in april

Na 5 maanden op rij van stijging op de aandelenmarkten draaide het sentiment in april om. Een dergelijke langdurige rally wordt op een bepaald moment altijd gevolgd door een periode van winstnemingen onder beleggers, een soort hoogtevrees. Dit keer was, paradoxaal genoeg, de sterk blijvende economie in de Verenigde Staten de belangrijkste oorzaak, waardoor de verwachte rentedalingen vermoedelijk langer op zich laten wachten.

Het bestrijden van de inflatie, de hoogste prioriteit van de centrale banken, blijft toch een hardnekkig fenomeen en een flinke uitdaging. Vooral de Federal Reserve (FED) in de Verenigde Staten heeft meer tijd nodig om de inflatie terug te brengen naar de doelstelling van 2%. De FED stelde dat er in het behalen van de inflatiedoelstellingen een gebrek aan vooruitgang is geweest. Een aantal tijdelijke en structurele ontwikkelingen spelen daarbij een rol. De-globalisering en vergrijzing zijn structurele trends en toenemende geopolitieke spanningen en de oorlogen in het Midden-Oosten (olieprijs) en de Oekraïne spelen (hopelijk tijdelijk) ook een rol. Omdat de economie nog boven potentieel groeit in de Verenigde Staten ziet de FED nu geen ruimte voor renteverlagingen. Ze zal echter een nieuwe kredietcrisis willen voorkomen en de rente verlagen zodra dat nodig is. In Europa ligt de economische situatie anders, een renteverlaging zou echter op dit moment de Euro verder verzwakken, hetgeen onwenselijk is.

De meeste bedrijven rapporteerden de winstcijfers over het eerste kwartaal en die waren door de bank genomen beter dan verwacht. Dat gold voor de grote Tech-bedrijven, maar ook voor bedrijven die meer afhankelijk zijn van de conjunctuur. Winstverwachtingen zijn door analisten naar boven bijgesteld. De positieve fundamentele trend voor aandelen is ondanks het mindere sentiment in april daarom nog steeds intact.

Trustus Aandelen Dividend Strategie

In de dividendstrategie kijken we terug op een moeizame maand wat koersontwikkeling betreft. Mondiaal moesten aandelen een stapje terug doen en de dividend aandelen vormden daar geen uitzondering op. Vooral olie gerelateerde aandelen in de portefeuille en de technologiesector (ondanks de goede resultaten) hadden het zwaar. Zo verloor Besi ruim -11% in april en Nesté, het energieconcern dat voorloper is met biobrandstoffen zelfs -14%. De defensievere aandelen, zoals bijvoorbeeld Coca-Cola (+2,3%), Colgate-Palmolive (+4,4%) en Ahold (+5,21%) konden wel enig tegenwicht bieden aan de koersdalingen. De strategie als geheel daalde -2,9% in april en komt per eind april op een totaal jaarresultaat van +3,07% uit. In april waren er geen mutaties in de strategie.

Trustus Aandelen Groei Strategie

In de maand april werd het aandeel SAP toegevoegd aan de portefeuille. SAP is wereldwijd marktleider op het gebied van ERP software waarmee bedrijfsprocessen worden gecoördineerd. SAP richt zich voornamelijk op grote, internationaal opererende bedrijven met complexe processen. Het boekt inmiddels goede vooruitgang met de overgang naar cloud-software, wat de komende tijd de omzetgroei en winstgevendheid kan ondersteunen. Verkocht is het aandeel Geberit, dat slechts beperkt ruimte ziet voor groei buiten Europa, waardoor men te veel afhankelijk wordt van groei in de verzadigde Europese markt. De strategie als geheel moest een koersdaling van -6,6% ondergaan, het gevolg van winstnemingen en koersontwikkelingen in de sectoren Technology en Financiële waarden. De groeistrategie heeft tot en met eind april een positief jaarrendement van +6,1%.

Trustus Risicomijdende Strategie

Obligaties kenden een lastige aprilmaand. De lange rente steeg en trok daarmee zowel de koersen van staats- als bedrijfsobligaties mee omlaag. De risicomijdende strategie kende echter ook een aantal posities die tegen de stroom in konden profiteren en zich wisten te onttrekken aan het gedraaide sentiment. De risicomijdende strategie kwam daardoor uit op een bescheiden verlies van -0,5%, waar de obligatiebenchmark -1,26% verloor.   

Trustus Tactische Strategie

In de tactische strategie van Trustus worden de posities voornamelijk bepaald op basis van technische analyse om op deze manier te profiteren van trends. Dit kunnen beleggingen zijn in aandelen en (kortlopende) obligaties, maar ook in andere categorieën. Uitgangspunt is dat er belegd moet kunnen worden via dagelijks verhandelbare waardepapieren. Sinds vorig jaar hebben we een positie in het edelmetaal goud toegevoegd aan de portefeuille en we volgen momenteel ook de ontwikkelingen in crypto-currencies. De toezichthouders staan tegenwoordig beleggingen in beursgenoteerde mandjes van crypto-currencies toe, en deze markt leent zich door de trendmatigheid uitstekend voor onze tactische strategie. Momenteel bestaat de strategie voor 75% uit aandelen (Wereldwijd, Europa en Japan). De andere 25% bestaat nog steeds uit een positie in goud.

In april moest de Japanse beurs een flinke stap terug doen (-6%), maar de positie in Goud leverde een positief rendement op van 2,75%. Al met al daalde de koers van de tactische strategie in april met -1,72% en komt het jaarrendement, per eind april, uit op +9,53%.

 

 

april 24

t/m april 2024

Wereldindex aandelen

-2,49%

8,08%

Wereldindex dividend aandelen

-1,19%

5,68%

S&P 500

-3,37%

9,36%

Eurostoxx 50

-1,43%

10,57%

AEX

0,26%

13,22%

Opkomende landen index

1,08%

6,50%

Europese obligaties

-1,26%

-1,40%

US-dollar

0,54%

2,54%

Brent olie

1,05%

18,72%

Goud

2,53%

11,20%

Trustus Aandelen Dividend Strategie

-2,86%

3,07%

Trustus Aandelen Groei Strategie

-6,61%

6,09%

Trustus Tactische Strategie

-1,72%

9,53%

Trustus Risicomijdende Strategie

-0,76%

0,80%

 

Joure, mei 2024

 

Klik hier om de volledige maandrapportage als pdf te bekijken/printen. 

Het sentiment draait in april

Na 5 maanden op rij van stijging op de aandelenmarkten draaide het sentiment in april om. Een dergelijke langdurige rally wordt op een bepaald moment altijd gevolgd door een periode van winstnemingen onder beleggers, een soort hoogtevrees. Dit keer was, paradoxaal genoeg, de sterk blijvende economie in de Verenigde Staten de belangrijkste oorzaak, waardoor de verwachte rentedalingen vermoedelijk langer op zich laten wachten.

Het bestrijden van de inflatie, de hoogste prioriteit van de centrale banken, blijft toch een hardnekkig fenomeen en een flinke uitdaging. Vooral de Federal Reserve (FED) in de Verenigde Staten heeft meer tijd nodig om de inflatie terug te brengen naar de doelstelling van 2%. De FED stelde dat er in het behalen van de inflatiedoelstellingen een gebrek aan vooruitgang is geweest. Een aantal tijdelijke en structurele ontwikkelingen spelen daarbij een rol. De-globalisering en vergrijzing zijn structurele trends en toenemende geopolitieke spanningen en de oorlogen in het Midden-Oosten (olieprijs) en de Oekraïne spelen (hopelijk tijdelijk) ook een rol. Omdat de economie nog boven potentieel groeit in de Verenigde Staten ziet de FED nu geen ruimte voor renteverlagingen. Ze zal echter een nieuwe kredietcrisis willen voorkomen en de rente verlagen zodra dat nodig is. In Europa ligt de economische situatie anders, een renteverlaging zou echter op dit moment de Euro verder verzwakken, hetgeen onwenselijk is.

De meeste bedrijven rapporteerden de winstcijfers over het eerste kwartaal en die waren door de bank genomen beter dan verwacht. Dat gold voor de grote Tech-bedrijven, maar ook voor bedrijven die meer afhankelijk zijn van de conjunctuur. Winstverwachtingen zijn door analisten naar boven bijgesteld. De positieve fundamentele trend voor aandelen is ondanks het mindere sentiment in april daarom nog steeds intact.

Trustus Aandelen Dividend Strategie

In de dividendstrategie kijken we terug op een moeizame maand wat koersontwikkeling betreft. Mondiaal moesten aandelen een stapje terug doen en de dividend aandelen vormden daar geen uitzondering op. Vooral olie gerelateerde aandelen in de portefeuille en de technologiesector (ondanks de goede resultaten) hadden het zwaar. Zo verloor Besi ruim -11% in april en Nesté, het energieconcern dat voorloper is met biobrandstoffen zelfs -14%. De defensievere aandelen, zoals bijvoorbeeld Coca-Cola (+2,3%), Colgate-Palmolive (+4,4%) en Ahold (+5,21%) konden wel enig tegenwicht bieden aan de koersdalingen. De strategie als geheel daalde -2,9% in april en komt per eind april op een totaal jaarresultaat van +3,07% uit. In april waren er geen mutaties in de strategie.

Trustus Aandelen Groei Strategie

In de maand april werd het aandeel SAP toegevoegd aan de portefeuille. SAP is wereldwijd marktleider op het gebied van ERP software waarmee bedrijfsprocessen worden gecoördineerd. SAP richt zich voornamelijk op grote, internationaal opererende bedrijven met complexe processen. Het boekt inmiddels goede vooruitgang met de overgang naar cloud-software, wat de komende tijd de omzetgroei en winstgevendheid kan ondersteunen. Verkocht is het aandeel Geberit, dat slechts beperkt ruimte ziet voor groei buiten Europa, waardoor men te veel afhankelijk wordt van groei in de verzadigde Europese markt. De strategie als geheel moest een koersdaling van -6,6% ondergaan, het gevolg van winstnemingen en koersontwikkelingen in de sectoren Technology en Financiële waarden. De groeistrategie heeft tot en met eind april een positief jaarrendement van +6,1%.

Trustus Risicomijdende Strategie

Obligaties kenden een lastige aprilmaand. De lange rente steeg en trok daarmee zowel de koersen van staats- als bedrijfsobligaties mee omlaag. De risicomijdende strategie kende echter ook een aantal posities die tegen de stroom in konden profiteren en zich wisten te onttrekken aan het gedraaide sentiment. De risicomijdende strategie kwam daardoor uit op een bescheiden verlies van -0,5%, waar de obligatiebenchmark -1,26% verloor.   

Trustus Tactische Strategie

In de tactische strategie van Trustus worden de posities voornamelijk bepaald op basis van technische analyse om op deze manier te profiteren van trends. Dit kunnen beleggingen zijn in aandelen en (kortlopende) obligaties, maar ook in andere categorieën. Uitgangspunt is dat er belegd moet kunnen worden via dagelijks verhandelbare waardepapieren. Sinds vorig jaar hebben we een positie in het edelmetaal goud toegevoegd aan de portefeuille en we volgen momenteel ook de ontwikkelingen in crypto-currencies. De toezichthouders staan tegenwoordig beleggingen in beursgenoteerde mandjes van crypto-currencies toe, en deze markt leent zich door de trendmatigheid uitstekend voor onze tactische strategie. Momenteel bestaat de strategie voor 75% uit aandelen (Wereldwijd, Europa en Japan). De andere 25% bestaat nog steeds uit een positie in goud.

In april moest de Japanse beurs een flinke stap terug doen (-6%), maar de positie in Goud leverde een positief rendement op van 2,75%. Al met al daalde de koers van de tactische strategie in april met -1,72% en komt het jaarrendement, per eind april, uit op +9,53%.

 

 

april 24

t/m april 2024

Wereldindex aandelen

-2,49%

8,08%

Wereldindex dividend aandelen

-1,19%

5,68%

S&P 500

-3,37%

9,36%

Eurostoxx 50

-1,43%

10,57%

AEX

0,26%

13,22%

Opkomende landen index

1,08%

6,50%

Europese obligaties

-1,26%

-1,40%

US-dollar

0,54%

2,54%

Brent olie

1,05%

18,72%

Goud

2,53%

11,20%

Trustus Aandelen Dividend Strategie

-2,86%

3,07%

Trustus Aandelen Groei Strategie

-6,61%

6,09%

Trustus Tactische Strategie

-1,72%

9,53%

Trustus Risicomijdende Strategie

-0,76%

0,80%

 

Joure, mei 2024

 

Klik hier om de volledige maandrapportage als pdf te bekijken/printen.