Vermogensbeheer is bij uitstek geschikt voor mensen die vanwege gebrek aan kennis of tijd een professionele partij in willen schakelen voor vermogensplanning en het beheren van (een deel) van het opgebouwde vermogen.