Dit fonds is uitsluitend toegankelijk voor vermogensbeheerrelaties van Trustus.

Trustus Aandelen Dividend Strategie heeft als doelstelling u in staat te stellen te investeren in een wereldwijd gediversifieerde aandelenportefeuille, bestaande uit dividend genererende beursgenoteerde bedrijven en dividend genererende aandelen beleggingsfondsen.

 

Trustus Aandelen Dividend Strategie

Het ontvangen dividend in het fonds zal worden herbelegd. Door het fonds zal naar verwachting geen dividend beschikbaar worden gesteld. Het fonds heeft als doelstelling een langjarig rendement te generen dat ligt boven dat van de MSCI World All Countries Index Net TR. Het Fonds hanteert geen formele benchmark.

Het beleggingsbeleid is gericht op het creëren van een portfolio vanuit het wereldwijde universum van beursgenoteerde aandelen die structureel dividend uitkeren. Bij de selectie van deze aandelen spelen factoren als financiële stabiliteit van de onderneming, het rendement op het eigen vermogen en de verhandelbaarheid een rol. Er wordt bij de selectie gebruik gemaakt van kwalitatieve en kwantitatieve technieken. Het fonds kan kiezen voor individuele beursgenoteerde bedrijven of voor beleggingsfondsen. Dit laatste is waarschijnlijker in minder toegankelijke markten, zoals bijvoorbeeld opkomende- of frontier markten.

Meer weten? Op de pagina downloads vindt u alle relevante documenten, zoals prospectus, Essentiële Beleggers Informatie, factsheets etc.

Lees voor een toelichting op de risico’s de productinformatie en de essentiële beleggersinformatie goed door.