Dit fonds is uitsluitend toegankelijk voor vermogensbeheerrelaties van Trustus.

Trustus Risicomijdende Strategie heeft als doelstelling u in staat te stellen te investeren in een wereldwijde gediversifieerde portefeuille met zogenaamde risicomijdende beleggingen. Hieronder worden verstaan individuele titels en beleggingsfondsen uit de asset classes staatsobligaties, bedrijfsobligaties, converteerbare obligaties, niet-traditionele obligaties, geldmarktinstrumenten en lagere volatiliteit alternatieve beleggingsfondsen.

 

Trustus Risicomijdende Strategie

Het fonds heeft als doelstelling een langjarig rendement te generen dat tenminste 2% ligt boven het geldende 3-maands Euribor-tarief. Het fonds hanteert geen benchmark. 

De ontvangen rentes en dividenden worden door het fonds herbelegd. Door het fonds zal naar verwachting geen dividend beschikbaar worden gesteld.

Meer weten? Op de pagina downloads vindt u alle relevante documenten, zoals prospectus, Essentiële Beleggers Informatie, factsheets etc.

Lees voor een toelichting op de risico’s de productinformatie en de essentiële beleggersinformatie goed door.