Dit fonds is uitsluitend toegankelijk voor vermogensbeheerrelaties van Trustus.

De Trustus Structured Products Strategie biedt beleggers de mogelijkheid om te beleggen in een breed gespreide portefeuille van beleggingsproducten met een (gedeeltelijke) kapitaalsbescherming.

Deze gestructureerde producten die bestaan uit vastrentende instrumenten in combinatie met een (OTC)-derivaat. Het Fonds kan direct beleggen in één beleggingsproduct dat de twee bouwstenen combineert (“structured notes”), maar kan ook separaat beleggen in de onderliggende bouwstenen door vastrentende instrumenten aan te schaffen en daarnaast rechtstreeks een derivatenpositie af te sluiten. Het Fonds heeft tevens de mogelijkheid om in gestructureerde leningen te investeren en - indien van toegevoegde waarde - tevens in beleggingsfondsen gericht op gestructureerde producten.

 

Trustus Structured Products Strategie

Het Fonds streeft op portefeuilleniveau naar een onderliggende allocatie van minimaal 75% in obligaties en maximaal 25% in derivaten.

Daarbij zal het Fonds zich richten op zowel nieuw uit te geven producten (primaire markt) als bestaande producten (secundaire markt).

De in portefeuille op te nemen gestructureerde producten zullen voor tenminste 60% betrekking hebben op brede (internationale) aandelenindices. Daarnaast heeft de Beheerder de mogelijkheid om te investeren in gestructureerde producten die voor het rendement afhankelijk zijn van de prestaties van individuele aandelen, ETF’s, fondsen, thematische indices(waaronder mogelijk crypto-indices), grondstoffen en systematisch strategieën.

Meer weten? Op de pagina downloads vindt u alle relevante documenten, zoals prospectus, Essentiële Informatie Document, factsheets etc.

Lees voor een toelichting op de risico’s de productinformatie en het Essentiële Informatie Document goed door.