Trustus Tactische Strategie heeft als doelstelling u in staat te stellen te investeren in een fonds dat inspeelt trends en sentiment op aandelenmarkten. Er wordt gebruik gemaakt van indextrackers die een gekozen index repliceren, geldmarktinstrumenten of obligatiebeleggingfondsen. Doelstelling is een langjarig rendement te genereren dat ligt boven een referentiemaatstaf bestaande uit 50% MSCI World Index All Countries en 50% FTSE Euro Broad Investment Grade Index.

De ontvangen rentes en dividenden worden door het fonds herbelegd. Door het fonds zal naar verwachting geen dividend beschikbaar worden gesteld.

 

Trustus Tactische Strategie

Dit fonds is uitsluitend toegankelijk voor vermogensbeheerrelaties van Trustus.

Het fonds vergelijkt met behulp van kwantitatieve analyse de relatieve aantrekkelijkheid van aandelen- en obligatiemarkten. Met indextrackers en geld- en obligatie instrumenten wordt ingespeeld op de gesignaleerde trends en het sentiment op de markten.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen trendanalyse en sentimentanalyse. De trendanalyse bepaalt welke korte- en lange termijn trends te ontdekken zijn in de collectieve koersvorming op verschillende geografische- of sectorale markten. De sentimentanalyse is sterk gericht op de korte termijn en de snelheid waarmee markten veranderingen verwerken in de koersvorming. Beide analysemethoden leveren koop- en verkoopsignalen op voor ingenomen posities.

Meer weten? Op de pagina downloads vindt u alle relevante documenten, zoals prospectus, Essentiële Beleggers Informatie, factsheets etc.

Lees voor een toelichting op de risico’s de productinformatie en de essentiële beleggersinformatie goed door.