header-vervolg

Obligaties

Obligaties zijn schuldbewijzen van ondernemingen en vormen het zogenaamde vreemd vermogen van een onderneming. Dat is het belangrijkste verschil met aandelen, deze vormen het eigen vermogen van een onderneming. Als een bedrijf of overheid besluit om vreemd vermogen aan te trekken bij het grote publiek en niet bij de bank, dan kan men obligaties uitgeven. De uit te geven obligaties kennen een looptijd en een rentevergoeding, bijvoorbeeld een looptijd van 10 jaar en een rentevergoeding van 4%. Dat betekent dat de belegger ieder jaar 4% rente ontvangt en aan het einde van de looptijd zijn inleg terug krijgt. Mocht de onderneming of overheid in financiële zin een lastige tijd kennen dan wordt eerst het dividend aan de aandeelhouder overgeslagen, alvorens de obligatiehouder concessies moet doen. In dat opzicht zijn obligaties minder risicovol dan aandelen van dezelfde bedrijven. Aan de andere kant is de uitkering gemaximeerd tot de hoogte van de rentevergoeding, terwijl de aandeelhouder in een goed jaar zijn dividend ziet stijgen. Bij een eventueel faillissement gaan de obligatiehouders altijd voor de aandeelhouders, die het eerste verlies moeten nemen.

De belangrijkste risico’s bij het beleggen in obligaties zijn het renterisico, het kredietrisico en het valutarisico. Met het renterisico bedoelen we dat de waarde van een obligatie zakt als de rente oploopt. In dit voorbeeld was de rentevergoeding 4%, dat wordt minder aantrekkelijk als de rente naar 5% stijgt, de koers van de obligatie zal dalen. Het kredietrisico is het risico op wanbetaling. Naarmate een bedrijf of overheid beter gekapitaliseerd is zal de kans op wanbetaling of faillissement kleiner zijn en de rentevergoeding navenant lager. Kiezen we een obligatie met een hoger rendement dan is het kredietrisico groter. Een valutarisico ontstaat wanneer we buiten de Eurozone beleggen. Bijvoorbeeld in dollars, stijgt de dollar dan is de obligatie meer waard, daalt de dollar dan daalt ook de waarde van de obligatie.

Obligaties komen voor in allerlei soorten en maten. Er kan gevarieerd worden in looptijd, in terugbetalingsschema, er zijn hybride vormen met aandelen, er zijn obligaties met variabele rentevergoedingen of met een onderliggend recht op een specifieke bezitting, etc. Het voert te ver hier dieper op in te gaan, maar Trustus kent deze markten in obligaties als geen ander.

Hoogdividendbeleggen

Onze unieke hoog dividend strategie profiteert van een positieve samenhang tussen dividend en toekomstige winstgroei, levert een constante inkomstenstroom op en is defensief in tijden van koersdaling. U bepaalt natuurlijk zelf of u de inkomsten opneemt of herbelegt.
 
Lees meer over hoog dividend beleggen

Wat onze relaties over ons zeggen:

Team Trustus

Bij Trustus werken ervaren mensen die uw belangen op waarde weten te schatten.Ontmoet het team


 

Vestigingen

Over Trustus

Trustus is specialist op het gebied van persoonlijk en effectief vermogensbeheer, met jarenlange ervaring in de beleggingswereld.
Onze dienstverlening is tweeledig. Naast het beheren van het vermogen van onze relaties beheren we ook een aantal gespecialiseerde beleggingsfondsen. Onze relaties zijn particulieren, ondernemers, verenigingen of stichtingen. Zij geven ons het vertrouwen om te doen wat goed is, op basis van een vooraf afgesproken risicoprofiel. Niet iedereen heeft tijd, zin of het inzicht om te beleggen. Door dit aan Trustus uit te besteden weet u dat uw vermogen beheerd wordt door professionals die hun vak met kennis en passie uitoefenen.
Trustus heeft alle benodigde vergunningen en inschrijvingen en valt onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank.

Benieuwd naar wat Trustus voor u kan betekenen? Vul ons contactformulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.