Koersinformatie beleggingsfondsen

Hieronder vindt u de meest recente intrinsieke waarde van onze beleggingsfondsen.

 

Naam fonds Intrinsieke waarde (euro) op 6 oktober 2022

Trustus Tech en Innovation Fonds *

60,58

Trustus Aandelen Index
Fonds *

78,53

Trustus Behoudend Mix
Fonds *

43,75

Trustus Neutraal Mix
Fonds *

49,12

Trustus Dynamisch Mix
Fonds *

67,97

Trustus Risicomijdende Strategie

44,90

Trustus Tactische Strategie

46,66

Trustus Aandelen Groei Strategie

50,75

Trustus Aandelen Dividend Strategie

dit fonds is nog niet actief

* De intrinsieke waarde van alle hierboven vermelde fondsen wordt weliswaar dagelijks berekend, maar aan- en verkopen van de met een * gemerkte fondsen is (conform de bepalingen in het prospectus) slechts éénmaal per maand mogelijk.