Koersinformatie beleggingsfondsen

Hieronder vindt u de meest recente intrinsieke waarde van onze beleggingsfondsen.

 

Naam fonds

Intrinsieke waarde (euro) op 3

februari 2023

Trustus Tech en Innovation Fonds *

59,41

Trustus Aandelen Index
Fonds *

83,84

Trustus Behoudend Mix
Fonds *

45,56

Trustus Neutraal Mix
Fonds *

52,25

Trustus Dynamisch Mix
Fonds *

73,84

Trustus Risicomijdende Strategie

45,68

Trustus Tactische Strategie

45,96

Trustus Aandelen Groei Strategie

56,29

Trustus Aandelen Dividend Strategie

    106,47

* De intrinsieke waarde van alle hierboven vermelde fondsen wordt weliswaar dagelijks berekend, maar aan- en verkopen van de met een * gemerkte fondsen is (conform de bepalingen in het prospectus) slechts éénmaal per maand mogelijk.