Zelf beleggen of laten beleggen?

Elke belegger weet dat het spreiden van beleggingen risico’s beperkt. Hiervoor is beleggen in fondsen de aangewezen methode, met name voor de particuliere belegger. Maar hoe pak je dat aan? Ga je dat zelf doen of laat je beleggen? En wat zijn de voor- en nadelen van zelf beleggen of laten beleggen?

Risico’s beleggen tegen elkaar wegstrepen

Niet alle eieren in één mandje, maar risico’s tegen elkaar wegstrepen. Als particuliere belegger met een kleiner belegbaar vermogen is dat niet altijd makkelijk te realiseren.

U kunt wel degelijk een portefeuille samenstellen van 50 verschillende aandelen. Maar als dat betekent dat u van ieder bedrijf maar één of enkele aandelen kunt kopen, dan gaat dat gepaard met relatief hoge transactiekosten.

Bovendien is het de vraag of u in staat bent al deze beleggingen individueel te analyseren en of u ze tegen de juiste koers koopt. En heeft u hier wel de tijd voor of zin in?

Daarnaast is het zinvol uw beleggingen te spreiden over diverse categorieën; niet alleen aandelen, maar ook obligaties en renteproducten. U heeft namelijk een beleggingsdoel en een specifiek risicoprofiel.

Actief en passief beheerde fondsen

Beleggers die tegen het dilemma aanlopen hoe zij adequate spreiding realiseren, kunnen ervoor kiezen te beleggen via beleggingsfondsen.

Een van de eerste en misschien wel de belangrijkste vraag die een (beginnende) fondsbelegger zichzelf moet stellen: stap ik in actief of passief beheerde fondsen?

We leggen kort uit wat het verschil is.

Bij actieve fondsen probeert de fondsmanager beter te presteren dan de markt, of de benchmark. Dit is een index die de fondsbeheerder in zekere zin volgt en door de juiste keuzes te maken en beleggingsbeslissingen te nemen deze probeert te verslaan.

Aan de benchmark kan de deelnemer in het fonds zien wat voor soort beleggingen hij of zij mag verwachten.

Een nadeel van actief beheerde fondsen zijn de kosten die in rekening worden gebracht. De vergoeding van fondsbeheerders bedraagt vaak zo'n 1 tot 2 procent per jaar. Dat heeft invloed op uw vermogen en daar moet u goed op letten.

Uit onderzoek (VEB: ‘Kijk met gezond verstand naar rendement uit het verleden’) blijken weinig fondsmanagers de markt structureel te kunnen verslaan. Zeker na aftrek van kosten. 

Rendementen uit het verleden zeggen daarom niet zoveel.

Actieve fondsmanagers die gespecialiseerd zijn in een uniek thema met een eigen fonds kunnen niettemin vaak wel mooie rendementen behalen. Hiervoor zouden anders weer geen beleggingsmogelijkheden via een fonds bestaan.

U moet dan wel vertrouwen hebben in de specifieke aanbieder. Dat is op verschillende manieren te toetsen.

Er zijn ook beleggingsfondsen die niet proberen een bepaalde index te verslaan, maar deze juist zo exact mogelijk kopiëren. Dat zijn passief beheerde fondsen.

Hieronder vallen indexfondsen en ETF’s / trackers. Dit zijn ideale producten om tegen lage kosten te beleggen zonder het risico ver achter te blijven bij het marktgemiddelde.

De koers van een tracker is vaak een vaste fractie van de index die hij volgt. Een groot voordeel van de tracker is dat wie volgens een bepaalde index wil beleggen, niet alle daarin opgenomen aandelen hoeft te kopen.

Met één aankooporder kan worden volstaan. Dat bespaart transactiekosten. Het nadeel is dat je bij aankoop van een tracker niet alleen belegt in de goede aandelen van een index maar ook in de ongewenste.

Kort samengevat volgen hieronder de voor- en nadelen van zelf beleggen en laten beleggen, met vervolgens de aanpak van Trustus.

Wilt u zelf beleggen?

Wanneer u voldoende kennis heeft van beleggen en bekend bent met de risico's van beleggen dan is zelf beleggen een optie. De voor- en nadelen van zelf beleggen zijn wel nuttig om te weten.

Voordelen van zelf beleggen:

 • U heeft alles in eigen beheer

 • U bent zelf verantwoordelijk voor (foute) beleggingsbeslissingen

Nadelen van zelf beleggen:

 • U loopt een hoger risico op geen of negatief rendement 

 • Voldoende spreiding is lastig

 • U heeft minder kennis van het brede scala van mogelijkheden en de marktontwikkelingen

Wilt u laten beleggen?

Wanneer u niet voldoende kennis heeft van beleggen of u heeft geen tijd of behoefte om uw geld zelf te gaan beleggen, dan is het zinvol om uw geld te laten beleggen. Dat brengt de nodige voordelen, maar ook nadelen, met zich mee.

Voordelen van laten beleggen:

 • Er is een grotere kans op hoger rendement

 • Wij zijn professionals die de markt kennen en volgen

 • U kunt rustiger slapen

 • Het kost u geen tijd

Nadelen van laten beleggen:

 • Er zijn kosten voor het beheren van de beleggingen

Elke belegger weet dat het spreiden van beleggingen risico’s beperkt. Hiervoor is beleggen in fondsen de aangewezen methode, met name voor de particuliere belegger. Maar hoe pak je dat aan? Ga je dat zelf doen of laat je beleggen? En wat zijn de voor- en nadelen van zelf beleggen of laten beleggen?

Risico’s beleggen tegen elkaar wegstrepen

Niet alle eieren in één mandje, maar risico’s tegen elkaar wegstrepen. Als particuliere belegger met een kleiner belegbaar vermogen is dat niet altijd makkelijk te realiseren.

U kunt wel degelijk een portefeuille samenstellen van 50 verschillende aandelen. Maar als dat betekent dat u van ieder bedrijf maar één of enkele aandelen kunt kopen, dan gaat dat gepaard met relatief hoge transactiekosten.

Bovendien is het de vraag of u in staat bent al deze beleggingen individueel te analyseren en of u ze tegen de juiste koers koopt. En heeft u hier wel de tijd voor of zin in?

Daarnaast is het zinvol uw beleggingen te spreiden over diverse categorieën; niet alleen aandelen, maar ook obligaties en renteproducten. U heeft namelijk een beleggingsdoel en een specifiek risicoprofiel.

Actief en passief beheerde fondsen

Beleggers die tegen het dilemma aanlopen hoe zij adequate spreiding realiseren, kunnen ervoor kiezen te beleggen via beleggingsfondsen.

Een van de eerste en misschien wel de belangrijkste vraag die een (beginnende) fondsbelegger zichzelf moet stellen: stap ik in actief of passief beheerde fondsen?

We leggen kort uit wat het verschil is.

Bij actieve fondsen probeert de fondsmanager beter te presteren dan de markt, of de benchmark. Dit is een index die de fondsbeheerder in zekere zin volgt en door de juiste keuzes te maken en beleggingsbeslissingen te nemen deze probeert te verslaan.

Aan de benchmark kan de deelnemer in het fonds zien wat voor soort beleggingen hij of zij mag verwachten.

Een nadeel van actief beheerde fondsen zijn de kosten die in rekening worden gebracht. De vergoeding van fondsbeheerders bedraagt vaak zo'n 1 tot 2 procent per jaar. Dat heeft invloed op uw vermogen en daar moet u goed op letten.

Uit onderzoek (VEB: ‘Kijk met gezond verstand naar rendement uit het verleden’) blijken weinig fondsmanagers de markt structureel te kunnen verslaan. Zeker na aftrek van kosten. 

Rendementen uit het verleden zeggen daarom niet zoveel.

Actieve fondsmanagers die gespecialiseerd zijn in een uniek thema met een eigen fonds kunnen niettemin vaak wel mooie rendementen behalen. Hiervoor zouden anders weer geen beleggingsmogelijkheden via een fonds bestaan.

U moet dan wel vertrouwen hebben in de specifieke aanbieder. Dat is op verschillende manieren te toetsen.

Er zijn ook beleggingsfondsen die niet proberen een bepaalde index te verslaan, maar deze juist zo exact mogelijk kopiëren. Dat zijn passief beheerde fondsen.

Hieronder vallen indexfondsen en ETF’s / trackers. Dit zijn ideale producten om tegen lage kosten te beleggen zonder het risico ver achter te blijven bij het marktgemiddelde.

De koers van een tracker is vaak een vaste fractie van de index die hij volgt. Een groot voordeel van de tracker is dat wie volgens een bepaalde index wil beleggen, niet alle daarin opgenomen aandelen hoeft te kopen.

Met één aankooporder kan worden volstaan. Dat bespaart transactiekosten. Het nadeel is dat je bij aankoop van een tracker niet alleen belegt in de goede aandelen van een index maar ook in de ongewenste.

Kort samengevat volgen hieronder de voor- en nadelen van zelf beleggen en laten beleggen, met vervolgens de aanpak van Trustus.

Wilt u zelf beleggen?

Wanneer u voldoende kennis heeft van beleggen en bekend bent met de risico's van beleggen dan is zelf beleggen een optie. De voor- en nadelen van zelf beleggen zijn wel nuttig om te weten.

Voordelen van zelf beleggen:

 • U heeft alles in eigen beheer

 • U bent zelf verantwoordelijk voor (foute) beleggingsbeslissingen

Nadelen van zelf beleggen:

 • U loopt een hoger risico op geen of negatief rendement 

 • Voldoende spreiding is lastig

 • U heeft minder kennis van het brede scala van mogelijkheden en de marktontwikkelingen

Wilt u laten beleggen?

Wanneer u niet voldoende kennis heeft van beleggen of u heeft geen tijd of behoefte om uw geld zelf te gaan beleggen, dan is het zinvol om uw geld te laten beleggen. Dat brengt de nodige voordelen, maar ook nadelen, met zich mee.

Voordelen van laten beleggen:

 • Er is een grotere kans op hoger rendement

 • Wij zijn professionals die de markt kennen en volgen

 • U kunt rustiger slapen

 • Het kost u geen tijd

Nadelen van laten beleggen:

 • Er zijn kosten voor het beheren van de beleggingen