Krijg ik bij Trustus een gegarandeerde uitkering?

U krijgt geen gegarandeerde uitkering. Het rendement op en de waarde van de beleggingen kunnen zich in zowel positieve als negatieve zin ontwikkelen. De periodieke uitkeringen zijn afhankelijk van het rendement van de beleggingsfondsen.

U krijgt geen gegarandeerde uitkering. Het rendement op en de waarde van de beleggingen kunnen zich in zowel positieve als negatieve zin ontwikkelen. De periodieke uitkeringen zijn afhankelijk van het rendement van de beleggingsfondsen.