Wat is pensioen?

Simpel gesteld is pensioen uitgesteld inkomen voor later. Inkomen als men de ‘pensioengerechtigde’ leeftijd heeft bereikt en niet meer werkt

Pensioenvoorziening ingewikkeld?

Het onderwerp pensioen lijkt complex. Het schrikt daardoor veel mensen af om het op tijd en goed te regelen. Toch is dit van groot belang. Het gaat immers over uw bestedingsruimte op uw ‘oude dag’. En dat is geen zorg voor later, maar juist voor nu.

Op basis van een paar thema’s helpen wij u eenvoudig op weg over een goed pensioen na te denken en deze op te bouwen. Eigenlijk is het helemaal niet zo lastig, het gaat meer om de wil er iets aan te doen. Dat kan u straks veel kopzorgen besparen.

Pensioen opbouw

Zoals hierboven al gesteld is pensioen uitgesteld inkomen voor later. Inkomen als men de ‘pensioengerechtigde’ leeftijd heeft bereikt en niet meer werkt, of als u eerder wilt stoppen met werken.

In Nederland is het gebruikelijk tot een bepaalde leeftijd te werken. Daarna gaat iemand 'met pensioen'. Ook dan is er inkomen nodig. Van de overheid krijgt iedereen die in Nederland gewoond en/of gewerkt heeft op een bepaalde leeftijd een AOW-pensioen.

Het complete 'pensioen' kan dan uit drie onderdelen bestaan:

• Een basispensioen van de overheid; de AOW

• Pensioen dat bij de werkgever is opgebouwd

• Eigen opgebouwde pensioenvoorzieningen 

Deze drie onderdelen vormen de pijlers van het Nederlandse pensioenstelsel: de manier waarop we in Nederland het inkomen na pensionering geregeld hebben. Voor sommigen is er nog een inkomen uit (eerder vergaard) vermogen of een mogelijke erfenis.

Wanneer gaat uw AOW in?

De AOW-leeftijd gaat stapsgewijs omhoog. Wanneer u AOW krijgt, hangt af van uw geboortedatum. Ook de hoogte van de AOW is niet voor iedereen gelijk. Elk jaar veranderen de bedragen.

Kijk voor uw AOW-leeftijd, de bedragen (voor alleenstaanden of wanneer u samenwoont) en andere informatie op SVB.nl.  

De meeste werknemers krijgen, naast AOW, via hun werkgever een aanvullend pensioen. Tijdens uw werkzame leven wordt hiervoor premie afgedragen om dit pensioen, via beleggingen, op te bouwen. Op Mijnpensioenoverzicht.nl kunt u zien hoeveel pensioen hiermee is opgebouwd, inclusief de hoogte van de AOW.

Werknemers kunnen zelf ook bedragen voor hun pensioen opzijzetten (eigen pensioenvoorzieningen), door te sparen, beleggen (vaak via een zogenaamde lijfrentepolis) bij een bank of verzekeraar of door bijvoorbeeld het huis af te lossen. Voor het sterk groeiende leger van ZZP’ers zal het vaak een ‘must’ zijn een eigen pensioenvoorziening op te bouwen.

Pensioen wel of niet fiscaal belast?

Voor veel mensen zijn de fiscale spelregels van pensioenvoorzieningen een lastig onderwerp. Ook hier kunnen we een simpele stelregel hanteren. Als u een (extra) eigen pensioenvoorziening wilt opbouwen, bijvoorbeeld door beleggingen via een lijfrentepolis, geldt veelal het volgende.

Beleggingen via een lijfrentepolis die fiscaal aftrekbaar zijn, worden bij uitkering als pensioeninkomen ook fiscaal belast. Interessant is dat u als gepensioneerde dan vaak in een lager belastingtarief valt dan bij opbouw van de polis.

Niet fiscaal aftrekbare pensioenvoorzieningen, veelal met beleggingen uit eigen vrij vermogen, zijn bij uitkering later ook niet belast (Bron: Belastingdienst Pensioen en andere uitkeringen)

Wat heeft u als pensioen nodig?

Het wel of niet opbouwen van (extra) pensioen begint door uzelf de vraag te stellen wat u later nodig denkt te hebben. Met de sterke vergrijzing van de bevolking maken meer mensen zich zorgen over hun financiële toekomst. De overheid vindt namelijk dat iedereen steeds meer voor zichzelf moet zorgen. 

Onzekerheid is er over de vraag of er straks nog wel AOW is. En kunnen we de zorgkosten nog wel betalen als we hulpbehoevend worden? Bestaan andere sociale uitkeringen in de toekomst nog? Alleen daarom al is het verstandig een spaarpotje voor later op te bouwen. 

Belangrijk is ook of er nog (hoge) woonlasten zijn. Of hoeft u alleen nog de dagelijkse boodschappen te doen? En wat u met uw vrije tijd wilt doen als u tijdens uw pensioen nog fit bent. Zijn dat dure reizen maken, een zeilschip onderhouden en een tweede autorijden? Of neemt u genoegen met wandelen in Nederland, waarbij u met het openbaar vervoer reist? In hoeverre wilt u de (klein)kinderen financieel ondersteunen? 

Het kan handig zijn om met een digitaal huishoudboekje te berekenen hoe hoog uw inkomen na uw pensioen moet zijn door de inkomsten en verwachte uitgaven op een rij te zetten. Ook is het belangrijk een schatting te maken van uw financiële positie als u of uw partner vroegtijdig overlijdt.

Simpel gesteld is pensioen uitgesteld inkomen voor later. Inkomen als men de ‘pensioengerechtigde’ leeftijd heeft bereikt en niet meer werkt

Pensioenvoorziening ingewikkeld?

Het onderwerp pensioen lijkt complex. Het schrikt daardoor veel mensen af om het op tijd en goed te regelen. Toch is dit van groot belang. Het gaat immers over uw bestedingsruimte op uw ‘oude dag’. En dat is geen zorg voor later, maar juist voor nu.

Op basis van een paar thema’s helpen wij u eenvoudig op weg over een goed pensioen na te denken en deze op te bouwen. Eigenlijk is het helemaal niet zo lastig, het gaat meer om de wil er iets aan te doen. Dat kan u straks veel kopzorgen besparen.

Pensioen opbouw

Zoals hierboven al gesteld is pensioen uitgesteld inkomen voor later. Inkomen als men de ‘pensioengerechtigde’ leeftijd heeft bereikt en niet meer werkt, of als u eerder wilt stoppen met werken.

In Nederland is het gebruikelijk tot een bepaalde leeftijd te werken. Daarna gaat iemand 'met pensioen'. Ook dan is er inkomen nodig. Van de overheid krijgt iedereen die in Nederland gewoond en/of gewerkt heeft op een bepaalde leeftijd een AOW-pensioen.

Het complete 'pensioen' kan dan uit drie onderdelen bestaan:

• Een basispensioen van de overheid; de AOW

• Pensioen dat bij de werkgever is opgebouwd

• Eigen opgebouwde pensioenvoorzieningen 

Deze drie onderdelen vormen de pijlers van het Nederlandse pensioenstelsel: de manier waarop we in Nederland het inkomen na pensionering geregeld hebben. Voor sommigen is er nog een inkomen uit (eerder vergaard) vermogen of een mogelijke erfenis.

Wanneer gaat uw AOW in?

De AOW-leeftijd gaat stapsgewijs omhoog. Wanneer u AOW krijgt, hangt af van uw geboortedatum. Ook de hoogte van de AOW is niet voor iedereen gelijk. Elk jaar veranderen de bedragen.

Kijk voor uw AOW-leeftijd, de bedragen (voor alleenstaanden of wanneer u samenwoont) en andere informatie op SVB.nl.  

De meeste werknemers krijgen, naast AOW, via hun werkgever een aanvullend pensioen. Tijdens uw werkzame leven wordt hiervoor premie afgedragen om dit pensioen, via beleggingen, op te bouwen. Op Mijnpensioenoverzicht.nl kunt u zien hoeveel pensioen hiermee is opgebouwd, inclusief de hoogte van de AOW.

Werknemers kunnen zelf ook bedragen voor hun pensioen opzijzetten (eigen pensioenvoorzieningen), door te sparen, beleggen (vaak via een zogenaamde lijfrentepolis) bij een bank of verzekeraar of door bijvoorbeeld het huis af te lossen. Voor het sterk groeiende leger van ZZP’ers zal het vaak een ‘must’ zijn een eigen pensioenvoorziening op te bouwen.

Pensioen wel of niet fiscaal belast?

Voor veel mensen zijn de fiscale spelregels van pensioenvoorzieningen een lastig onderwerp. Ook hier kunnen we een simpele stelregel hanteren. Als u een (extra) eigen pensioenvoorziening wilt opbouwen, bijvoorbeeld door beleggingen via een lijfrentepolis, geldt veelal het volgende.

Beleggingen via een lijfrentepolis die fiscaal aftrekbaar zijn, worden bij uitkering als pensioeninkomen ook fiscaal belast. Interessant is dat u als gepensioneerde dan vaak in een lager belastingtarief valt dan bij opbouw van de polis.

Niet fiscaal aftrekbare pensioenvoorzieningen, veelal met beleggingen uit eigen vrij vermogen, zijn bij uitkering later ook niet belast (Bron: Belastingdienst Pensioen en andere uitkeringen)

Wat heeft u als pensioen nodig?

Het wel of niet opbouwen van (extra) pensioen begint door uzelf de vraag te stellen wat u later nodig denkt te hebben. Met de sterke vergrijzing van de bevolking maken meer mensen zich zorgen over hun financiële toekomst. De overheid vindt namelijk dat iedereen steeds meer voor zichzelf moet zorgen. 

Onzekerheid is er over de vraag of er straks nog wel AOW is. En kunnen we de zorgkosten nog wel betalen als we hulpbehoevend worden? Bestaan andere sociale uitkeringen in de toekomst nog? Alleen daarom al is het verstandig een spaarpotje voor later op te bouwen. 

Belangrijk is ook of er nog (hoge) woonlasten zijn. Of hoeft u alleen nog de dagelijkse boodschappen te doen? En wat u met uw vrije tijd wilt doen als u tijdens uw pensioen nog fit bent. Zijn dat dure reizen maken, een zeilschip onderhouden en een tweede autorijden? Of neemt u genoegen met wandelen in Nederland, waarbij u met het openbaar vervoer reist? In hoeverre wilt u de (klein)kinderen financieel ondersteunen? 

Het kan handig zijn om met een digitaal huishoudboekje te berekenen hoe hoog uw inkomen na uw pensioen moet zijn door de inkomsten en verwachte uitgaven op een rij te zetten. Ook is het belangrijk een schatting te maken van uw financiële positie als u of uw partner vroegtijdig overlijdt.