Zelf pensioen opbouwen

Pensioen is uitgesteld inkomen voor later. In Nederland bestaat het pensioenstelsel uit drie pijlers:

  1. Het wettelijke basispensioen (AOW)

  2. Het werkgeverspensioen

  3. Eventuele aanvullende voorzieningen

Het basispensioen is geregeld in de Algemene Ouderdomswet (AOW). Dit minimale basisinkomen is gebaseerd op het aantal jaren dat u in Nederland woont of heeft gewoond. Daarnaast werken de meeste mensen in Nederland in loondienst en bouwen zij pensioen op via hun werkgever.

Verder kunt u zelf aanvullend pensioen opbouwen, bijvoorbeeld via een lijfrente bij een bank, verzekeraar of andere financiële instelling.

Hoeveel pensioen heb ik nodig?

Hoeveel inkomen u later precies nodig heeft, hangt onder meer af van uw uitgaven en uw toekomstplannen.

Wat zijn uw maandelijkse uitgaven en wat wilt u gaan doen na uw pensioen? Misschien heeft u voldoende aan uw AOW en werkgeverspensioen om goed rond te kunnen komen.

Maar het kan ook zijn dat u aanvullend inkomen nodig heeft om te kunnen doen wat u leuk vindt. Bijvoorbeeld als u langere tijd in het buitenland heeft gewoond en daardoor minder AOW heeft opgebouwd dan andere pensioengerechtigden. Of als u na uw pensioen bijvoorbeeld graag een wereldreis zou willen maken.

Hoe kan ik zelf pensioen opbouwen?

Wilt u zelf aanvullend pensioen opbouwen? Dan kunt u fiscaal voordelig extra inkomen opbouwen met een lijfrente bij een bank, verzekeraar of een andere financiële instelling.

In de opbouwfase bouwt u kapitaal op door eenmalig of periodiek een bedrag in te leggen. Als u een pensioentekort heeft, dan zijn deze premies mogelijk aftrekbaar. Bovendien bent u over lijfrentekapitaal geen vermogensrendementsheffing (box 3) verschuldigd.

Na de opbouwfase komt uw lijfrente vrij en koopt u een uitkeringsproduct aan. 

Kan ik zelf pensioen opbouwen met mijn spaar- of beleggingsrekening?

Natuurlijk is het ook mogelijk om zelf geld opzij te leggen voor uw pensioen.

U bent dan flexibeler. Maar de stortingen op uw gewone spaar- of beleggingsrekening zijn niet aftrekbaar bij uw aangifte. Bovendien betaalt u over spaargeld vermogensrendementsheffing (box 3). En u kunt makkelijker in de verleiding komen om het geld te gebruiken voor andere doelen.

Die mooie nieuwe auto die u bij de garage tegenkomt bijvoorbeeld, terwijl u het gespaarde vermogen eigenlijk nodig heeft om later uw boodschappen van te kunnen betalen.

Wat is een pensioentekort?

Lijfrente is bedoeld voor mensen met een pensioentekort. Voor de Belastingdienst heeft u een pensioentekort als u minder pensioen heeft opgebouwd dan 70% van uw laatstverdiende salaris. De wet geeft u in dat geval de mogelijkheid een oudedagsvoorziening op te bouwen met belastingvoordeel.

Of u hiervoor in aanmerking komt, hangt af van uw jaarruimte. Dit is de ruimte die u heeft om fiscaalvriendelijk lijfrente op te bouwen ter compensatie van een pensioentekort in het voorgaande jaar.

Heeft u jaarruimte uit de afgelopen zeven jaar niet benut? Dan heeft u mogelijk ook nog reserveringsruimte. U kunt uw jaarruimte en reserveringsruimte berekenen op de website van de Belastingdienst.

Meer weten over pensioen opbouwen?

Overweegt u zelf (aanvullend) pensioen op te bouwen? Bekijk onze praktische checklist 'Zelf pensioen opbouwen' of bekijk de mogelijkheden om bij Trustus pensioen op te bouwen.

Bent u ZZP-er? U kunt ook als ZZP-er pensioen opbouwen! Neem hiervoor contact met ons op.

 

Pensioen is uitgesteld inkomen voor later. In Nederland bestaat het pensioenstelsel uit drie pijlers:

  1. Het wettelijke basispensioen (AOW)

  2. Het werkgeverspensioen

  3. Eventuele aanvullende voorzieningen

Het basispensioen is geregeld in de Algemene Ouderdomswet (AOW). Dit minimale basisinkomen is gebaseerd op het aantal jaren dat u in Nederland woont of heeft gewoond. Daarnaast werken de meeste mensen in Nederland in loondienst en bouwen zij pensioen op via hun werkgever.

Verder kunt u zelf aanvullend pensioen opbouwen, bijvoorbeeld via een lijfrente bij een bank, verzekeraar of andere financiële instelling.

Hoeveel pensioen heb ik nodig?

Hoeveel inkomen u later precies nodig heeft, hangt onder meer af van uw uitgaven en uw toekomstplannen.

Wat zijn uw maandelijkse uitgaven en wat wilt u gaan doen na uw pensioen? Misschien heeft u voldoende aan uw AOW en werkgeverspensioen om goed rond te kunnen komen.

Maar het kan ook zijn dat u aanvullend inkomen nodig heeft om te kunnen doen wat u leuk vindt. Bijvoorbeeld als u langere tijd in het buitenland heeft gewoond en daardoor minder AOW heeft opgebouwd dan andere pensioengerechtigden. Of als u na uw pensioen bijvoorbeeld graag een wereldreis zou willen maken.

Hoe kan ik zelf pensioen opbouwen?

Wilt u zelf aanvullend pensioen opbouwen? Dan kunt u fiscaal voordelig extra inkomen opbouwen met een lijfrente bij een bank, verzekeraar of een andere financiële instelling.

In de opbouwfase bouwt u kapitaal op door eenmalig of periodiek een bedrag in te leggen. Als u een pensioentekort heeft, dan zijn deze premies mogelijk aftrekbaar. Bovendien bent u over lijfrentekapitaal geen vermogensrendementsheffing (box 3) verschuldigd.

Na de opbouwfase komt uw lijfrente vrij en koopt u een uitkeringsproduct aan. 

Kan ik zelf pensioen opbouwen met mijn spaar- of beleggingsrekening?

Natuurlijk is het ook mogelijk om zelf geld opzij te leggen voor uw pensioen.

U bent dan flexibeler. Maar de stortingen op uw gewone spaar- of beleggingsrekening zijn niet aftrekbaar bij uw aangifte. Bovendien betaalt u over spaargeld vermogensrendementsheffing (box 3). En u kunt makkelijker in de verleiding komen om het geld te gebruiken voor andere doelen.

Die mooie nieuwe auto die u bij de garage tegenkomt bijvoorbeeld, terwijl u het gespaarde vermogen eigenlijk nodig heeft om later uw boodschappen van te kunnen betalen.

Wat is een pensioentekort?

Lijfrente is bedoeld voor mensen met een pensioentekort. Voor de Belastingdienst heeft u een pensioentekort als u minder pensioen heeft opgebouwd dan 70% van uw laatstverdiende salaris. De wet geeft u in dat geval de mogelijkheid een oudedagsvoorziening op te bouwen met belastingvoordeel.

Of u hiervoor in aanmerking komt, hangt af van uw jaarruimte. Dit is de ruimte die u heeft om fiscaalvriendelijk lijfrente op te bouwen ter compensatie van een pensioentekort in het voorgaande jaar.

Heeft u jaarruimte uit de afgelopen zeven jaar niet benut? Dan heeft u mogelijk ook nog reserveringsruimte. U kunt uw jaarruimte en reserveringsruimte berekenen op de website van de Belastingdienst.

Meer weten over pensioen opbouwen?

Overweegt u zelf (aanvullend) pensioen op te bouwen? Bekijk onze praktische checklist 'Zelf pensioen opbouwen' of bekijk de mogelijkheden om bij Trustus pensioen op te bouwen.

Bent u ZZP-er? U kunt ook als ZZP-er pensioen opbouwen! Neem hiervoor contact met ons op.