Wat zijn de meest gangbare en populaire beleggingsvormen?

Als u begint met beleggen en u verdiept zich daarin loopt u al snel tegen ontelbaar veel verschillende mogelijkheden aan. Dus waar moet u op letten én wat zijn nu gangbare beleggingsmogelijkheden en hun specifieke kenmerken?

Sparen

Dit is een primaire vorm van beleggen die nu weinig oplevert en waarmee uw geld momenteel minder waard wordt vanwege de inflatie. Immers doordat de algemene prijzen van goederen en diensten stijgen kunt u vandaag minder kopen van uw euro dan gisteren. Wel heeft u elke dag makkelijk de beschikking over uw geld, bijvoorbeeld voor onverwachte uitgaven. Dus een beetje spaargeld achter de hand is handig én verstandig. Eventueel ook in afwachting van lagere beurskoersen om dan te starten met beleggen.

Obligaties

Als u belegt in obligaties leent u uw geld feitelijk uit. Dat kan aan een bedrijf zijn, maar ook aan de Nederlandse of een buitenlandse overheid. Er wordt een obligatielening uitgeschreven door de uitgever van de waardepapieren. Uw rendement bestaat uit rente. Over het algemeen is het risico laag dat uw geld niet terugbetaald wordt. Daarmee is het rendement meestal ook laag.

Aandelen

Wie aandelen koopt, wordt aandeelhouder en is in feite eigenaar van een stukje van het bedrijf dat deze waardepapieren heeft uitgegeven. Aandelen kunnen in waarde stijgen én dalen. Veel bedrijven keren (half)jaarlijks een deel van de winst (rendement) uit aan hun aandeelhouders. Dit heet dividend.   

Beleggingsfondsen

Beleggingsfondsen verzamelen geld van afzonderlijke beleggers en investeren dat bijvoorbeeld in aandelen, obligaties, vastgoed, grondstoffen of anderszins. Een beleggingsfonds investeert vrijwel altijd gespreid, waarmee het risico wordt beperkt.

Er zijn actief en passief beheerde beleggingsfondsen. Bij actieve fondsen probeert de fondsmanager beter te presteren dan de markt, of de benchmark. Passieve beleggingsfondsen hebben als doel een bepaalde index juist zo exact mogelijk kopiëren. De meeste beleggers beleggen ook in fondsen. 

Indextrackers (EFT’s)

Net als beleggingsfondsen verzamelen indextrackers (Exchange Traded Funds, ofwel EFT’s) geld van afzonderlijke beleggers om daarmee te beleggen. In dit geval wordt belegd in een index, oftewel de waarde van een samengesteld mandje van verschillende aandelen. Bijvoorbeeld de aandelen verhandeld op de Nederlandse effectenbeurs (de AEX-index).

Er zijn ook talrijke andere indextrackers die bijvoorbeeld beleggen in een bepaalde sector of met een bepaald thema, zoals duurzaamheid, opkomende economieën , IT en Gaming, etc.

Crowdfunding 

Een recentere vorm van het verzamelen van geld is ‘crowdfunding’. Hierbij investeert een groep mensen (de 'crowd') via een online platform in een project of een product. Crowdfunding is mogelijk via het kopen van obligaties of aandelen. De investeerder verwacht een bepaald rendement. Voorbeelden van investeringsprojecten zijn startups die vaak een wat hoger risico hebben.

Donatie/sponsoring in een project of product kan ook via ‘crowdfunding’. Het gaat dan vaak om goede doelen of organisaties waar men sympathie voor heeft en rendement niet primair het doel is.

Grondstoffen

Beleggen in grondstoffen (‘commodities’), biedt in principe net zoveel mogelijkheden als er grondstoffen zijn. Bekende grondstoffen waarin actief wordt belegd zijn (ruwe) olie, graan, koffie, koper, zilver en uiteraard ook goud. De handel in grondstoffen bestaat al sinds de eerste ‘beschavingen’ en geschiedt nu veelal via termijncontracten. Die geven de belegger het recht een bepaalde hoeveelheid van de grondstof tegen een bepaalde prijs op een bepaalde datum te kopen of te leveren.

Opties

Opties zijn zogenaamde afgeleide financiële producten, oftewel derivaten. De onderliggende waarde is afgeleid van andere waardepapieren of grondstoffen, zoals aandelen, olie of valuta (zoals de euro of de dollar). 

De aankoop van een optie geeft de houder het recht deze zaken voor een vastgestelde prijs te kopen of verkopen op een bepaalde afloopdatum (de expiratie). Logischerwijs hangt de waarde van dit koop- of verkooprecht dus nauw samen met de waarde ontwikkeling van het gekoppelde aandeel of andere product.

Alternatieven

Naast bovenbeschreven mogelijkheden zijn er vele alternatieve beleggingen zoals landbouwgrond, kunst, wijn of horloges. Landbouwgrond kan bijvoorbeeld een goede belegging zijn als het bestemmingsplan wordt gewijzigd ten gunste van woningbouw, of de aanleg van een snelweg. De prijs van de grond kan dan exponentieel stijgen.

In kunst beleggen steeds meer ultra-rijken als creatief ‘statement’ of statussymbool. Bovendien groeit - historisch gezien - de waarde van kunst vrij stabiel, met soms grote uitschieters. Wie de kunstmarkt succesvol wil betreden, moet echter goed zijn huiswerk doen. Het motto luidt: “kijken, kijken, kijken en dan pas kopen”.

 

Als u begint met beleggen en u verdiept zich daarin loopt u al snel tegen ontelbaar veel verschillende mogelijkheden aan. Dus waar moet u op letten én wat zijn nu gangbare beleggingsmogelijkheden en hun specifieke kenmerken?

Sparen

Dit is een primaire vorm van beleggen die nu weinig oplevert en waarmee uw geld momenteel minder waard wordt vanwege de inflatie. Immers doordat de algemene prijzen van goederen en diensten stijgen kunt u vandaag minder kopen van uw euro dan gisteren. Wel heeft u elke dag makkelijk de beschikking over uw geld, bijvoorbeeld voor onverwachte uitgaven. Dus een beetje spaargeld achter de hand is handig én verstandig. Eventueel ook in afwachting van lagere beurskoersen om dan te starten met beleggen.

Obligaties

Als u belegt in obligaties leent u uw geld feitelijk uit. Dat kan aan een bedrijf zijn, maar ook aan de Nederlandse of een buitenlandse overheid. Er wordt een obligatielening uitgeschreven door de uitgever van de waardepapieren. Uw rendement bestaat uit rente. Over het algemeen is het risico laag dat uw geld niet terugbetaald wordt. Daarmee is het rendement meestal ook laag.

Aandelen

Wie aandelen koopt, wordt aandeelhouder en is in feite eigenaar van een stukje van het bedrijf dat deze waardepapieren heeft uitgegeven. Aandelen kunnen in waarde stijgen én dalen. Veel bedrijven keren (half)jaarlijks een deel van de winst (rendement) uit aan hun aandeelhouders. Dit heet dividend.   

Beleggingsfondsen

Beleggingsfondsen verzamelen geld van afzonderlijke beleggers en investeren dat bijvoorbeeld in aandelen, obligaties, vastgoed, grondstoffen of anderszins. Een beleggingsfonds investeert vrijwel altijd gespreid, waarmee het risico wordt beperkt.

Er zijn actief en passief beheerde beleggingsfondsen. Bij actieve fondsen probeert de fondsmanager beter te presteren dan de markt, of de benchmark. Passieve beleggingsfondsen hebben als doel een bepaalde index juist zo exact mogelijk kopiëren. De meeste beleggers beleggen ook in fondsen. 

Indextrackers (EFT’s)

Net als beleggingsfondsen verzamelen indextrackers (Exchange Traded Funds, ofwel EFT’s) geld van afzonderlijke beleggers om daarmee te beleggen. In dit geval wordt belegd in een index, oftewel de waarde van een samengesteld mandje van verschillende aandelen. Bijvoorbeeld de aandelen verhandeld op de Nederlandse effectenbeurs (de AEX-index).

Er zijn ook talrijke andere indextrackers die bijvoorbeeld beleggen in een bepaalde sector of met een bepaald thema, zoals duurzaamheid, opkomende economieën , IT en Gaming, etc.

Crowdfunding 

Een recentere vorm van het verzamelen van geld is ‘crowdfunding’. Hierbij investeert een groep mensen (de 'crowd') via een online platform in een project of een product. Crowdfunding is mogelijk via het kopen van obligaties of aandelen. De investeerder verwacht een bepaald rendement. Voorbeelden van investeringsprojecten zijn startups die vaak een wat hoger risico hebben.

Donatie/sponsoring in een project of product kan ook via ‘crowdfunding’. Het gaat dan vaak om goede doelen of organisaties waar men sympathie voor heeft en rendement niet primair het doel is.

Grondstoffen

Beleggen in grondstoffen (‘commodities’), biedt in principe net zoveel mogelijkheden als er grondstoffen zijn. Bekende grondstoffen waarin actief wordt belegd zijn (ruwe) olie, graan, koffie, koper, zilver en uiteraard ook goud. De handel in grondstoffen bestaat al sinds de eerste ‘beschavingen’ en geschiedt nu veelal via termijncontracten. Die geven de belegger het recht een bepaalde hoeveelheid van de grondstof tegen een bepaalde prijs op een bepaalde datum te kopen of te leveren.

Opties

Opties zijn zogenaamde afgeleide financiële producten, oftewel derivaten. De onderliggende waarde is afgeleid van andere waardepapieren of grondstoffen, zoals aandelen, olie of valuta (zoals de euro of de dollar). 

De aankoop van een optie geeft de houder het recht deze zaken voor een vastgestelde prijs te kopen of verkopen op een bepaalde afloopdatum (de expiratie). Logischerwijs hangt de waarde van dit koop- of verkooprecht dus nauw samen met de waarde ontwikkeling van het gekoppelde aandeel of andere product.

Alternatieven

Naast bovenbeschreven mogelijkheden zijn er vele alternatieve beleggingen zoals landbouwgrond, kunst, wijn of horloges. Landbouwgrond kan bijvoorbeeld een goede belegging zijn als het bestemmingsplan wordt gewijzigd ten gunste van woningbouw, of de aanleg van een snelweg. De prijs van de grond kan dan exponentieel stijgen.

In kunst beleggen steeds meer ultra-rijken als creatief ‘statement’ of statussymbool. Bovendien groeit - historisch gezien - de waarde van kunst vrij stabiel, met soms grote uitschieters. Wie de kunstmarkt succesvol wil betreden, moet echter goed zijn huiswerk doen. Het motto luidt: “kijken, kijken, kijken en dan pas kopen”.