Lijfrente-uitkering in het buitenland

Over het ontvangen van een lijfrente-uitkering van Nederlanders die in het buitenland wonen bestaan veel vragen c.q. misverstanden.

Als u een uitkering uit een lijfrente ontvangt dan moet de bank/verzekeraar over de uitkering inkomstenbelasting en sociale premies inhouden. Dat geldt in beginsel voor alle lijfrente-uitkeringen. Woont u echter in een land waarmee Nederland een belastingverdrag heeft dan is de kans groot dat in dat verdrag geregeld wordt dat de heffingsbevoegdheid aan het woonland wordt toegewezen.

Bent u inwoner in zo’n ander land dan kunt u een verzoek indienen bij de belastingdienst om de bank/verzekeraar ontheffing te verlenen voor het inhouden van inkomstenbelasting en sociale premies. Uiteraard moet u daarvoor aantonen dat u daadwerkelijk belastingplichtig bent in het andere land. Als de vrijstelling wordt gegeven dan mag de bank/verzekeraar de lijfrente netto uitbetalen.

Als uw belastingdienst deze goedkeuring heeft gegeven dan is het niet relevant of er in het woonland daadwerkelijk belasting wordt geheven over inkomsten uit een lijfrente. Woont u in zo’n land dan betaalt u dus helemaal geen belasting over de uitkering. Moet u wel belasting betalen in het woonland, vergeet daar dan niet de inkomsten op te geven.

Woont u in een land waarmee Nederland geen verdrag heeft en moet u daar belasting betalen over de lijfrente-uitkering in Nederland, dan kunt u altijd nog een beroep doen op de wet ter voorkoming van dubbele belasting.

Tegenwoordig kunt u ook bij een Bank of een Beleggingsinstelling (o.a. Trustus) een lijfrente afsluiten of een reeds bestaande lijfrente onderbrengen. Het is niet langer noodzakelijk het uitsluitend bij een verzekeraar onder te brengen. De rendementen zijn over het algemeen bij dat soort partijen ook hoger.

 

Over het ontvangen van een lijfrente-uitkering van Nederlanders die in het buitenland wonen bestaan veel vragen c.q. misverstanden.

Als u een uitkering uit een lijfrente ontvangt dan moet de bank/verzekeraar over de uitkering inkomstenbelasting en sociale premies inhouden. Dat geldt in beginsel voor alle lijfrente-uitkeringen. Woont u echter in een land waarmee Nederland een belastingverdrag heeft dan is de kans groot dat in dat verdrag geregeld wordt dat de heffingsbevoegdheid aan het woonland wordt toegewezen.

Bent u inwoner in zo’n ander land dan kunt u een verzoek indienen bij de belastingdienst om de bank/verzekeraar ontheffing te verlenen voor het inhouden van inkomstenbelasting en sociale premies. Uiteraard moet u daarvoor aantonen dat u daadwerkelijk belastingplichtig bent in het andere land. Als de vrijstelling wordt gegeven dan mag de bank/verzekeraar de lijfrente netto uitbetalen.

Als uw belastingdienst deze goedkeuring heeft gegeven dan is het niet relevant of er in het woonland daadwerkelijk belasting wordt geheven over inkomsten uit een lijfrente. Woont u in zo’n land dan betaalt u dus helemaal geen belasting over de uitkering. Moet u wel belasting betalen in het woonland, vergeet daar dan niet de inkomsten op te geven.

Woont u in een land waarmee Nederland geen verdrag heeft en moet u daar belasting betalen over de lijfrente-uitkering in Nederland, dan kunt u altijd nog een beroep doen op de wet ter voorkoming van dubbele belasting.

Tegenwoordig kunt u ook bij een Bank of een Beleggingsinstelling (o.a. Trustus) een lijfrente afsluiten of een reeds bestaande lijfrente onderbrengen. Het is niet langer noodzakelijk het uitsluitend bij een verzekeraar onder te brengen. De rendementen zijn over het algemeen bij dat soort partijen ook hoger.