Eerder stoppen met werken?

Veel mensen willen eerder stoppen met werken dan de pensioengerechtigde (AOW-)leeftijd. Maar is dat financieel haalbaar? Als u eerder wilt stoppen met werken dan de pensioendatum zult u zelf financieel een periode moeten overbruggen.

Trustus bekijkt graag samen met u de financiële mogelijkheden voor het opbouwen van een vermogen om dit doel na te streven.

Ontwikkeling AOW-leeftijd

In 2022 is de AOW-leeftijd nog 66 jaar en 7 maanden en wordt deze in 2023 met 3 maanden verhoogd. Zoals het er nu naar uitziet komt de AOW-leeftijd in 2024 uit op 67 jaar. Daarna zal deze leeftijd verder stijgen naarmate we langer leven. De AOW-leeftijd blijft daarmee gekoppeld aan de levensverwachting, maar in mindere mate dan de komende drie jaar.

Zijn er eigen opgebouwde pensioenvoorzieningen?

Als u eerder wilt stoppen met werken, is het dus belangrijk te bepalen hoeveel eerder dat is en het aantal jaren dat u financieel moet overbruggen tot het ingaan van uw oudedagsvoorziening.

Naast de AOW, kan dat ook een eigen opgebouwde voorziening zijn, of van een (eerdere) werkgever. Vaak bestaat er een mogelijkheid de uitbetaling van deze pensioenvoorziening (deels) naar voren te halen.

De adviseurs van Trustus kunnen voor u uitzoeken wat de mogelijkheden zijn. Werknemers moeten er daarbij rekening mee houden dat eerder stoppen met werken minder pensioenopbouw betekent, dus minder pensioeninkomen. U dient dan wellicht twee gaten te vullen.

Wat heeft u maandelijks nodig?

Vervolgens is het dan belangrijk te bekijken wat u maandelijks nodig heeft. Hieronder vallen niet alleen de (dagelijkse) kosten voor levensonderhoud, maar ook de woonlasten, vakanties, verzekeringen, etc. Plus onvoorziene uitgaven voor vervanging van apparatuur, de auto, het onderhoud aan het huis, of de kosten voor extra gezondheidszorg. Dit laatste wordt natuurlijk steeds belangrijker, naarmate u ouder wordt. Veel mensen denken (te) makkelijk over hun maandelijkse lasten.

Lees ook: Kunt u na uw pensioen leven zoals u graag zou willen?

Inflatie en onzekerheid AOW

Bovendien stijgen de kosten voor levensonderhoud door inflatie (geldontwaarding). Er wordt dan bij de (eigen) berekening gemakshalve vaak vanuit gegaan dat over tien jaar van één euro hetzelfde kan worden gekocht als nu. Ook is er onzekerheid over toekomstige aanpassingen van de AOW-leeftijd en uitkeringen. Over 10 jaar kunnen hiervoor weer andere regels en (lagere) bedragen gelden dan nu. Dus naarmate u langer moet overbruggen worden de onzekerheden groter. Houd daar ook rekening mee.

Wat is uw fiscale positie?

Ook uw fiscale positie is niet onbelangrijk. Indien u een eigen huis heeft met flinke hypotheeklasten kunnen de fiscaal aftrekbare rentelasten (deels) vervallen als u niet of minder werkt.

U valt dan wellicht in een lager belastingtarief. Ook zullen andere kosten mogelijk fiscaal niet meer aftrekbaar zijn. Dit geldt zeker wanneer u als ZZP-er werkt of een eigen onderneming voert.

Wat is uw levensstijl?

Daarbij komt dat u waarschijnlijk ook meer geld uitgeeft als u niet meer werkt. U heeft namelijk veel meer vrije tijd om ‘leuke dingen’ te doen.

Voor een goed pensioen is het dus belangrijk vermogen op te bouwen en zeker als u eerder stopt met werken. En dat vermogen moet natuurlijk weer groter zijn als u 55 bent en eerder wilt stoppen met werken, dan wanneer u 64 bent en ook de hypotheek op uw huis heeft afgelost.

Ga goed na wanneer u wilt stoppen en hoeveel u nodig denkt te hebben. Dat is ook een kwestie van levensstijl en keuzes: elke twee jaar een nieuwe auto en ver weg op vakantie, of elke vijf jaar een kleinere auto en wandelen in Nederland?

Wanneer en hoe bouw ik vermogen op?

Zoals gezegd: voor een goed pensioen is het belangrijk vermogen op te bouwen. En eigenlijk kunt u daar niet vroeg genoeg mee beginnen. Want hoe langer uw horizon, hoe groter de kans dat u een aanzienlijk vermogen opbouwt.

U kunt dat ook met relatief kleine maandelijkse bedragen doen. Trustus biedt diverse mogelijkheden in verschillende beleggingsfondsen, waarmee de risico’s beperkt zijn.

Afhankelijk van uw levensloop, vermogensopbouw en levensstijl kunt u dan op een zeker moment zelf bepalen of u aan uw pensioen toe bent en of u dat kunt financieren. Ook heeft u dan altijd nog de vrijheid te beslissen of u dat wel of niet wilt. Want uw werk kan op een gegeven moment ook uw hobby zijn of worden.

Trustus denkt graag met u mee om de optimale pensioenstrategie te bepalen. Daar kunt u elk moment mee beginnen, maar nooit te vroeg. Maak een afspraak met een van onze consultants.

 

Veel mensen willen eerder stoppen met werken dan de pensioengerechtigde (AOW-)leeftijd. Maar is dat financieel haalbaar? Als u eerder wilt stoppen met werken dan de pensioendatum zult u zelf financieel een periode moeten overbruggen.

Trustus bekijkt graag samen met u de financiële mogelijkheden voor het opbouwen van een vermogen om dit doel na te streven.

Ontwikkeling AOW-leeftijd

In 2022 is de AOW-leeftijd nog 66 jaar en 7 maanden en wordt deze in 2023 met 3 maanden verhoogd. Zoals het er nu naar uitziet komt de AOW-leeftijd in 2024 uit op 67 jaar. Daarna zal deze leeftijd verder stijgen naarmate we langer leven. De AOW-leeftijd blijft daarmee gekoppeld aan de levensverwachting, maar in mindere mate dan de komende drie jaar.

Zijn er eigen opgebouwde pensioenvoorzieningen?

Als u eerder wilt stoppen met werken, is het dus belangrijk te bepalen hoeveel eerder dat is en het aantal jaren dat u financieel moet overbruggen tot het ingaan van uw oudedagsvoorziening.

Naast de AOW, kan dat ook een eigen opgebouwde voorziening zijn, of van een (eerdere) werkgever. Vaak bestaat er een mogelijkheid de uitbetaling van deze pensioenvoorziening (deels) naar voren te halen.

De adviseurs van Trustus kunnen voor u uitzoeken wat de mogelijkheden zijn. Werknemers moeten er daarbij rekening mee houden dat eerder stoppen met werken minder pensioenopbouw betekent, dus minder pensioeninkomen. U dient dan wellicht twee gaten te vullen.

Wat heeft u maandelijks nodig?

Vervolgens is het dan belangrijk te bekijken wat u maandelijks nodig heeft. Hieronder vallen niet alleen de (dagelijkse) kosten voor levensonderhoud, maar ook de woonlasten, vakanties, verzekeringen, etc. Plus onvoorziene uitgaven voor vervanging van apparatuur, de auto, het onderhoud aan het huis, of de kosten voor extra gezondheidszorg. Dit laatste wordt natuurlijk steeds belangrijker, naarmate u ouder wordt. Veel mensen denken (te) makkelijk over hun maandelijkse lasten.

Lees ook: Kunt u na uw pensioen leven zoals u graag zou willen?

Inflatie en onzekerheid AOW

Bovendien stijgen de kosten voor levensonderhoud door inflatie (geldontwaarding). Er wordt dan bij de (eigen) berekening gemakshalve vaak vanuit gegaan dat over tien jaar van één euro hetzelfde kan worden gekocht als nu. Ook is er onzekerheid over toekomstige aanpassingen van de AOW-leeftijd en uitkeringen. Over 10 jaar kunnen hiervoor weer andere regels en (lagere) bedragen gelden dan nu. Dus naarmate u langer moet overbruggen worden de onzekerheden groter. Houd daar ook rekening mee.

Wat is uw fiscale positie?

Ook uw fiscale positie is niet onbelangrijk. Indien u een eigen huis heeft met flinke hypotheeklasten kunnen de fiscaal aftrekbare rentelasten (deels) vervallen als u niet of minder werkt.

U valt dan wellicht in een lager belastingtarief. Ook zullen andere kosten mogelijk fiscaal niet meer aftrekbaar zijn. Dit geldt zeker wanneer u als ZZP-er werkt of een eigen onderneming voert.

Wat is uw levensstijl?

Daarbij komt dat u waarschijnlijk ook meer geld uitgeeft als u niet meer werkt. U heeft namelijk veel meer vrije tijd om ‘leuke dingen’ te doen.

Voor een goed pensioen is het dus belangrijk vermogen op te bouwen en zeker als u eerder stopt met werken. En dat vermogen moet natuurlijk weer groter zijn als u 55 bent en eerder wilt stoppen met werken, dan wanneer u 64 bent en ook de hypotheek op uw huis heeft afgelost.

Ga goed na wanneer u wilt stoppen en hoeveel u nodig denkt te hebben. Dat is ook een kwestie van levensstijl en keuzes: elke twee jaar een nieuwe auto en ver weg op vakantie, of elke vijf jaar een kleinere auto en wandelen in Nederland?

Wanneer en hoe bouw ik vermogen op?

Zoals gezegd: voor een goed pensioen is het belangrijk vermogen op te bouwen. En eigenlijk kunt u daar niet vroeg genoeg mee beginnen. Want hoe langer uw horizon, hoe groter de kans dat u een aanzienlijk vermogen opbouwt.

U kunt dat ook met relatief kleine maandelijkse bedragen doen. Trustus biedt diverse mogelijkheden in verschillende beleggingsfondsen, waarmee de risico’s beperkt zijn.

Afhankelijk van uw levensloop, vermogensopbouw en levensstijl kunt u dan op een zeker moment zelf bepalen of u aan uw pensioen toe bent en of u dat kunt financieren. Ook heeft u dan altijd nog de vrijheid te beslissen of u dat wel of niet wilt. Want uw werk kan op een gegeven moment ook uw hobby zijn of worden.

Trustus denkt graag met u mee om de optimale pensioenstrategie te bepalen. Daar kunt u elk moment mee beginnen, maar nooit te vroeg. Maak een afspraak met een van onze consultants.