Aandelen zetten de toon in het eerste halfjaar - Maandrapportage juni

2023-07-12T16:49:02Z
Trustus

Na het verhogen van het schuldenplafond in de Verenigde Staten eind mei, bleef de positieve stemming op de aandelenbeurzen in juni aanhouden, met name in Europa en de Verenigde Staten. Ondanks het krappere monetaire beleid, bankproblemen in de VS, pessimistische vooruitzichten over de economie en bezorgdheid over het schuldenplafond, hebben risicovollere activa, zoals aandelen, verrassend goed gepresteerd in de eerste helft van het jaar. Obligaties hadden last van de stijgende rente en grondstoffen deden het slechter dan verwacht, vooral door het teleurstellende herstel van de Chinese economie en hogere rentetarieven, wat o.a. resulteerde in een daling van de olieprijs met 13%.

De goede prestaties van aandelen kunnen worden toegeschreven aan de toenemende verwachting van een zachte landing van de economie en het einde van renteverhogingen later in het jaar. Bovendien heerst er enthousiasme over de mogelijke bijdrage van Artificial Intelligence aan hogere productiviteitsgroei en winstgevendheid van bedrijven. De gepubliceerde winstcijfers van beursgenoteerde ondernemingen overtroffen over het algemeen de verwachtingen. Daarnaast bleek de economie minder gevoelig voor renteveranderingen dan aanvankelijk gedacht.

Trustus aandelen dividend strategie
In de dividendstrategie vonden in juni enkele wijzigingen plaats. De aandelen van Danone, IBM en Philips werden verkocht, omdat het koerspotentieel van deze bedrijven voorlopig lijkt te zijn bereikt. Danone en IBM hebben te maken met een achterblijvend rendement op het eigen vermogen, terwijl Philips te maken heeft met toenemende zorgen over de kwaliteit van de geleverde producten. Daarentegen werden vijf nieuwe ondernemingen aan de dividendstrategie toegevoegd: Ahold, de bekende supermarktketen; Diageo, een wereldwijd toonaangevend bedrijf in alcoholische dranken; D’Ieteren group, wellicht iets minder bekend, een Belgische onderneming actief in de distributie van personenauto’s, opgericht in 1805; Nesté, producent van hernieuwbare diesel en wereldleider op het gebied van biobrandstoffen en Sonova, de Zwitserse onderneming gespecialiseerd in hoorzorg met een wereldwijd marktaandeel van 25%. In juni steeg de strategie met 1,79% en het rendement tot en met juni bedraagt nu 4,35%. Het huidige dividendpercentage van de strategie is ongeveer 4%. Dit wordt overigens herbelegd.

Trustus aandelen groeistrategie
De groeistrategie liet opnieuw een uitstekende prestatie zien in juni, met een stijging van 3,21%. Er is meer dan voldoende perspectief voor groeiaandelen, mede dankzij grote maatschappelijke veranderingen en investeringen in de energietransitie. Tegelijkertijd versnelt de digitale transformatie, met name op het gebied van kunstmatige intelligentie. De groeistrategie investeert in bedrijven die profiteren van deze ontwikkelingen. Een opvallend bedrijf dat in juni goed presteerde was Adobe Systems, dat met 14% steeg. Adobe is gespecialiseerd in software voor contentcreatie en heeft met de overgang naar een cloud-gebaseerd bedrijfsmodel potentieel voor de lange termijn. De groeistrategie behaalde in de eerste helft van het jaar een rendement van 22,47%.

Trustus risicomijdende strategie
De risicomijdende strategie had een moeilijke maand in juni, met een daling van 0,38%. De gelijkblijvende lange rente en de lage volatiliteit zorgden ervoor dat de alternatieve fondsen moeite hadden om positieve resultaten te behalen. Bovendien leidden toenemende kansen op een recessie tot hogere risico-opslagen en lagere koersen. De strategie handhaafde echter haar posities in afwachting van een mogelijke daling van de lange rente later in het jaar, zodra de inflatie onder controle komt. Met een impliciete rentevergoeding van 5,71% en een gemiddelde looptijd van 4,31 jaar is er voldoende potentieel. In juni vonden er geen wijzigingen plaats in de risicomijdende strategie en het rendement in de eerste helft van het jaar bedroeg 0%, vooral als gevolg van de stijgende rente.

Trustus tactische strategie
In juni zijn er in de tactische strategie geen mutaties doorgevoerd. De strategie belegt momenteel ongeveer driekwart in aandelen en belegt ongeveer een kwart in goud. De in het voorjaar ingezette trendmatigheid op aandelenmarkten bleef in juni intact. De performance in juni (+1,13%) werd echter gedrukt door de daling met zo’n 5% van de prijs van goud. Goud bewijst zich in situaties met een grote mate van onzekerheid en dient in dat opzicht als een verzekering. Een oplopende rente maakt goud relatief onaantrekkelijk, maar andersom geldt dat bij een daling van de rente goud juist aantrekkelijker wordt. De tactische strategie behaalde een resultaat van 5,17% over het eerste half jaar.   

Klik hier om de volledige maandrapportage als pdf te bekijken/printen.

Na het verhogen van het schuldenplafond in de Verenigde Staten eind mei, bleef de positieve stemming op de aandelenbeurzen in juni aanhouden, met name in Europa en de Verenigde Staten. Ondanks het krappere monetaire beleid, bankproblemen in de VS, pessimistische vooruitzichten over de economie en bezorgdheid over het schuldenplafond, hebben risicovollere activa, zoals aandelen, verrassend goed gepresteerd in de eerste helft van het jaar. Obligaties hadden last van de stijgende rente en grondstoffen deden het slechter dan verwacht, vooral door het teleurstellende herstel van de Chinese economie en hogere rentetarieven, wat o.a. resulteerde in een daling van de olieprijs met 13%.

De goede prestaties van aandelen kunnen worden toegeschreven aan de toenemende verwachting van een zachte landing van de economie en het einde van renteverhogingen later in het jaar. Bovendien heerst er enthousiasme over de mogelijke bijdrage van Artificial Intelligence aan hogere productiviteitsgroei en winstgevendheid van bedrijven. De gepubliceerde winstcijfers van beursgenoteerde ondernemingen overtroffen over het algemeen de verwachtingen. Daarnaast bleek de economie minder gevoelig voor renteveranderingen dan aanvankelijk gedacht.

Trustus aandelen dividend strategie
In de dividendstrategie vonden in juni enkele wijzigingen plaats. De aandelen van Danone, IBM en Philips werden verkocht, omdat het koerspotentieel van deze bedrijven voorlopig lijkt te zijn bereikt. Danone en IBM hebben te maken met een achterblijvend rendement op het eigen vermogen, terwijl Philips te maken heeft met toenemende zorgen over de kwaliteit van de geleverde producten. Daarentegen werden vijf nieuwe ondernemingen aan de dividendstrategie toegevoegd: Ahold, de bekende supermarktketen; Diageo, een wereldwijd toonaangevend bedrijf in alcoholische dranken; D’Ieteren group, wellicht iets minder bekend, een Belgische onderneming actief in de distributie van personenauto’s, opgericht in 1805; Nesté, producent van hernieuwbare diesel en wereldleider op het gebied van biobrandstoffen en Sonova, de Zwitserse onderneming gespecialiseerd in hoorzorg met een wereldwijd marktaandeel van 25%. In juni steeg de strategie met 1,79% en het rendement tot en met juni bedraagt nu 4,35%. Het huidige dividendpercentage van de strategie is ongeveer 4%. Dit wordt overigens herbelegd.

Trustus aandelen groeistrategie
De groeistrategie liet opnieuw een uitstekende prestatie zien in juni, met een stijging van 3,21%. Er is meer dan voldoende perspectief voor groeiaandelen, mede dankzij grote maatschappelijke veranderingen en investeringen in de energietransitie. Tegelijkertijd versnelt de digitale transformatie, met name op het gebied van kunstmatige intelligentie. De groeistrategie investeert in bedrijven die profiteren van deze ontwikkelingen. Een opvallend bedrijf dat in juni goed presteerde was Adobe Systems, dat met 14% steeg. Adobe is gespecialiseerd in software voor contentcreatie en heeft met de overgang naar een cloud-gebaseerd bedrijfsmodel potentieel voor de lange termijn. De groeistrategie behaalde in de eerste helft van het jaar een rendement van 22,47%.

Trustus risicomijdende strategie
De risicomijdende strategie had een moeilijke maand in juni, met een daling van 0,38%. De gelijkblijvende lange rente en de lage volatiliteit zorgden ervoor dat de alternatieve fondsen moeite hadden om positieve resultaten te behalen. Bovendien leidden toenemende kansen op een recessie tot hogere risico-opslagen en lagere koersen. De strategie handhaafde echter haar posities in afwachting van een mogelijke daling van de lange rente later in het jaar, zodra de inflatie onder controle komt. Met een impliciete rentevergoeding van 5,71% en een gemiddelde looptijd van 4,31 jaar is er voldoende potentieel. In juni vonden er geen wijzigingen plaats in de risicomijdende strategie en het rendement in de eerste helft van het jaar bedroeg 0%, vooral als gevolg van de stijgende rente.

Trustus tactische strategie
In juni zijn er in de tactische strategie geen mutaties doorgevoerd. De strategie belegt momenteel ongeveer driekwart in aandelen en belegt ongeveer een kwart in goud. De in het voorjaar ingezette trendmatigheid op aandelenmarkten bleef in juni intact. De performance in juni (+1,13%) werd echter gedrukt door de daling met zo’n 5% van de prijs van goud. Goud bewijst zich in situaties met een grote mate van onzekerheid en dient in dat opzicht als een verzekering. Een oplopende rente maakt goud relatief onaantrekkelijk, maar andersom geldt dat bij een daling van de rente goud juist aantrekkelijker wordt. De tactische strategie behaalde een resultaat van 5,17% over het eerste half jaar.   

Klik hier om de volledige maandrapportage als pdf te bekijken/printen.