Komt het einde van de rentestijgingen in zicht? - Maandrapportage

2023-05-10T11:06:29Z
Trustus

Waar in de maand maart de financiële markten erg onrustig waren door de problemen bij met name een aantal Amerikaanse banken, was de maand april daarentegen per saldo een stuk rustiger. Ondanks het feit dat er tegen het eind van de maand toch weer een bank (First Republic) in de VS in de problemen kwam, bleven de meeste aandelenindices gelijk of konden een stijging noteren. Per sector constateerden we overigens wel meer bewegingen en verschillen. Met name aandelen uit de Farmaciesector deden het in het algemeen goed.

Ook op het gebied van de kapitaalmarktrente waren er geen grote verschuivingen. In de loop van de maand liep de rente voor de 10-jarige Nederlandse Staatsleningen op met 0,2% naar een niveau van 2,8%, maar na de nieuwe berichten over een bank in problemen zakte de rente direct weer terug naar het niveau van eerder in de maand. De wat lager dan verwachte economische groeicijfers in de VS en in Europa droegen hier ook aan bij.

De rentestanden en met name de verwachtingen blijven een belangrijke rol spelen voor het sentiment op de financiële markten. Na de renteverhogingen in de voorbije maanden, lopen op dit moment de meningen over waar de rentetop komt te liggen en hoe snel de rentes daarna weer kunnen dalen, nogal uiteen. Hoewel de inflatie in de VS en in de EU enige tekenen van afzwakking vertoont, blijft de onderliggende inflatie relatief hoog. Het onder controle brengen van de inflatoire druk zal nog wel enige tijd vergen.

De centrale banken worstelen daarom aan de ene kant met het bestrijden van de inflatie, maar willen aan de andere kant de gevolgen voor de economische groei zien te beperken en het liefst een recessie vermijden. Dit ideale scenario noemen we de zogenaamde “zachte landing”.

Oorspronkelijk was er nog sprake van een behoorlijke economische groei, stijgende energieprijzen en een veel te hoge inflatie. Met de genoemde renteverhogingen hebben de centrale banken hierop fors ingegrepen, hoewel veel analisten van mening zijn dat ze hier toch te lang mee hebben gewacht. Vervolgens is de economische groei enigszins teruggevallen en daalden de energieprijzen en de inflatie. De fase waarin we nu zitten is erg interessant en stelt de centrale banken weer voor een dilemma.

Klik hier om de volledige maandrapportage te lezen/printen.

Waar in de maand maart de financiële markten erg onrustig waren door de problemen bij met name een aantal Amerikaanse banken, was de maand april daarentegen per saldo een stuk rustiger. Ondanks het feit dat er tegen het eind van de maand toch weer een bank (First Republic) in de VS in de problemen kwam, bleven de meeste aandelenindices gelijk of konden een stijging noteren. Per sector constateerden we overigens wel meer bewegingen en verschillen. Met name aandelen uit de Farmaciesector deden het in het algemeen goed.

Ook op het gebied van de kapitaalmarktrente waren er geen grote verschuivingen. In de loop van de maand liep de rente voor de 10-jarige Nederlandse Staatsleningen op met 0,2% naar een niveau van 2,8%, maar na de nieuwe berichten over een bank in problemen zakte de rente direct weer terug naar het niveau van eerder in de maand. De wat lager dan verwachte economische groeicijfers in de VS en in Europa droegen hier ook aan bij.

De rentestanden en met name de verwachtingen blijven een belangrijke rol spelen voor het sentiment op de financiële markten. Na de renteverhogingen in de voorbije maanden, lopen op dit moment de meningen over waar de rentetop komt te liggen en hoe snel de rentes daarna weer kunnen dalen, nogal uiteen. Hoewel de inflatie in de VS en in de EU enige tekenen van afzwakking vertoont, blijft de onderliggende inflatie relatief hoog. Het onder controle brengen van de inflatoire druk zal nog wel enige tijd vergen.

De centrale banken worstelen daarom aan de ene kant met het bestrijden van de inflatie, maar willen aan de andere kant de gevolgen voor de economische groei zien te beperken en het liefst een recessie vermijden. Dit ideale scenario noemen we de zogenaamde “zachte landing”.

Oorspronkelijk was er nog sprake van een behoorlijke economische groei, stijgende energieprijzen en een veel te hoge inflatie. Met de genoemde renteverhogingen hebben de centrale banken hierop fors ingegrepen, hoewel veel analisten van mening zijn dat ze hier toch te lang mee hebben gewacht. Vervolgens is de economische groei enigszins teruggevallen en daalden de energieprijzen en de inflatie. De fase waarin we nu zitten is erg interessant en stelt de centrale banken weer voor een dilemma.

Klik hier om de volledige maandrapportage te lezen/printen.