Negatief sentiment houdt in september aan - Maandrapportage september 2023

2023-10-12T12:19:35Z
Trustus

Het negatieve sentiment, dat de financiële markten in augustus trof, heeft zich helaas in de maand september voortgezet. Dit gold voor zowel de aandelenmarkt als de obligatiemarkt die allebei terrein moesten prijsgeven als gevolg van de verder opgelopen rente. De wereldindex voor aandelen daalde met 1,73%, terwijl de benchmark voor obligaties ruim 2% in moest leveren.

De Europese Centrale Bank (ECB) verhoogde de depositorente in september opnieuw met 0,25% naar 4%. De centrale bank van de Verenigde Staten (FED) besloot het depositotarief dit keer onveranderd te laten op 5,25%, maar met de toevoeging dat er de komende maanden nog minimaal één verhoging in het vat zit. Als gevolg van deze verhogingen en de forse stijging van de olieprijs steeg de rente op de kapitaalmarkten in de VS en Europa. De rente op Nederlandse staatsleningen met een looptijd van 10 jaar liep in één maand op van 2,9% naar 3,2%. De rente op vergelijkbare obligaties in de VS steeg zelfs naar een niveau van 4,5%. Vanwege de oplopende rente hadden groeiaandelen, onder andere in de technologiesector, het relatief zwaar te verduren. Een sector die het relatief goed deed was de energiesector, wat niet vreemd is gezien de forse stijging van de olieprijs.

Daarnaast kreeg het negatieve sentiment een extra zetje door berichten over een verdere vertraging van de economische groei in China en de moeizame onderhandelingen omtrent de overheidsbegroting in de VS.

Klik hier om de volledige maandrapportage als pdf te bekijken/printen.

Het negatieve sentiment, dat de financiële markten in augustus trof, heeft zich helaas in de maand september voortgezet. Dit gold voor zowel de aandelenmarkt als de obligatiemarkt die allebei terrein moesten prijsgeven als gevolg van de verder opgelopen rente. De wereldindex voor aandelen daalde met 1,73%, terwijl de benchmark voor obligaties ruim 2% in moest leveren.

De Europese Centrale Bank (ECB) verhoogde de depositorente in september opnieuw met 0,25% naar 4%. De centrale bank van de Verenigde Staten (FED) besloot het depositotarief dit keer onveranderd te laten op 5,25%, maar met de toevoeging dat er de komende maanden nog minimaal één verhoging in het vat zit. Als gevolg van deze verhogingen en de forse stijging van de olieprijs steeg de rente op de kapitaalmarkten in de VS en Europa. De rente op Nederlandse staatsleningen met een looptijd van 10 jaar liep in één maand op van 2,9% naar 3,2%. De rente op vergelijkbare obligaties in de VS steeg zelfs naar een niveau van 4,5%. Vanwege de oplopende rente hadden groeiaandelen, onder andere in de technologiesector, het relatief zwaar te verduren. Een sector die het relatief goed deed was de energiesector, wat niet vreemd is gezien de forse stijging van de olieprijs.

Daarnaast kreeg het negatieve sentiment een extra zetje door berichten over een verdere vertraging van de economische groei in China en de moeizame onderhandelingen omtrent de overheidsbegroting in de VS.

Klik hier om de volledige maandrapportage als pdf te bekijken/printen.