Rente loopt op, aandelen maken pas op de plaats - Maandrapportage februari 2023

2023-03-16T11:42:49Z
Trustus

Beleggers leven momenteel tussen hoop en vrees. De inflatie is nog altijd hoog en dat betekent dat economische nieuwsfeiten zorgvuldig worden afgewogen. De renteontwikkelingen en de onzekerheid over het pad dat centrale banken zullen volgen in 2023 zorgen voor veel onrust. Na een optimistische start van het jaar hebben de aandelenmarkten pas op de plaats gemaakt door de rentestijging op obligaties.

Ondanks de inflatie en rentestijging blijven consumenten flink besteden. Wereldwijd zijn er nog veel onvervulde orders, de spaarpotten zijn aangevuld tijdens de coronapandemie en door de extreem lage werkloosheid is er geen daling in de totale koopkracht te merken. Hoewel de consumentenuitgaven de economische groei ondersteunen, leiden ze helaas ook tot inflatie. De kans is groot dat dit in de tweede helft van het jaar zal veranderen als de economische groeicijfers verslechteren. In dat geval kunnen zowel de inflatie als de rente dalen, wat weer gunstig zou zijn voor obligatie- en aandelenkoersen.

Vanaf 2024 zullen inflatie en rente structureel op een hoger niveau liggen dan in de afgelopen jaren, maar dat hoeft niet per se ongezond te zijn. Veel studies tonen aan dat een rentestand van 5% geen belemmering vormt voor het investeringsklimaat. Bij een dergelijke rentestand behouden centrale banken de ruimte om de economie te stimuleren (door de rente te verlagen) of af te remmen. Inflatie blijft echter hardnekkig en we moeten ons voorbereiden op meer importrestricties in de komende jaren en op het feit dat een deel van de goedkope productie in opkomende landen weer zal worden verplaatst naar eigen gebieden. De vergrijzing in westerse landen en de weerstand tegen immigratie houden de arbeidsmarkten krap en de lonen hoog, wat weer invloed heeft op het prijspeil. In dit klimaat raden wij beleggingen aan in gezonde bedrijven met concurrentievoordelen, boven een grote blootstelling aan renterisico's.

Trustus aandelen dividend strategie 
Dividend aandelen kenden een lastige februarimaand, ondanks dat het feitelijke dividend in 2023 beduidend hoger zal liggen dan in de onzekere Covid-jaren die achter ons liggen. De dividend strategie daalde (-1,4%), o.a. als gevolg van de achterblijvende koersontwikkeling van aandelen in opkomende markten. Ook de koersen van Amerikaanse maker van merkkleding VF Corporation (-17,9%), met merken als The North Face en Timberland en de door veranderende Noorse regelgeving geplaagde zalmkweker Salmar (-7,7%), stonden onder druk. Aan de positieve kant wist het aandeel Besi (+12,4%) te stijgen, de verwachtingen zijn uitstekend. Er zijn in de maand februari geen transacties verricht in de dividend strategie.

Trustus aandelen groeistrategie
In de maand februari steeg de waarde van de groeistrategie met +2,0%, waarmee het rendement vanaf het begin van het jaar opliep tot +9,6%. De ‘outperformance’ van de afgelopen maand ten opzichte van de wereldindex voor aandelen was voornamelijk het gevolg van de keuze van de bedrijven in de sector ‘health care’. De grootste negatieve bijdrage aan het relatieve resultaat kwam van het belang in Adobe. De grootste positieve bijdragen werden geleverd door NVIDIA en Wolters Kluwer. In februari hebben geen mutaties in de portefeuille plaatsgevonden.  

Trustus risicomijdende strategie
De risicomijdende strategie moest in februari -1,4% terug in koers en staat nu op een resultaat tot en met eind februari van +0,5%, dat is een iets beter resultaat dan die van de Europese obligatie index die inmiddels +0,3% staat dit jaar. De oplopende rente zorgde in de strategie over een breed front voor koersdalingen, ondanks de beperkte rentegevoeligheid van de strategie. Een aantal posities kon zich aan de malaise onttrekken, waaronder de alternatieve beleggingen Nordea en Mint Tower, die hun waarde in dit soort tijden bewijzen. In februari waren er geen mutaties in de portefeuille.

Trustus tactische strategie
In de tactische strategie staan de trends en het sentiment op aandelenbeurzen centraal. In deze strategie wordt de blootstelling naar aandelen op- en afgebouwd met behulp van o.a. grafiekanalyse. De tactische strategie maakt in gemengde portefeuilles zo’n 10% uit van de totale portefeuille. Eind februari was 75% van de strategie in aandelen belegd, het rendement op de gehele tactische portefeuille bedroeg 1,4% tot eind februari. In februari is een positie aangekocht op de wereldwijde index van aandelen.

Klik hier om de volledige maandrapportage als pdf te bekijken/printen.

Beleggers leven momenteel tussen hoop en vrees. De inflatie is nog altijd hoog en dat betekent dat economische nieuwsfeiten zorgvuldig worden afgewogen. De renteontwikkelingen en de onzekerheid over het pad dat centrale banken zullen volgen in 2023 zorgen voor veel onrust. Na een optimistische start van het jaar hebben de aandelenmarkten pas op de plaats gemaakt door de rentestijging op obligaties.

Ondanks de inflatie en rentestijging blijven consumenten flink besteden. Wereldwijd zijn er nog veel onvervulde orders, de spaarpotten zijn aangevuld tijdens de coronapandemie en door de extreem lage werkloosheid is er geen daling in de totale koopkracht te merken. Hoewel de consumentenuitgaven de economische groei ondersteunen, leiden ze helaas ook tot inflatie. De kans is groot dat dit in de tweede helft van het jaar zal veranderen als de economische groeicijfers verslechteren. In dat geval kunnen zowel de inflatie als de rente dalen, wat weer gunstig zou zijn voor obligatie- en aandelenkoersen.

Vanaf 2024 zullen inflatie en rente structureel op een hoger niveau liggen dan in de afgelopen jaren, maar dat hoeft niet per se ongezond te zijn. Veel studies tonen aan dat een rentestand van 5% geen belemmering vormt voor het investeringsklimaat. Bij een dergelijke rentestand behouden centrale banken de ruimte om de economie te stimuleren (door de rente te verlagen) of af te remmen. Inflatie blijft echter hardnekkig en we moeten ons voorbereiden op meer importrestricties in de komende jaren en op het feit dat een deel van de goedkope productie in opkomende landen weer zal worden verplaatst naar eigen gebieden. De vergrijzing in westerse landen en de weerstand tegen immigratie houden de arbeidsmarkten krap en de lonen hoog, wat weer invloed heeft op het prijspeil. In dit klimaat raden wij beleggingen aan in gezonde bedrijven met concurrentievoordelen, boven een grote blootstelling aan renterisico's.

Trustus aandelen dividend strategie 
Dividend aandelen kenden een lastige februarimaand, ondanks dat het feitelijke dividend in 2023 beduidend hoger zal liggen dan in de onzekere Covid-jaren die achter ons liggen. De dividend strategie daalde (-1,4%), o.a. als gevolg van de achterblijvende koersontwikkeling van aandelen in opkomende markten. Ook de koersen van Amerikaanse maker van merkkleding VF Corporation (-17,9%), met merken als The North Face en Timberland en de door veranderende Noorse regelgeving geplaagde zalmkweker Salmar (-7,7%), stonden onder druk. Aan de positieve kant wist het aandeel Besi (+12,4%) te stijgen, de verwachtingen zijn uitstekend. Er zijn in de maand februari geen transacties verricht in de dividend strategie.

Trustus aandelen groeistrategie
In de maand februari steeg de waarde van de groeistrategie met +2,0%, waarmee het rendement vanaf het begin van het jaar opliep tot +9,6%. De ‘outperformance’ van de afgelopen maand ten opzichte van de wereldindex voor aandelen was voornamelijk het gevolg van de keuze van de bedrijven in de sector ‘health care’. De grootste negatieve bijdrage aan het relatieve resultaat kwam van het belang in Adobe. De grootste positieve bijdragen werden geleverd door NVIDIA en Wolters Kluwer. In februari hebben geen mutaties in de portefeuille plaatsgevonden.  

Trustus risicomijdende strategie
De risicomijdende strategie moest in februari -1,4% terug in koers en staat nu op een resultaat tot en met eind februari van +0,5%, dat is een iets beter resultaat dan die van de Europese obligatie index die inmiddels +0,3% staat dit jaar. De oplopende rente zorgde in de strategie over een breed front voor koersdalingen, ondanks de beperkte rentegevoeligheid van de strategie. Een aantal posities kon zich aan de malaise onttrekken, waaronder de alternatieve beleggingen Nordea en Mint Tower, die hun waarde in dit soort tijden bewijzen. In februari waren er geen mutaties in de portefeuille.

Trustus tactische strategie
In de tactische strategie staan de trends en het sentiment op aandelenbeurzen centraal. In deze strategie wordt de blootstelling naar aandelen op- en afgebouwd met behulp van o.a. grafiekanalyse. De tactische strategie maakt in gemengde portefeuilles zo’n 10% uit van de totale portefeuille. Eind februari was 75% van de strategie in aandelen belegd, het rendement op de gehele tactische portefeuille bedroeg 1,4% tot eind februari. In februari is een positie aangekocht op de wereldwijde index van aandelen.

Klik hier om de volledige maandrapportage als pdf te bekijken/printen.