header-vervolg

Economie en corona

Gepubliceerd op 2 juni 2020
Economie en corona

Dat de economie het zwaar te verduren heeft in coronatijden is een open deur. Maar hoe zwaar? We raken zo langzamerhand enigszins vermoeid door 'gitzwarte scenario's' en berichten over een 'historisch nog nooit vertoonde achteruitgang'. Het zou fijn zijn als we de situatie enigszins konden relativeren, maar onderschatten we dan de ernst ervan? 

Economische krimp
Laten we eerst kijken naar de veronderstelde ontwikkeling van het bruto binnenlands product, doorgaans afgekort met bbp. Het bbp meet de productie van goederen en diensten binnen de grenzen van een land. Een toenemend bbp noemen we economische groei, een afnemend bbp noemen we economische krimp.
Afgaand op het adagium 'hoe meer hoe beter' is het idee meestal: economische groei is goed, economische krimp is slecht. De eerste cijfers, die over het eerste kwartaal van 2020, zijn er al en laten een vooralsnog geringe daling – enkele procenten – van het bbp zien. Maar iedereen weet dat 'de grote klap' nog moet komen.
 
Voorspelling van het CPB
Het Centraal Planbureau (CPB) heeft enkele scenario's gepubliceerd over de omvang van die grote klap. In het ergste geval neemt het bbp in dit jaar met 7,7 procent af. Dat is inderdaad een forse achteruitgang. In het tot nu toe slechtste jaar na de Tweede Wereldoorlog, 2009, nam het bbp met 3,8 procent af, half zo veel dus als voor dit jaar voorspeld. Voor een economie die helemaal is ingesteld op economische groei is een krimp van 7,7 procent een flinke aderlating.
 
Meerjarig perspectief
Het kan verhelderend zijn om naar de economische groei van de afgelopen jaren te kijken. Als je de ontwikkeling van het bbp gedurende de jaren 2017-2019 bij elkaar neemt, is de Nederlandse economie in die drie jaren met in totaal 7,5 procent gegroeid. Globaal gesproken raken we dus dit jaar door de voorspelde krimp de groei van de drie voorafgaande jaren kwijt. Anders uitgedrukt: door de voorspelde krimp vallen we terug op het productieniveau van 2016. Voorlopig lijkt het enigszins overdreven om dit scenario 'gitzwart' te noemen. 'Voorlopig' inderdaad, want het CPB gaat ervan uit dat het bbp volgend jaar weer toeneemt.
 
Subjectieve overwegingen
Je kunt nog verder relativeren, maar dan komen we op subjectief en dus onzeker terrein. Om een voorbeeld te noemen: weegt elke euro productie even zwaar? Het zijn de meer 'luxe' sectoren als de horeca en de reisbranche die relatief zwaar zijn getroffen. Echt onmisbare sectoren als de landbouw, de bouw en de energievoorziening gaan gewoon door. Grote evenementen gaan voorlopig niet door. Een klap voor de sector en jammer voor de potentiële bezoekers, maar er zijn omwonenden die opgelucht adem halen: dit jaar eens geen geluidsoverlast. Hetzelfde geldt voor degenen die vlak bij de start- en landingsbanen van Schiphol wonen. Probleem met dit soort overwegingen is dat ze subjectief en dus onmogelijk in euro's zijn uit te drukken.
 
Werkloosheid
Wat moeilijk weg valt te relativeren is de werkloosheid die het gevolg is van de economische krimp. Misschien weegt niet elke euro productie even zwaar, bij werkloosheid kun je in elk geval geen onderscheid maken tussen sectoren. Werkloosheid in de horeca is even traumatisch als werkloosheid in welke andere sector dan ook. Vaak wordt wat de werkloosheid betreft een vergelijking met de jaren dertig van de vorige eeuw gemaakt. In het dieptepunt van de Grote Depressie, in 1933, zat in de Verenigde Staten een kwart van de beroepsbevolking thuis. In Nederland was toen eenvijfde van de beroepsbevolking werkloos. Dat zijn maatschappij-ontwrichtende cijfers.
 
Het eerder genoemde Centraal Planbureau voorspelt dat de Nederlandse werkloosheid dit jaar in het ergste geval tot ruim 8 procent van de beroepsbevolking zal oplopen. Dat valt dan nog mee, gegeven het feit dat de werkloosheid in de Verenigde Staten nu al op 15 procent ligt.
 
Onzekere toekomst
Essentieel is de vraag hoe de coronacrisis zich ontwikkelt en vooral hoe lang ze gaat duren. In hoeverre is het mogelijk de productie weer op gang te krijgen zonder een vaccin of geneesmiddel? En hoe lang duurt het überhaupt voordat er een vaccin is? Econoom Jan Luiten van Zanden in NRC Handelsblad: "Naarmate de crisis langer duurt, worden de parallellen met de jaren dertig groter." 

Klik hier als u het volledige artikel als pdf wilt bekijken/printen.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of wilt u meer weten over onze dienstverlening? Neem dan contact met ons op.

Hoogdividendbeleggen

Onze unieke hoog dividend strategie profiteert van een positieve samenhang tussen dividend en toekomstige winstgroei, levert een constante inkomstenstroom op en is defensief in tijden van koersdaling. U bepaalt natuurlijk zelf of u de inkomsten opneemt of herbelegt.
 
Lees meer over hoog dividend beleggen

Wat onze relaties over ons zeggen:

Team Trustus

Bij TRUSTUS Capital Management werken alleen zeer ervaren mensen die uw belangen als geen ander op waarde weten te schatten.


Ontmoet het team


 

Vestigingen

Over Trustus

Trustus is specialist op het gebied van persoonlijk en effectief vermogensbeheer, met jarenlange ervaring in de beleggingswereld.
Onze dienstverlening is tweeledig. Naast het beheren van het vermogen van onze relaties beheren we ook een aantal gespecialiseerde beleggingsfondsen. Onze relaties zijn particulieren, ondernemers, verenigingen of stichtingen. Zij geven ons het vertrouwen om te doen wat goed is, op basis van een vooraf afgesproken risicoprofiel. Niet iedereen heeft tijd, zin of het inzicht om te beleggen. Door dit aan Trustus uit te besteden weet u dat uw vermogen beheerd wordt door professionals die hun vak met kennis en passie uitoefenen.
Trustus heeft alle benodigde vergunningen en inschrijvingen en valt onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank.

Benieuwd naar wat Trustus voor u kan betekenen? Vul ons contactformulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.