header-vervolg

Is een spaaroverschot verkeerd?

Gepubliceerd op 30 januari 2020
Is een spaaroverschot verkeerd?

Er wordt in Nederland tegen de klippen op gespaard. Traditioneel heeft Nederland, evenals Duitsland trouwens, een spaaroverschot. Het totale inkomen is in deze twee landen structureel groter dan de bestedingen. Dat spaaroverschot vinden we terug bij drie partijen, de gezinnen, de bedrijven en de overheid.

Gezinnen
Om met de gezinnen te beginnen, er zijn natuurlijk de zogenaamde vrije besparingen, maar het opgebouwde pensioenvermogen overtreft alles en kent, relatief gezien, zijn gelijke in de wereld niet. Inmiddels zit er voor meer dan € 1.400 miljard in de reserves van de Nederlandse pensioenfondsen, geld dat als het ware aan de kringloop is onttrokken. Deze gedwongen besparingen keren ergens in de toekomst in de kringloop terug, maar voorlopig dempen ze de bestedingen.
 
Bedrijven
En dan de bedrijven. "Het geld klotst daar tegen de plinten", zoals kranten ons zo plastisch voorhouden. De winsten van vooral de grotere bedrijven doen het prima, ook door de nog steeds gematigde ontwikkeling van de lonen. Niet altijd kunnen bedrijven hun winst omzetten in geschikte investeringsmogelijkheden. Als alternatief zien we dan dat bedrijven de winst gaan gebruiken om hun eigen aandelen op te kopen. Een zwaktebod, vinden veel economen, investeer het geld liever.
 
Overheid
Ook de derde partij, de overheid, haalt meer uit de economische kringloop dan ze er instopt. De overheid heeft namelijk een overschot, vorig jaar van zo'n € 11 miljard. Dit jaar wordt weliswaar een kleiner overschot verwacht, maar ook in 2020 haalt de overheid meer belastingen op dan ze aan uitgaven in de samenleving terugpompt. Het overschot wordt gebruikt om de staatsschuld af te lossen. Die schuld is voor het grootste deel in handen van buitenlandse partijen en de pensioenfondsen, zodat de aflossingen niet direct worden omgezet in binnenlandse koopkracht.
 
Spaaroverschot
Het geheel overziend krijgen we het beeld van een economie die meer verdient dan ze uitgeeft. Het Nederlandse spaaroverschot bedraagt de afgelopen jaren zo'n 10 procent van het bruto binnenlands product, de gebruikelijke maatstaf voor de omvang van de economie. Terzijde en voor de fijnproevers: ons spaaroverschot vindt zijn tegenhanger in ons exportoverschot. We exporteren meer dan we importeren. Omdat we het geld dat we met de export verdienen slechts gedeeltelijk uitgeven, voeren we in verhouding weinig in.
 
Kritiek
De vraag is of we ons zorgen moeten maken over het spaaroverschot. Het heeft wel iets prettig calvinistisch, we doen zuinig aan en lossen onze schulden af. Wat is daar tegen? Toch wordt ons binnen de Europese Unie (EU) verweten dat we, dat wil zeggen vooral Nederland en Duitsland, te weinig uitgeven. Waarom die kritiek?
 
In de eerste plaats omdat binnen de EU het overschot van de noordelijke landen het tekort van de zuidelijke landen is. Zouden Nederland en Duitsland wat ruimhartiger met hun uitgaven zijn, dan zou de export van landen als Italië, Spanje en Griekenland kunnen opbloeien en daarmee hun economieën. Niet voor niets bestaat er binnen de EU een afspraak – een afspraak die overigens bijna niemand kent en die zeker niet gehandhaafd wordt – dat het spaaroverschot niet groter dan 6 procent van het bruto binnenlands product mag zijn. Nederland en Duitsland zitten daar met hun 10 procent al jaren boven.
 
De tweede reden voor kritiek op het Nederlandse spaaroverschot komt vooral van de Europese Centrale Bank (ECB). Deze instelling probeert al jaren het inflatieniveau op te krikken richting de 2 procent. Je kunt je afvragen of dat verstandig is, zeker als er extreem lage en zelfs negatieve rentepercentages in de strijd worden geworpen. Maar goed, dat is het beleid en gegeven dat beleid helpt een spaaroverschot in de noordelijke EU-landen niet bepaald. Een spaaroverschot betekent immers een tekort aan bestedingen en daarmee een lage inflatie.
 
Een nieuwe recessie?
Niemand weet wanneer de economie gaat stagneren, maar dát er een nieuwe recessie komt is historisch gezien onvermijdelijk. Als het zover is, kan de ECB weinig meer doen. Een renteverlaging om de bestedingen te stimuleren is met de huidige negatieve percentages zinloos. Dat zou dan een mooi moment zijn om ons spaartekort om te zetten in extra bestedingen. Van gezinnen en bedrijven kun je dat niet verwachten, maar de overheid zou haar overschot kunnen omzetten naar een tekort. Uiteraard binnen de EU-normen. Misschien iets minder calvinistisch, maar wel gunstig voor de economische stabiliteit.
 
Joure, januari 2020
 

Klik hier als u het volledige artikel als pdf wilt bekijken/printen.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of wilt u meer weten over onze dienstverlening? Neem dan contact met ons op.

Hoogdividendbeleggen

Onze unieke hoog dividend strategie profiteert van een positieve samenhang tussen dividend en toekomstige winstgroei, levert een constante inkomstenstroom op en is defensief in tijden van koersdaling. U bepaalt natuurlijk zelf of u de inkomsten opneemt of herbelegt.
 
Lees meer over hoog dividend beleggen

Wat onze relaties over ons zeggen:

Team Trustus

Bij TRUSTUS Capital Management werken alleen zeer ervaren mensen die uw belangen als geen ander op waarde weten te schatten.


Ontmoet het team


 

Vestigingen

Over Trustus

Trustus is specialist op het gebied van persoonlijk en effectief vermogensbeheer, met jarenlange ervaring in de beleggingswereld.
Onze dienstverlening is tweeledig. Naast het beheren van het vermogen van onze relaties beheren we ook een aantal gespecialiseerde beleggingsfondsen. Onze relaties zijn particulieren, ondernemers, verenigingen of stichtingen. Zij geven ons het vertrouwen om te doen wat goed is, op basis van een vooraf afgesproken risicoprofiel. Niet iedereen heeft tijd, zin of het inzicht om te beleggen. Door dit aan Trustus uit te besteden weet u dat uw vermogen beheerd wordt door professionals die hun vak met kennis en passie uitoefenen.
Trustus heeft alle benodigde vergunningen en inschrijvingen en valt onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank.

Benieuwd naar wat Trustus voor u kan betekenen? Vul ons contactformulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.